dalších 6 miliard evropských dotací pro české podnikatele

Praha 1. listopad 2013: V posledním říjnovém týdnu agentura CzechInvest vyhlásila výzvy do tří programů z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013, Rozvoj, Inovace – Inovační projekt a ICT a strategické služby. Na sklonku programového období podpory ze Strukturálních fondů EU na roky 2007 až 2013 tak budou firmy moci získat další dotace například na pořízení nových technologií, zefektivnění výroby, inovování produktů a procesů a rozvoj informačních a komunikačních technologií. Ministerstvo průmyslu a obchodu jim v těchto třech programech poskytne souhrnně 6 miliard korun. (TZ)

„Program Rozvoj se zaměřuje na podporu podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Oproti předchozí výzvě programu jsme seznam těchto lokalit na základě usnesení Vlády ČR k situaci v Moravskoslezském kraji rozšířili,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala. Mezi 14-ti nově podpořenými okresy se tak nachází i okres Frýdek-Místek, který v předchozích výzvách jako jediný z okresů Moravskoslezska dosud chyběl.

Programy Rozvoj, Inovace – Inovační projekt a ICT a strategické služby patří k těm, o které je mezi podnikateli tradičně obrovský zájem. Svědčí o tom i aktuální statistiky. „Od počátku programovacího období v roce 2007 získalo jen v těchto třech programech podporu z Operačního programu Podnikání a inovace 2 024 podnikatelských projektů v hodnotě přesahující 17,8 miliardy korun,“ uvádí náměstkyně ministra pro oblast evropských fondů, výzkumu a vývoje MPO Alexandra Rudyšarová.

„Na zaslání registračních žádostí do programů Rozvoj a Inovace – Inovační projekt budou mít podnikatelé čas zhruba do poloviny listopadu, do programu ICT a strategické služby zhruba do poloviny prosince. Plné žádosti včetně vypracovaných projektů budeme přijímat do ledna, února příštího roku,“ upřesňuje generální ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha. „Samotné projekty však podnikatelé budou moci realizovat v průběhu celého roku 2014 a dokonce ještě v prvním pololetí roku 2015,“ dodává.

Program Rozvoj nabídne podnikatelům na jednotlivé projekty až 20 milionů korun. Registrační žádosti do 2. prodloužení III. výzvy tohoto programu mohou žadatelé zasílat od 4. do 15. listopadu 2013, plné žádosti pak až do 20. ledna 2014. Podrobnosti o výzvě naleznete zde.

Z programu Inovace – Inovační projekt budou moci podnikatelé získat až 50 milionů korun, v případě regionů se soustředěnou podporou státu dokonce až 75 milionů korun. Registrační žádosti do 3. prodloužení IV. výzvy tohoto programu bude agentura CzechInvest přijímat v termínu od 11. do 22. listopadu 2013, plné žádosti pak do 31. ledna 2014. Podrobnosti o výzvě naleznete zde.

V programu ICT a strategické služby činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 milionů korun, v případě regionů se soustředěnou podporou státu až 150 milionů korun. Nejzazším termínem pro zaslání registrační žádosti do 2. prodloužení III. výzvy tohoto programu je 17. prosinec 2013, pro zaslání plné žádosti pak 7. únor 2013. Podrobnosti o výzvě naleznete zde.