Akademie digitálního marketingu otevírá registrace pro podzimní běh

Praha, 2. 6. 2015 – Asociace komunikačních agentur (AKA), zastoupená svou digitální sekcí Digitální agentury, a digitální agentura Dobrý web úspěšně realizují první běh nového vzdělávacího projektu Akademie digitálního marketingu. Intenzivní tříměsíční výuku završí studenti závěrečným testem a obhajobou seminární práce. Registrace do podzimního běhu budou zahájené 3. 6. 2015. (TZ)

Studenti akademie DigiAka získávají komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu během 8 odborných tematických modulů (byznys cíle a řízení projektů, online reklama, search engine marketing, obsah a e-mailing, sociální média, digitální integrovaná komunikace, user experience a webová analytika). Každý modul má svého odborného garanta, který připravuje koncept výuky a zapojuje do přednášek další významné osobnosti jako hosty. Studenty navíc čeká i workshop prezentačních dovedností.

Získané znalosti a dovednosti prokážou při závěrečném testu a obhajobě seminární práce. Pro úspěšné absolventy je připraven certifikát a doporučení, jakým směrem se v kariéře ubírat.

“Těšíme se, že certifikát z této akademie se stane jakýmsi poznávacím znamením, a jeho nositelé budou chápat tytéž pojmy stejně a mluvit zkrátka stejnou řečí. Agenturám AKA pak bezpochyby usnadní výběr lidí na příslušné pozice,“ popisuje Michal Charvát, ředitel AKA.

V rámci samostatné seminární práce se studenti zaměřují na hodnocení digitálních aktivit reálné firmy. Studenti si mohli sami zvolit, zda budou seminární práci zpracovávat pro značku Blue České spořitelny, e-shop společnosti Růžový slon nebo pro e-shop Woox.

„Všechny nabídnuté firmy byly pro studenty atraktivní. Do prvního běhu DigiAka se přihlásilo 14 studentů a rozdělili se mezi zainteresované společnosti úplně rovnoměrně,“ popisuje Dagmar Plotěná, vedoucí vzdělávání v Dobrém webu a koordinátorka projektu DigiAka, a dodává: „Zájem o první běh nás velice potěšil. Věříme, že zpracované seminární práce budou pro zapojené firmy skutečně přínosem.“

Chystaný druhý běh Akademie digitálního marketingu začne 8. 10. 2015. Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek a bude ukončena obhajobami seminárních prací 21. ledna 2016. Školné stojí 24 950 Kč bez DPH; a registrace budou zahájené 3. 6. 2015.

Více informací o Digitální akademii najdete na webu: www.digiaka.cz

O sdružení Digitální Agentury, sekce při AKA

Pod názvem Digitální Agentury se skrývá dobrovolné profesní sdružení předních marketingově orientovaných agentur, které se zaměřují na vytváření komplexních digitálních kampaní. Sdružení pracuje pod záštitou Asociace komunikačních agentur (AKA).

Dlouhodobým cílem sekce je zavést standard na trhu v oblasti marketingového využívání internetu a digitálních médií, zvyšovat profesionální úroveň digitálních kampaní a zároveň trh edukovat a podporovat jeho rozvoj.

Více o sdružení, jeho členech i projektech najdete na www.digitalniagentury.cz nebo na Facebooku.

O Dobrém webu

Dobrý web jedinečným způsobem propojuje své více než desetileté know-how v oblasti digitálního marketingu a zkušenosti své mezinárodní UX divize ExperienceU. Díky této unikátní kombinaci je Dobrý web ideálním partnerem při návrhu a realizaci komplexních digitálních strategií pro firmy působící nejen na českém trhu. Dobrý web ale také pořádá pravidelná školení a semináře, jeho specialisté se účastní prestižních konferencí a pravidelně publikují v odborných titulech.

Více informací naleznete na www.dobryweb.cz .

Sledujte Dobrý web také na sociálních sítích: Facebook, Twitter či LinkedIn