Merz a BI Experts propojují svět výroby a financí. Jak?

Liberec, Brno 2. 5. 2017  – Na brněnském workshopu představila společnost Merz s.r.o. ve spolupráci s partnerem, společností BI Experts s.r.o., novou metodiku pro zpracování a vyhodnocení  firemních dat, informací a čísel.

„U našich zákazníků se setkáváme s tím, že v určitém momentě se ocitnou v situaci, kdy mají spoustu dat, informací, ze kterých musí vytvářet řadu reportů. Logicky se pak ptají: neděláme chyby? Reportujeme správně? Rozhodujeme se nad správnými informacemi?“ říká specialista Merz BI, Ing. Leoš Pfannenstiel.¨

Řešením je Merz Business Intelligence

Nová služba Merz BI, kde Merz s.r.o. spojuje své know-how se znalostmi BI Experts s.r.o., je logickým vyústěním dosud poskytovaných služeb klientům – výrobním společnostem. Merz BI je nástrojem, který analyzuje, porovnává, třídí a přeskupuje všechna firemní data – výrobní, finanční i obchodní.  Následně je již prověřená a jednotná nabídne v „reportovacím“ prostředí (např. Power BI, Tableau, nebo Qlik Sense) přátelském pro každého běžného uživatele – manažera.

Merz BI otevírá výrobním firmám cestu, jak rychle a účinně zjišťovat příčiny ekonomického úspěchu, ale i neúspěchu. Ukazuje výrobním manažerům, jak jimi nastavené KPI vypadají v ”řeči peněz” a jak ovlivňují celkový hospodářský výsledek firmy. Stejně tak efektivní je i pro finanční oddělení,  které díky němu zjistí konkrétní příčiny finančních ztrát i zisků souvisejících s výrobním procesem.

Workshop představil nové řešení v praxi

Jak funguje Merz BI v praxi? Na zmíněném workshopu viděli účastníci jeho uplatnění na reálných projektech Mondi Štětí a.s. a Pilana a.s.

“Jsme velká výrobní firma, která obhospodařuje množství dat, která vznikají v různých systémech. V poslední době si začínáme uvědomovat nutnost strukturovaného přístupu k těmto datům na různých stupních řízení a současně potřebu různých pohledů na data v různých dosud relativně oddělených systémech. Tyto pohledy  na data musí současně obsahovat možnost rychlé změny a analýzy.
Z těchto důvodů byl pro nás BI workshop  velmi přínosný, protože nám nastínil reálné možnosti řešení pro tyto oblasti,” shodli se J. Boháč (Specialista řízení procesů, Představitel vedení pro IMS) a J. Kalousek (Specialista finančního controllingu ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

***

O společnosti Merz s.r.o.

Společnost Merz působí na trhu výrobních informačních systémů již od roku 1991. Od roku 1999 je držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001. Mezi její vlajkové lodě patří výrobní informační systém MES MERZ. Kromě toho se společnost v rámci vývoje softwarových řešení na zakázku dlouhodobě věnuje počítačovému zpracování obrazu.

O společnosti BI Experts

Společnost BI Experts, s.r.o. je ryze českým dodavatelem Business Intelligence řešení na platformě Microsoft. Jako vůbec první v ČR se stala Gold partnerem společnosti Microsoft pro oblasti Data Analytics.

Úspěšně naplňuje potřebu zákazníků na BI – IT řešení, jako komplexního nástroje akcelerace výkonnosti, nikoliv jako dodávku technologických komponent a dílčích procesních opatření. Opírá se o praktické zkušenosti z mnoho realizovaných projektů. Pomáhá klientům stanovit a sledovat klíčové ukazatele pro vyhodnocení jednotlivých firemních procesů.