Konference EFI v NTK se zaměřila na zhodnocení průběžných výsledků projektu

Praha 30. listopadu 2017_Hodnocení dosavadních výsledků projektu Efektivní informační služby NTK (EFI) a rovněž činnost NTK v posledních letech byly náplní výroční konference EFI 2017, kterou 29. listopadu hostila Národní technická knihovna (NTK) v konferenčních prostorách svého sídla v Praze Dejvicích. Letošní setkání se konalo pod titulem Čtvrtý rok udržitelnosti: Česká interpretace globálních informačních trendů.

„Výsledky konference nám potvrdily, že se NTK daří postupně zlepšovat své služby pro naše hlavní akademické partnery i běžné uživatele v souladu se záměry projektu EFI. Jejich názory a připomínky jsou pro nás zásadní a rozhodně k nim budeme při dalším zkvalitňování naší práce přihlížet,“ uvedl Martin Svoboda, ředitel NTK.

Projekt EFI pomáhá NTK stát se plnohodnotným partnerem pro vysoké školy a organizace z výzkumné a vzdělávací sféry, neustále zkvalitňovat služby pro stávající a potenciální uživatele, profesionalizovat knihovnické činnosti a zefektivnit podpůrné činnosti. NTK s jeho pomocí rovněž využívá své kompetence ve znalostním managementu pro podporu komerčního využití inovací z výzkumné sféry a v neposlední řadě poskytuje expertní podporu MŠMT v oblasti informačních služeb, knihovnictví a vzdělávání.

V panelové diskusi se pozvaní odborníci vyjadřovali k dosavadnímu strategickému úsilí NTK, vycházejícímu z hlavních cílů projektu EFI, a jak tato snaha zapadá do širšího společenského kontextu a lokálních a globálních trendů. Výsledky panelové diskuse a rovněž prezentace činnosti NTK v posledních letech pak v odpoledním bloku konference prodiskutovali všichni účastníci v řízené diskusi.

Na EFI 2017 vystoupili Milan Pospíšil, prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT, Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB AV ČR, Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, Ondřej Profant, poslanec PSP ČR za Prahu a člen zastupitelstva hlavního města Prahy, Miloslav Nič, specialista v oboru chemické informatiky a spoluzakladatel společnosti EcoMole Ltd., a Pavel Kocourek, jednatel INCAD & Search Technologies.

Projekt Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu (EFI 2017) je realizován s podporou Evropského sociálního fondu v ČR (ESF) v rámci tematického Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

O NTK

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz