Nová kniha Hustej INTERNET – o nástrahách na internetu, pro „děti a jejich dospělé“

Autorky knihy Hustej INTERNET, Lenka Eckertová a Lucie Seifertová, se rozhodly čtenáře poučit o online rizicích. Netradičně a zábavně. Do pestro- barevného komiksového kabátu oblékly užitečné rady, jak se s problémy vypořádat. Publikaci vytvořily především pro děti (cca od 9 let), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, kniho- vníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním cen- tru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí. (TZ)

Kniha obsahuje velké množství humorných ilustrací a je doplněna neotřelými vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají
a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd.

Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje problémy, s nimiž se setkává na internetu a posléze v reálném světě. Odlehčené pasáže jsou střídány vážnějšími „rámečky“, v nichž je vysvětleno, jak se s patáliemi vypořádat.

Pedagogům doporučujeme vzít knihu do vyučovací hodiny a probrat s dětmi jednotlivá témata a kapitoly. Jistě půjde o užitečné a příjemné obohacení, protože děti vnímají obrázkovou, vtipnou osvětu daleko lépe, nežli obvyklou přednášku. Pedagogové se mohou nenásilným způsobem seznamovat s šíří problematiky
a posléze event. sáhnout k dalším zdrojům informací. Publikaci lze vzít také na rodičovské schůzky
a upozornit rodiče žáků na potenciální online hrozby, kterých si často vůbec nejsou vědomi.

Knížka Hustej INTERNET vychází pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2014. Letošní, již 11. ročník této mezinárodní kampaně, provází motto: „Vytvořme společně lepší internet…“.  Snažme se tedy společnými silami přispět k vytvoření bezpečnějšího kyberprostoru pro naše děti!

Autorky:

Lenka Eckertová působí od roku 1996 v oblasti obsahu, marketingu a komunikace na internetu. Nyní se věnuje tématu online rizik v Národním centru bezpečnějšího internetu. Loni vydala se spoluautorem Danielem Dočekalem populárně naučnou publikaci Bezpečnost dětí na Internetu (Computer Press, 2013). Studovala obory Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec Králové, a posléze Sociální a mediální komunikace.

Lucie Seifertová se věnuje ilustrování knih i vlastní tvorbě. Její nejznámější a oceňovanou autorskou knihou jsou Dějiny udatného českého národa. Na jejím základě vznikl stejnojmenný animovaný televizní seriál. Lucie Seifertová také od roku 2001 přispívala na Webík Českého rozhlasu. Studovala na Hollarově střední odborné škole výtvarné a posléze AVU, v atelieru malby u prof. Sopka. Působila jako grafička a výtvarná redaktorka v několika časopisech.

Snažení autorek podpoří také známé osobnosti. Patronkou knížky Hustej INTERNET je populární moderátorka Iva Kubelková. Ke kampani se přidal také známý tanečník StarDance, lektor a spoluautor dětského pořadu ČT :D, Jan Onder, který je na tematických fotografiích ohrožen kyberšikanou.

Záštita: Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Je realizátorem několika českých i mezinárodních vzdělávacích a osvětových projektů.

Více na: www.hustej-internet.cz