Matika pro spolužáky má další dvě nové učebnice

Tým zaměstnanců, studentů a nadšenců ProSpolužáky.cz vydává další díly učebnic, tentokrát Stereometrii a Posloupnosti a řady. Obě učebnice pokrývají kompletní látku v dané oblasti standardně vyučovanou ve třetím ročníku středních škol.

Na vydaných učebnicích jsme pracovali téměř rok. Velký kus práce odvedl spoluautor Tomáš Valenta s několika desítkami lidí. Ať už studentů, učitelů, korektorů či grafiků. Mezitím se nám také podařilo téměř ztrojnásobit počet středních škol, které s námi spolupracují. Aktuálně jich je 80 a přibývají další. Před námi jsou nyní čtyři poslední učebnice. Potom už bude Matika pro spolužáky pokrývat celé středoškolské učivo,“ říká Marek Liška, autor projektu.

Projekt ProSpolužáky.cz vznikl v roce 2012, kdy Marek Liška dostal nápad sepsat vlastní učebnice matematiky. Hlavní myšlenkou bylo napsat takovou učebnici, která bude srozumitelná, bude ukazovat řešení příkladů krok za krokem a bude učivo vysvětlovat i na reálných příkladech ze života. „Naším cílem je psát učebnice tak, aby se studenti látku nemuseli slepě biflovat, ale aby jí opravdu pochopili. Tomu přizpůsobujeme i jazyk tak, aby byl pro středoškoláky přirozený,“ doplňuje o podstatě učebnic Marek Liška.

Od začátku projektu vyšlo už sedm učebnic matematiky, které tak pokrývají kompletní učební látku matematiky od prvního do třetího ročníku středních škol. Mezi vydané učebnice patří: Základní poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie, Funkce, Goniometrie, Stereometrie a Posloupnosti a řady. Ke všem učebnicím je zpracovaný i pracovní sešit, kde jsou příklady k procvičení řazené dle obtížnosti, slovní úlohy z praxe, ale taky vzorové příklady ke státní maturitě. Vzorové příklady si studenti mohou vyzkoušet vyřešit i online na webu https://www.matikaprospoluzaky.cz/priklady/.     

O ProSpolužáky.cz

Projekt ProSpolužáky.cz vznikl v roce 2012 v hodině matematiky na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, kdy Marek Liška dostal nápad sepsat vlastní učebnice matematiky. Takové, díky kterým matematika přestane být strašákem pro většinu studentů.  

V učebnicích Matika pro spolužáky najdou studenti všechno podrobně popsáno srozumitelnějším jazykem, než který nabízejí jiní tvůrci učebnic, včetně řešených příkladů „krok za krokem“ nebo aplikace příkladů na reálné situace. U vybraných příkladů je uveden QR kód, po jehož načtení se zobrazí zadání příkladu na internetu a po vyžádání i řešení. Studenti si tak můžou příklady řešit kdykoli online. Učivo je řazeno systematicky a odpovídá požadavkům RVP pro gymnázia.

Více informací o projektu najdete na https://www.matikaprospoluzaky.cz/. Všechny učebnice lze objednat na
e-shopu https://www.matikaprospoluzaky.cz/eshop/.