NTK nabízí akademickým institucím mimořádnou kolekci e-knih zahraničních vydavatelů

Praha 27. března 2018_ Přes 19 tisíc elektronických knih od čtyř renomovaných zahraničních vydavatelů nabízí Národní technická knihovna (NTK) vědeckým institucím, vysokým školám i běžným čtenářům.

„NTK se podařilo zajistit mimořádnou kolekci e-knih v  hodnotě 15 milionů korun. Přístup k těmto zdrojům nejnovějších vědeckých informací mají i všichni zájemci z řad široké veřejnosti, kteří jsou zaregistrováni v naší knihovně,“ uvedl ředitel NTK Martin Svoboda.

Díky novému způsobu financování nákupu elektronických informačních zdrojů prostřednictvím projektu CzechELib, kdy k platbě dojde až v roce jejich využívání, se NTK uvolnily finanční prostředky, které mohla před koncem roku 2017 investovat právě do pořízení elektronických knih. Jde o publikace z vydavatelství Elsevier, Springer, Taylor & Francis a J. Wiley vydané v posledních letech, které tematicky pokrývají široké spektrum oborů, jako jsou chemie, fyzika, matematika, IT, ekonomie, strojírenství, sociální vědy, životní prostředí, medicína a další.

E-knihy nabízí NTK v režimu tzv. následného výběru konkrétních titulů. Po celý rok 2018 jsou členům oborových konsorcií, podporovaných v projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib, zpřístupněny tematické kolekce. Na konci roku pak budou vybrány konkrétní tituly, které zůstanou trvalou součástí jejich fondu.

Publikace jsou zpřístupněny online podobně jako časopisy přímo na portálech vydavatelů. Plné texty jsou většinou k dispozici přímo online i jako PDF soubory.

Další informace, včetně titulů obsažených v jednotlivých kolekcích a seznamu všech institucí s právem přístupu do databáze, jsou dostupné na webové stránce NTK v sekci Konsorciální nákup e-knih.

Kontakt: Pavel Hortig, pavel.hortig@techlib.cz, tel.: 232 002 476, mobil: 774 113 910

O CzechELib

CzechELib je Národní centrum pro elektronické informační zdroje, jehož provozovatelem je NTK. Hlavním cílem CzechELib je efektivně zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje spravovat a jejich reálné využívání cílovou skupinou statisticky vyhodnocovat. Projekt CzechELib (vytvoření a provoz centra), který byl zahájen 1. 1. 2017, je spolufinancován EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2017 – 2022 částkou 1 296 971 223,63 Kč. Více informací na www.czechelib.cz

O NTK

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz