Ministerstvo financí lže o cenzuře internetu

Praha, 25. května 2016 – Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které zastupuje přední subjekty české digitální ekonomiky, důrazně odmítá úterní vyjádření náměstka ministra financí Ondřeje Závodského v souvislosti s cenzurními paragrafy v zákoně o hazardu. Náměstek pronesl jednoznačně lživé tvrzení, jehož účelem je zmanipulovat veřejnost a zákonodárce před projednáním zákona na půdě Senátu. SPIR proto zaslal ministru financí Andreji Babišovi a premiéru Bohuslavu Sobotkovi protestní dopis, v němž na nepravdy pronesené náměstkem upozorňuje. (TZ)

2016-05-25 16_54_43-Úvodní stránka _ SPIR

Ondřej Závodský v přímém přenosu České televize v pořadu Události komentáře dne 25. května 2016 obvinil odpůrce cenzury internetu prosazované ministerstvem financí v rámci hazardního zákona, že své výhrady prezentují účelově jen v posledních týdnech před hlasováním v obou komorách parlamentu. „Zákon prošel všemi myslitelnými připomínkovými řízeními, nicméně v rámci těch se nikdo prakticky nepřihlásil k těmto argumentům a přichází s nimi až v posledních dvou měsících v době, kdy tedy zákon byl ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní v Senátu,“ uvedl náměstek.

Toto tvrzení je jednoznačně nepravdivé, odborná veřejnost totiž kritizuje cenzurní prvky zákona již od samého počátku jeho projednávání. Tvrdé kritiky se cenzurní návrh dočkal ze strany ministerstva průmyslu a obchodu už 3. listopadu 2014: „Povinnost, aby poskytovatelé připojení k veřejné síti Internet zamezili přístupu k vybraným internetovým stránkám, se jeví jako nedostatečně odůvodněným a nepřiměřeným zásahem do svobody podnikání a do práva na svobodný přístup k informacím. (…) Tato rozsáhlá cenzurní infrastruktura by měla blokovat internetové stránky, které určí ministerstvo financí bez stanovení jednoznačných mezí, jež by zabránily použití svévole. (…) Je nepřípustné, aby tak výrazný zásah do základních práv a svobod byl v rukou pouze moci výkonné.“

Blokaci odmítl také Český telekomunikační úřad 7. listopadu 2014: „Požadujeme nezavádět povinnost blokování obsahu internetových stránek v navržené podobě, neboť jde o v praxi neefektivní opatření, které přinese významné náklady na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Ve svých důsledcích se tyto náklady mohou promítnout do cen účtovaných spotřebitelům za poskytnuté služby elektronických komunikací.“

Stejně tak SPIR ministerstvo o svých připomínkách poprvé informoval v listopadu 2014. V dubnu loňského roku pak písemně upozornil ministerstvo na zásadní výhrady k cenzurnímu paragrafu a následně je tlumočil na osobním setkání představitelů sdružení s náměstkem Závodským. Vzhledem k ignorování námitek ze strany ministerstva SPIR informoval o svých námitkách členy vlády dopisem z 27. července 2015. Výhrady SPIR byly také v průběhu roku prezentovány členům Legislativní rady vlády a jednotlivým klubům Poslanecké sněmovny, stejně jako veřejnosti prostřednictvím mnoha tiskových prohlášení.

Plnou informovanost o výhradách odborné veřejnosti potvrzuje i řada vyjádření náměstka Závodského z loňského roku. Například na konci září 2015 reagoval pro ČTK na kritiku ze strany SPIR slovy: „Připomínky sdružení musíme jednoznačně odmítnout, protože se nezakládají na reálných skutečnostech.“ Z výše uvedeného vyplývá, že ministerstvo financí mělo dostatek času a příležitostí, aby odborné námitky vzalo v potaz, ale vytrvale je ignoruje dodnes, přestože shoda celé odborné veřejnosti je v této věci zcela mimořádná.

„Bohužel se nejedná o první nepravdivé informace na toto téma úst ministerstva – další podobná zavádějící tvrzení se týkala účinnosti blokace, příkladů ze zahraničí, právních aspektů technických řešení apod. U tak závažného kroku, jako je bezprecedentní zavedení cenzury internetu považujeme vytrvalou ignoraci hlasů odborné veřejnosti a metodu vědomých lží za zcela nepřípustné. Jsme přesvědčeni, že veřejnosti by měla vědět, za jakých okolností dochází k prosazení takto rizikového a zneužitelného nástroje,“ komentuje situaci Ján Simkanič, předseda SPIR.