Pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí

Asociace provozovatelů mobilních sítí vítá aktivitu Českého telekomunikačního úřadu při měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí. (TZ)

Výsledky měření zveřejněné úřadem potvrzují masivní investice do výstavby sítí, kterými jednotliví operátoři  reagují především na poptávku po datových službách a současně naplňují podmínky určené aukcí kmitočtů pro rozvoj vysokorychlostních sítí LTE.

Jak ukázalo nedávné měření prostupnosti vagonů uskutečněné ČTÚ, samotná výstavba sítí LTE v koridorech nezaručí dostatečně kvalitní příjem signálu, a tedy i vyšší komfort pro cestující. Vzhledem ke konstrukcím železničních vozů a jejich propustnosti či spíše nepropustnosti elektromagnetických vln nelze dosáhnout výrazného zlepšení příjmu signálu bez součinnosti a investic na straně provozovatelů vlakových souprav provozovaných v těchto koridorech.