Red Bull spouští nejmodernější B2B portál s podporou hybris software

(Vídeň /Praha, 3. prosince 2013) – Společnost hybris software, člen skupiny SAP a nejrychleji rostoucí poskytovatel komerčních platforem na světě, oznámila, že firma Red Bull spustila svůj nový globální portál pro správu B2B objednávek, postavený na řešení hybris B2B Commerce. Tento portál, označovaný jako SOET 2.0 Solution, poskytuje globálním prodejcům a distributorům vysoce flexibilní řešení pro snadné a rychlé zadávání objednávek prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Portál byl spuštěn v březnu 2013 a do celosvětového provozu byl uveden v červnu 2013. V současnosti se portál správy objednávek společnosti Red Bull, postavený na řešení B2B Commerce společnosti hybris, využívá v 79 zemích. (TZ)

Společnost Red Bull založil Dietrich Mateschitz v polovině 80. let dvacátého století, inspirován tzv. funkčními nápoji z Dálného východu. Výrobky společnosti Red Bull jsou v současné době k mání ve více než 165 zemích světa. V rámci své globální růstové strategie hledala společnost řešení pro správu objednávek, které by jí poskytovalo veškeré možnosti stávajícího firemního řešení na flexibilní platformě. Před zvolením portálu společnosti hybris používala firma Red Bull nákladné interní řešení, s časově náročnou údržbou a bez možnosti škálování potřebného při rozšiřování obchodních činností a využívání většího množství různých obchodních kanálů. Společnost Red Bull kromě toho potřebovala řešení, které by umožňovalo rychlejší a účelnější realizaci nákupu z pohledu obchodníků a distributorů.

„Značka Red Bull je po celém světě velice známá a respektovaná. Potřebovali jsme takovou komerční platformu, která nám zajistí výjimečnou úroveň služeb pro naše odběratele v segmentu B2B,“ uvádí Christian Stoxreiter, vedoucí týmu pro obchodní aplikace společnosti Red Bull. „Díky pružnosti našeho nového a inovativního online obchodu pro B2B můžeme poskytovat uživatelské rozhraní, jež našim odběratelům umožňuje vysoce osobní způsob nakupování, a to na stejně pokročilé úrovni, jakou nabízejí ty nejlepší stránky online obchodů pro spotřebitele, které jsou naši odběratelé zvyklí používat.“

Při průzkumu trhu vyčnívala společnost hybris nad ostatní i díky hodnocení analytickou společností Gartner, spolu s jednoduchostí integrace jejího řešení do stávajícího systému ERP společnosti Red Bull od skupiny SAP. Dalšími přínosy řešení od společnosti hybris je správa kmenových dat a možnosti řízení objednávek, které ve spojení s intuitivním uživatelským rozhraním vedly k zeštíhlení objednávkových procesů odběratelů společnosti Red Bull a k minimalizaci nákladů vlastnictví.

Samotné zavedení platformy provedla partnerská firma společnosti hybris, exc.io, s využitím nástroje hybris B2B Commerce Accelerator, který představuje upravitelný vícekanálový rámec obchodování mezi firmami, připravený k nasazení v ostrém provozu. Pružnost použitého řešení umožňuje podporu přímých i nepřímých prodejních modelů společnosti Red Bull, včetně toho, aby určené velké regiony fungovaly jako prodejní centrály pro menší okolní oblasti. Díky rozsáhlému systému sledování objednávek je společnost Red Bull schopna exportovat data do celé řady formátů a vytvářet samostatné nákupní podmínky podle konkrétních potřeb portálu pro B2B obchod.

„Ačkoliv pro obchod mezi firmami nepochybně platí daleko větší složitosti, jednoduchá pravda je platná jak pro trhy B2C, tak pro B2B: úspěch v získávání a udržení zákazníků velkou měrou závisí na tom, zda je obchodník schopen jim dodat přesně to, co chtějí,“ říká Mark Holenstein, viceprezident společnosti hybris software pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky. „Přední společnosti ve svých oborech, jakou je i Red Bull, jsou si této podmínky vědomy a pro nás je ctí s touto značkou spolupracovat a poskytovat jí vysoce výkonný a moderní nástroj interakce s odběrateli, který jí dále umožní posilovat jejich spokojenost a zároveň maximalizovat míru konverze a příjmy.“

Díky schopnostem nástrojů hybris Commerce Suite bude společnost Red Bull moci v plné míře využívat funkce platformy B2B Commerce, nejlepší ve své třídě, k podpoře svých obchodních iniciativ v segmentech B2B i B2C v celé šíři působnosti své značky.

Další informace o hybris B2B Commerce jsou k dispozici na stránkách: http://www.hybris.com/en/products/b2b-application

O společnosti hybris software

Společnost hybris software, člen skupiny SAP, pomáhá firmám po celém světě prodávat více zboží, služeb a digitálního obsahu prostřednictvím všech kontaktních prostředků, komunikačních kanálů a zařízení. Společnost hybris dodává OmniCommerce™: soubor nejmodernějších postupů řízení kmenových obchodních dat a jednotných obchodních procesů, které firmám poskytují jednotný pohled na odběratele, produkty i objednávky, a odběratelům zase jednotný pohled na obchodní případ. Tento vícekanálový software společnosti hybris je postaven na jediné platformě založené na otevřených standardech a je tak schopen svižně poskytovat neomezené možnosti inovace, účinně dosahovat ideálních nákladů vlastnictví, je škálovatelný a rozšiřitelný, takže může být poslední komerční platformou, kterou kdy budou firmy potřebovat. Přední analytické firmy, které se na tento obor zaměřují, považují společnost hybris za vedoucí společnost v oboru a její komerční platformu mají za jednu ze dvou či tří nejlepších na trhu. Stejný software je k dispozici ve variantách jak tzv. on-premise, tj. přímo v prostorách klienta, on-demand, tj. poskytovaný přes internet, nebo prostřednictvím řízeného hostingu, což obchodníkům všech velikostí poskytuje maximální pružnost. Služeb společnosti hybris se rozhodlo využívat více než 500 společností, včetně předních světových firem v segmentu B2B W.W.Grainger, Rexel, General Electric, Thomson Reuters či 3M, nebo spotřebních značek, jako jsou Toys“R”Us UK, Bridgestone, Levi’s, Nikon, Migros, Nespresso či Lufthansa.

Společnost hybris znamená budoucnost obchodu. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.hybris.com.