Studie hodnotí digitální ekonomiku ve střední Evropě

Praha, 1. února. Aspen Institute Prague představuje studii hodnotící rozvoj digitální ekonomiky ve střední a východní Evropě. Na základě nejnovějších dat výzkum sleduje a srovnává základní ukazatele, jako je obchodování online, rozvoj infrastruktury, e-government či export ICT zboží a služeb. (TZ)

„Naší motivací bylo upozornit na potenciál, který mají technologie pro ekonomický rozvoj střední Evropy. Vycházíme ze zkušenosti, kdy v rámci diskusí o významu digitální ekonomiky chybí přesná data. Do srovnání jsme zapojili celkem 12 států – kromě visegrádské čtyřky jsou zde i pobaltské země, Rakousko a také Slovinsko, Chorvatsko či Bulharsko“ vysvětlují editoři studie Maria Staszkiewicz a Milan Zubíček z Aspen Institute Prague. „Většina dat pochází z posledních dvou let, takže se jedná o aktuální a relevantní čísla. Grafy jsme se navíc snažili interpretovat a vyvozovat z nich obecnější závěry. Studie by měla sloužit jako základ pro náš další výzkum v této oblasti,“ říkají editoři.

Studie se zaměřuje na důležité ukazatele ilustrující výkon digitální ekonomiky, které její autor Jan Klesla rozdělil do několika kapitol – dopad digitálních technologií na ekonomiku (např. export ICT zboží a služeb či poměr ICT odborníků mezi zaměstnanci), E-commerce (poměr zákazníků a firem využívajících online obchod či využívání cloudových služeb), kvalita síťové infrastruktury (např. využívání a cena rychlého internetu) a E-government.

Srovnání dokládá, že všechny zkoumané země mají relativně rozvinutou digitální infrastrukturu, nicméně v jednotlivých aspektech se výrazně liší. „Přidaná hodnota HDP vyprodukovaná ICT sektorem je v České republice překvapivě o něco vyšší než v Estonsku a v roce 2012 činila 4,51% podíl na HDP,“ říká Maria Staszkiewicz. „Česko například vyváží nadprůměrné množství ICT zboží (16 % ze svého celkového exportu v porovnání s průměrem EU, který činí 5 %), naopak v oblasti E-governmentu zaostává – online komunikaci s úřady využívá pouze 32 % obyvatel, zatímco průměr EU je 46 % a v Estonsku dokonce 81 %,“ dodává Staszkiewicz.

Poprvé byly výstupy studie představeny ve čtvrtek 28. ledna během semináře, jehož účastníci se zaměřili na podporu startupů a malých digitálních podniků. Setkání se zúčastnil i ředitel varšavského Google Campus Rafał Plutecki a řada zástupců státní správy a byznysu ze střední Evropy. „Zatím nevyužitý potenciál střední a východní Evropy leží například ve velkém množství absolventů s inženýrským vzděláním – Česko, Polsko, Slovensko a Ukrajina jich mají v součtu ročně více než USA,“ řekl mimo jiné Plutecki.

Ve stejný den proběhla i první schůzka nově vznikající sítě středoevropských neziskových organizací, které se věnují různým aspektům digitální agendy. „Skrze tuto síť chceme prohloubit spolupráci organizací, které se tématu věnují – mohou vzájemně šířit své psané výstupy, informovat se o plánovaných akcích a rozvíjet společně projekty,“ vysvětluje Staszkiewicz. Mezi prvními členy je slovenský think-tank Central European Policy Institute (CEPI), maďarská organizace Bridge Budapest či polská výzkumná laboratoř DELab UW.

O Aspen Institute Prague:

Aspen Institute Prague je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako nestranická a neideologická platforma, kde se mohou setkávat a jednat vůdčí představitelé politiky a obchodu, ale také přední osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem Aspen Institute Prague je rozvíjet otevřenou společnost a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji.