Sdružení českých spotřebitelů spouští nezávislou online finanční poradnu

Praha – 2. 12. 2014. Vzhledem k nedostatečnému povědomí české veřejnosti o finančních službách, častým podvodům v této oblasti a také roztroušenosti informací na internetu spouští Sdružení českých spotřebitelů nezávislou online finanční poradnu infoprofinance.cz.   (TZ)

Pro Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je novou důležitou prioritou sledovat trh finančních služeb a snažit se pomáhat spotřebitelům tam, kde je potřeba. Finanční služby zahrnují celou řadu zcela odlišných sektorů, v nichž se spotřebitel složitě orientuje. Finanční sektor je navíc často provázen mnohými nešvary, které obvykle negativně dopadají právě na spotřebitele.

„Do finančního vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti je zapojeno mnoho subjektů, včetně našeho sdružení. Přesto ve statistice našeho poradenství pravidelně dosahují stížnosti a žádosti o radu z oblasti financí nejvyšších příček. A tato tendence rozhodně není klesající,“ sděluje Libor Dupal, ředitel SČS a pokračuje, „měsíčně se například na Poradnu při finanční tísni, kterou SČS před časem spoluzakládalo, obrací více než tisícovka spotřebitelů s žádostí o pomoc. Proto jsme se rozhodli rozšířit naše služby i o poradenství z oblasti financí.

Sdružení vedly ke spuštění poradny také výsledky průzkumu o chování českého spotřebitele na trhu bezhotovostních plateb (výsledky byly uveřejněny na počátku roku), z nichž vyplynulo, že čeští spotřebitelé vědí o financích opravdu málo. Například více než 72 % Čechů nevědělo o možnosti navrácení odcizené částky v případě zneužití bezkontaktní karty a polovina dotazovaných nedokázala zodpovědět, jaké jsou rozdíly mezi debetní a kreditní kartou. 50 % respondentů navíc uvedlo, že používá kreditní kartu k výběru hotovosti – přitom kreditní karty mají obvykle vysoké poplatky za výběry hotovosti.

Nově spuštěné stránky www.infoprofinance.cz, přinášejí v ucelené formě srozumitelné a snadno dostupné informace o jednotlivých sektorech trhu (bezhotovostní platby, pojistky, úvěry, ale také třeba finanční poradenství), vždy se zaměřením na hlavní rizika z nich plynoucí pro spotřebitele, jak se jich vyvarovat a kde hledat pomoc. Stránky také návštěvníkovi nabídnou mnoho zajímavých odkazů na další podrobnější elektronické zdroje.

Důležitou součástí stránek jsou informace o formách zapojení SČS v různých aktivitách pro spotřebitele, kde se snažíme problémy trhu řešit. Týká se to například zapojení do legislativního procesu, účast v mnoha expertních skupinách, provádění spotřebitelských průzkumů (např. Jak Češi vnímají nové platební prostředky?) a mnoho dalších.

O SČS

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí – pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.