MES systém české společnosti Merz se prosazuje i v polském automobilovém průmyslu

Liberec, Wrocław, 4. 8. 2016 – Společnost Merz implementovala ve Wrocławi svůj MES systém, včetně řešení traceability, pro jednoho ze tří největších světových výrobců automobilových brzdových systémů – společnost Chassis Brakes International. (TZ)

Kvůli náročné poptávce v rámci automobilového trhu čelí v dnešní době inženýři mnoha technologickým výzvám. Jednou z největších letošních výzev pro společnost Chassis Brakes International ve Wrocławi byla podle Piotra Leszkiewicze, Technical Project Leadera, implementace Track & Trace systému: „Požadavkem bylo navrhnout na míru přizpůsobený systém pro sledování výroby třmenových brzd na poloautomatické lince. Hlavní funkcionalita spočívá v řízení toku polotovarů na výrobní lince a dokumentaci parametrů, s kterými byl každý jednotlivý kus sestaven, což má zajistit identifikaci jednotlivých výrobků, zefektivnění montážního procesu a zvýšení kvality výrobku. Hlavními kritérii pro výběr systému byla spolehlivost a rychlost, dále pak jednoduchost uživatelského prostředí a v neposlední řadě také cena. Pro implementaci bylo vybráno řešení společnosti Merz.“

Výsledný informační systém shromažďuje výrobní a technologická data pro každý produkt a pro každou z třiceti pěti výrobních operací na sedmi stanicích v rámci výrobní linky, a to jak pro účely produkce, zpětného vyhodnocování, tak i za účelem zpětné dohledatelnosti. Systém zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými PLC a zastřešuje řízení výroby tím, že určuje, co mají jednotlivá pracoviště dělat s jednotlivými výrobky (zpracovat/nezpracovat), a také posloupnost souvisejících procesů (tj. kam má konkrétní pracoviště poslat výrobky dál). Na konci montážní linky pak systém generuje příkaz k tisku jedinečného identifikačního štítku pro finální výrobek. Sebraná technologická data budou uchovávána v SQL databázi po dobu minimálně 15 let tak, aby bylo možné zpětně vytvářet reporty pomocí vybraných vyhledávacích kritérií.

Projekt byl zakončen úplnou implementací systému na začátku července. „Proces implementace probíhal pod časovým tlakem a byl charakterizován vysokou dynamikou kvůli měnícím se požadavkům, diktovaným procesem stabilizace výroby, ale díky flexibilitě a dostupnosti týmu
se podařilo vytvořit nový standard Track & Trace systému v CBI. Ten bude sloužit jako základ pro budoucí výrobní linky v závodě ve Wrocławi,“ dodává Piotr Leszkiewicz.

Do budoucna by se pak měl systém rozšířit nejen o sběr dat z dalších výrobních linek, ale i o další funkcionality, jako je vyhodnocování efektivity výrobních zařízení metodikou OEE a o podrobnější sběr dat o prostojích.

***

O společnosti Chassis Brakes

Chassis Brakes International je jedním ze tří největších světových výrobců brzdových systémů pro automobilový průmysl. Její produkty, kam patří brzdové třmeny, kotoučové brzdy, bubnové brzdy a parkovací brzdy, jsou určeny pro výrobce originálního příslušenství a různé aftermarket kanály. Společnost slouží svým zákazníkům, tedy předním výrobcům aut, po více než 90 let. Svoji stopu zanechala společnost v pěti kontinentech: zaměstnává
5 300 lidí ve 27 výrobních zařízeních a inženýringových centrech v Evropě, Asii, Austrálii, Jižní Africe, Severní
a Jižní Americe. Více informací na www.chassisbrakes.com.

O společnosti Merz s. r. o.

Společnost Merz působí na trhu výrobních informačních systémů již od roku 1991. Od roku 1999 je držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001. Mezi její vlajkové lodě patří výrobní informační systém MES MERZ. Kromě toho se společnost v rámci vývoje softwarových řešení na zakázku dlouhodobě věnuje počítačovému zpracování obrazu.