Přes 40 % českých firem se chce mobilizovat

Praha – 20. ledna 2014 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, provedl rozsáhlý průzkum, ve kterém se zaměřil na oblast mobilních informačních systémů a využívání mobilních zařízení pro business. Z výsledků vyplynulo, že téměř 40 % z více než 300 společností, které oslovil, chce do dvou let přejít na mobilní interní informační systémy. Jako první mají ve většině případů přijít na řadu schvalovací procesy, které poslouží k otestování interní infrastruktury i postoje zaměstnanců. (TZ)

Výsledky také ukázaly, že skoro 60 % společností s obratem nad 5 miliard plánuje převést na mobilní platformu alespoň část svých interních systémů. Největší poptávka je v sektoru obchodu a služeb. Mezi procesy, u kterých firmy vidí vysokou přidanou hodnotu a které tedy přijdou na řadu mezi prvními, patří schvalování. Urychlit schvalování objednávek a faktur jejich přenesením i na mobilní zařízení má v plánu přes 50 % společností, které se přechodem na mobilní informační systémy budou zabývat.

„Průzkum ukázal také jednu alarmující skutečnost: až 80 % společností se vůbec nevěnuje mobilní politice a strategii! Nedokážou tak například identifikovat jednotlivá zařízení a řídit přístupová práva, což kromě bezpečnostních rizik může znamenat i výrazné problémy s plánovaným přechodem k mobilním systémům,“ říká Jan Čaboun, Competence Manager ze segmentu Public & Communication společnosti Ness Technologies v ČR. „Navíc to zatěžuje interní procesy a může přibrzdit až zastavit tento užitečný trend, který firmám dokáže ušetřit čas i náklady,“ dodává.

Na druhé straně existují i společnosti, které mají mobilní strategii dobře zpracovánu a začínají s mobilními zařízeními pracovat skutečně efektivně. Nejčastěji se ale jedná o firmy, které mají mateřskou společnost v západní Evropě a využívají globální řešení.

Společnost Ness Technologies připravila na základě průzkumu a ve spolupráci s analytickými společnostmi speciální hodnoticí systém, který firmám pomůže s přípravou přechodu k mobilní platformě a s jasným určením jejích přínosů.

„Nejde jen o to zavést novou technologii. Pro naše zákazníky má největší význam, že spojujeme dlouholeté zkušenosti se správou mobilních zařízení a mobilní bezpečnosti se silným know-how. Naším cílem je pomoct firmám identifikovat oblasti, kde pro ně má mobilizace nejvyšší přidanou hodnotu s úsporou času i peněz, a také upozornit na případná slabá místa,“ říká Hana Součková, marketingová ředitelka Ness Technologies Europe.

Průzkum zároveň potvrdil, že se zvyšuje tlak na přechod k mobilním interním systémům ze strany zaměstnanců. Většina podobných požadavků vychází z potřeb businessu a nikoliv už z IT, což potvrzují i mezinárodní průzkumy. Už i v ČR je typický trend BYOD, kdy zaměstnanci přinášejí do firem vlastní mobilní zařízení a aplikace a chtějí využívat podobné služby, které znají ze soukromého života.

 O průzkumu

Do průzkumu se zapojilo více než 170 firem z TOP 1000 společností v ČR (podle obratu), které většinou využívají firemní systémy SAP. Průzkum probíhal převážně v červnu–srpnu 2013 a v průběhu telefonického šetření byli osloveni primárně IT ředitelé zmíněných společností. Byla využita i některá data z paralelně probíhajícího průzkumu, zaměřeného na finanční ředitele. Výsledky jsou zdarma k dispozici na http://www.ness.com/cz/.

 O Ness Technologies

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/.