Češi se přestali bát platit kartou, říká průzkum

Praha, 30. ledna 2014 – 92 % dotázaných českých spotřebitelů ve věku do 60 let disponuje běžným účtem a 96 % vlastní alespoň jednu platební kartu, byť zdaleka ne každá karta je aktivně používána. To vyplývá z výzkumu SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ a výzkumné agentury PERFECT CROWD. Zhruba tři čtvrtiny respondentů také využívá služeb internetového bankovnictví. (TZ)

Cílem průzkumu bylo získání přehledu o tom, jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků, zejména z hlediska jejich kvality a bezpečnosti. Jak jsou informování, jak informace vnímají a vyhodnocují, jak akceptují inovativní produkty (bezkontaktní karty) a jak své názory na elektronické platební systémy formují.

„Průzkum potvrdil, že se čeští spotřebitelé konečně přestali bát používat nejen platební karty, ale i další elektronické platební prostředky,“ říká Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů a dodává, „jsme také rádi, že více než 93 % dotazovaných nemá naprosto žádné zkušenosti se zneužitím elektronických platebních prostředků, například svého účtu.“

Jak vyplývá z výzkumu, množství využívaných finančních produktů závisí do velké míry na věku. Platební karty jsou používány zejména skupinou ve věku od 36 do 52 let. Jednu kartu využívá například 73 % dotázaných se základním vzděláním a dvě karty skoro polovina respondentů s vysokoškolským vzděláním.

„Čeští spotřebitelé, jak také vyplývá z průzkumu, přišli nově na chuť bezkontaktním kartám, které si oblíbili zvláště díky jejich rychlosti a pohodlnosti při placení,“ doplňuje Dupal. Bezkontaktní kartu vlastní více než polovina respondentů a většina vlastníků kontaktních karet by si ji ráda nechala za bezkontaktní vyměnit.

Větší rozšíření elektronických platebních prostředků v ČR je stále limitováno obavou veřejnosti z jeho zneužití. Zhruba 63 % respondentů považuje internetové bankovnictví za zneužitelné.

Více informací o platebních zvycích Čechů naleznete v samotném výzkumu, který je k dispozici na stránkách Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz , resp. zde.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí – pokrývají odbornosti ve vztahu k bezpečnosti a kvalitě výrobků a služeb, normalizaci, finančním službám aj. Ve více regionech, kde má zastoupení prostřednictvím regionálních kontaktních míst, vyhlašuje soutěž Spokojený zákazník kraje, kterou zaštiťují a předávají hejtmané. Touto cenou se SČS snaží přispívat k „pozitivnímu přístupu“ při vytváření lepších vztahů mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb.