Ness dodá systém pro bulharské železnice

Praha – 21. července 2014 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, zvítězil ve výběrovém řízení bulharského státního podniku Národní společnost pro železniční infrastrukturu a zahájil práce na návrhu a realizaci systému pro plánování a řízení zdrojů. (TZ)

Cílem projektu je efektivnější údržba železniční infrastruktury a vytvoření lepších podmínek pro vstup soukromých dopravců na bulharskou železnici. Státní společnost s 12 500 zaměstnanci spravuje veškerou železniční infrastrukturu v Bulharsku (6 938 km kolejí a 300 stanic). Odborníci společnosti Ness budou na zakázce v hodnotě kolem 4,5 milionu eur pracovat skoro 1,5 roku.

„Jedná se o rozsáhlou implementaci technologie SAP včetně personální agendy pro 12 500 zaměstnanců a dodávku licencí pro 400 uživatelů. Významnou součástí projektu je také integrace do Geografického informačního systému, dodávka neobyčejně rozsáhlé HW infrastruktury a vybudování dvou datových center v Sofii a ve Varně,“ vysvětluje Jiří Koželouh, obchodní manažer sektoru Utility & manufacturing společnosti Ness Technologies. „Ve výběrovém řízení, které bylo velmi náročné i kvůli financování z fondu EU Transportation, jsme uspěli také díky referenčním projektům na Balkáně, výhodě lokální pobočky v Makedonii a partnerství se SAP Bulharsko, prověřenému dobrými zkušenostmi z předešlé činnosti v regionu,“ dodává Koželouh.

O Ness Technologies

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na www.ness.com/cz/.

O Národní společnosti pro železniční infrastrukturu

Bulharský státní podnik (obdoba českého SŽDC) je dominantní státní společnost, která spravuje veškerou železniční infrastrukturu v Bulharsku. Její síť v pěti regionech dosahuje délky 6 938 km železnice, zahrnuje více než 300 nádražních stanic, 148 tunelů v celkové délce 40 km a 1018 mostů v celkové délce 26 km. Společnost má 12 500 zaměstnanců a její vedení sídlí v Sofii. Více informací je k dispozici na internetové stránce www.rail-infra.bg/.