ATO: Vybavenost domácností moderními technologiemi roste, nejvíce posiluje smartphone

České domácnosti lze dnes označit za technologicky dobře vybavené, alespoň co se týče „moderních obrazovek“, jakými jsou například notebook nebo smartphone. Ty má doma už více než polovina domácností s alespoň jedním členem ve věku 15-54 let. Vychází to z dat Kontinuálního výzkumu, který zajišťuje společnost Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací (ATO) jako nedílnou součást peoplemetrového projektu. (TZ)

Z výsledků druhého kvartálu Kontinuálního výzkumu 2015 vyplývá, že domácnosti, v nichž žije alespoň jeden člen ve věku 15-54 let, jsou z hlediska moderních technologií dobře vybaveny. Notebook už má dnes doma 66 % těchto domácností, ačkoli vývoj vybavenosti tímto přístrojem poslední dobou spíše stagnuje. To může být způsobeno i tím, že notebook doma zvládají mnohdy úspěšně suplovat například chytrá zařízení jako smartphone, tablet nebo dokonce smart TV.

Právě smartphone je navíc v domácnostech nejrychleji posilujícím přístrojem: oproti druhému kvartálu 2013, kdy jej doma mělo jen 32 % domácností s alespoň jedním členem ve věku 15-54 let, ho lze dnes najít už v 57 % domácností. Postupně posiluje též tablet, který má doma téměř čtvrtina těchto domácností. Rozšíření smart TV se oproti roku 2013 zdvojnásobilo, nyní ji má 14 % domácností. Pokles naopak zaznamenává stolní počítač, který se z 56 % v roce 2013 dostal letos na 47 %. Jedná se totiž o přístroj, který je dlouhodobě v domácnostech nahrazován notebooky, případně již zmíněnými chytrými zařízeními.

2015-09-30 20_34_50-Start  

Poněkud jiné výsledky nabízí pohled na čísla za všechny domácnosti (tedy bez omezení věku jejich členů). Vzhledem k tomu, že v tomto vzorku jsou zahrnuti i lidé ve věku 55 a více let, kteří moderní technologie využívají méně, je zde vybavenost těmito přístroji znatelně nižší. Trendy však zůstávají stejné, tedy notebook jakožto nejčastější moderní zařízení v domácnostech stagnuje (letos jej má doma 48 % domácností), vybavenost stolními počítači klesá a nejmodernější technika jako smartphone, tablet a smart TV naopak posiluje. Smartphone nyní najdeme v 39 % domácností, tablet v 17 % a smart TV v 11 %.

2015-09-30 20_35_52-Start

Společnost Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřuje se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pro elektronické měření médií vyvíjí vlastní technologie pod značkou SimMetry™. Věnuje se i marketingovému výzkumu (online průzkumy, CAWI, CATI průzkumy…) a analýze dat a nabízí komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen.

Součástí skupiny Nielsen Admosphere je i společnost Admosphere, která se zabývá monitoringem reklamy AIS, a společnost Adwind Software, která vyvíjí software pro práci s daty z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy.

Asociace televizních organizací (ATO) (www.ato.cz) je zájmové sdružení, které od roku 1997 zajišťuje realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření televizního vysílání v České republice metodou TV metrů – čili tzv. Projekt elektronického měření. Cílem ATO je rovněž chránit společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. ATO provádí i samoregulační činnost, v roce 2010 ji zařadila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů. Členy asociace jsou Česká televize, FTV Prima spol. s r.o., Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy, mediální zastupitelství Atmedia CZ a Stanice O, a.s.  V roce 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, obchodními partnery jsou společnosti CET21 (2012) a Šlágr TV (2015).