Embarcadero oznamuje zásadní nové vydání svých oceňovaných databázových nástrojů ER/Studio, DBArtisan a RapidSQL.

Nové portfolio databázových nástrojů se vypořádává s nástrahami zpracování „velkých dat“ (big data). Dovolí zákazníkům mnohem účelnější práci s mnoha platformami pro správu dat. (TZ)

Praha, 16.9.2014 – Společnost Embarcadero Technologies, vedoucí poskytovatel softwarových řešení pro vývoj aplikací a databází, oznamuje zásadní nové vydání XE6 celého oceňovaného portfolio databázových nástrojů včetně ER/Studio, DBArtisan a RapidSQL. Nová vydání nástrojů umožní zákazníkům vyrovnávat se s dnešními nároky na správu dat a poskytnou významné zvýšení produktivity práce s rozšířenou řadou platforem systémů pro správu hromadných dat.

„Objemy zpracovávaných dat exponenciálně rostou a podniky na celém světě se začínají zajímat o ‚big data‘ a NoSQL společně se stávajícími relačními databázovými systémy, aby tak napomohly ovládnout své zdroje informací a získat konkurenční výhody,“ říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro produkty u společnosti Embarcadero. „Správcům databází, datových architektům a vývojářům v jazyce SQL přináší nové verze nástrojů Embarcadero podstatný růst produktivity tím, že podporují tu nejširší řadu relačních databázových systémů a zároveň i platformy Big Data a NoSQL, a to vše v rámci stejných nástrojů.“

Heterogenní nástroje Embarcadero navržené pro vývojáře i správce a architekty databází zákazníkům umožní navrhovat, vytvářet a provozovat databáze a aplikace v prostředí podle vlastní volby. Osvobodí se i od omezení, celkových nákladů a křivek učení spojených se zvládáním řady různých nástrojů pro různé platformy. Rozšířené portfolio v nové verzi XE6 poskytuje novou podporu vedoucích platforem včetně MongoDB, Hadoop Hive a PostgreSQL.

Jak se vyrovnat s nástrahami ‚velkých dat‘.

ER/Studio

Modeláři a architekti dat se musí vyrovnávat s novými nároky zpracování rozsáhlejších a složitějších datových modelů a nutností zvládat požadavky mnoha zainteresovaných osob, které potřebují přístup k informačním zdrojům. Nové vydání nástroje ER/Studio poskytuje podporu pro Big Data a k tomu ještě zvýšený výkon pro zpracování rozsáhlých modelů vytvářených v týmech, které dnešní vedení společností požadují. Nové vlastnosti jsou:

  • Zpětné inženýrství pro platformy ‚big data‘ Hadoop Hive a MongoDB

  • Rozšířený 64bitový paměťový model zvyšuje výkon systému a zrychluje práci s velkými množinami dat

  • Podniková varianta Team Edition nabízí rozšířenou spolupráci nad modely a metadaty celé organizace

DBArtisan & Rapid SQL

Správci databází a jejich vývojáři musí čelit nástrahám administrace, ladění a vývoje nad řadou složitých heterogenních databázových prostředí. Nová vydání nástrojů DBArtisan a RapidSQL nabízejí podporu PostgreSQL a tím i možnost práce nad širší množinou platforem relačních databázových systémů z jediného nástroje. Tím se opět zkracuje křivka učení, snižují se náklady na údržbu prostředí IT a zvyšuje se produktivita. Nové vlastnosti:

  • Podpora PostgreSQL včetně Greenplum MPP & Pivotal HAWQ SQL-on-Hadoop

  • Podpora SQL Serveru 2014 přidává nejnovější administrační a vývojářské možnosti

Dostupnost produktů a zkušební verze

Celé portfolio produktů verze nové XE6 včetně nástrojů ER/Studio, DBArtisan a RapidSQL je okamžitě k dispozici od zastoupení společnosti Embarcadero pro ČR a SR. Můžete si stáhnout i zkušební verze produktů ze stránky http://www.embarcadero.com/downloads.

Webový seminář

Databázový tým společnosti Embarcadero bude představovat nové verze a diskutovat o jejich vlastnostech nástrojů během online webového semináře zaměřeného na nástroje pro modelování databází a jejich správu. Seminář bude pokrývat především tato témata:

 

  • Nová podpora zpětného inženýrství pro platformy ‚big data‘ MongoDB a Hadoop Hive

  • Rozšířená 64bitový paměťový model s podstatným zvýšením výkonu práce s rozsáhlými modely

  • Podpora PostgreSQL včetně Greenplum MPP & Pivotal HAWQ SQL-on-Hadoop

Pro další informace o tom, jak se na tento online seminář přihlásit, prosíme navštivte stránku

http://forms.embarcadero.com/BigDataBigModelsBigNewWebinar9-18.

O společnosti Embarcadero Technologies

Embarcadero Technologies, Inc., je vedoucím dodavatelem oceňovaných softwarových nástrojů pro vývojáře aplikací a databází. Pomocí produktů Embarcadero mohou profesionálové správně navrhovat systémy, vytvářet je rychleji a provozovat je bezpečněji bez ohledu na platformu nebo programovací jazyk. Devadesát ze sta největších společností v USA a aktivní komunita více než tří miliónů uživatelů na celém světě se spoléhá na produkty Embarcadero, které jim pomáhají zvyšovat produktivitu, optimalizovat náklady, zjednodušovat přijímání změn, zajišťovat shody s normami a zrychlovat vývoj a inovace. Společnost byla založena v roce 1993, její ústředí je ve městě San Francisco, USA; pobočky a partnery má v mnoha zemích. Embarcadero je online na adrese www.embarcadero.com. V České republice a Slovenské republice je zastoupením společnosti Embarcadero Technologies společnost Borland s.r.o. a její webovou prezentaci najdete na adrese http://www.embt.cz/.

Embarcadero, všechna loga Embarcadero a všechny ostatní značky a jména produktů a služeb Embarcadero jsou servisní známky, obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Embarcadero Technologies, Inc. Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím jejich jednotlivých vlastníků.