České technologie jsou účinné v boji proti padělání dokladů a navíc jsou krásné

Na konci června proběhla v exkluzivním výstavním prostoru Queen Elizabeth II Centre v Londýně jedna z největších světových akcí k bezpečnosti dokumentů. Na konferenci SDW 2018 (Security Document World) tentokrát bylo 2154 účastníků z  98 zemí a v halách vystavovalo 155 vystavovatelů … a mezi nimi i česká technologická společnost IQ Structures.

Bezpečnost a ochrana polykarbonátových identifikačních karet proti padělání, byla jedním z nejdůležitějších témat této konference.  Tomuto tématu byl věnován poslední den konference a své prezentace představili špičkoví specialisté v oboru. Seminář pod názvem „The Future of Polycarbonate“ byl otevřený pro veřejnost (většina konference je určena jen odborníkům a obsah je z pochopitelných důvodů zcela či částečně tajný) a obsahoval tři významné příspěvky – dva z Francie a jeden z České republiky. Françoise Chabut z francouzské společnosti Gemalto přednesla příspěvek na téma: Je laserové gravírování stále bezpečné? Což je jedna ze základních otázek zabezpečení polykarbonátových dokumentů proti padělání. Nízkovýkonné lasery nejrůznějších typů jsou na trhu stále dostupnější, proto jsou možnosti padělatelů právě v oblasti personifikace dat mnohem jednodušší. Metod, jak změnit pomocí laserů data na občanských průkazech – identifikačních kartách a řidičských průkazech, je mnoho, ale většinou jsou už známy a lze je rozpoznat a eliminovat. Jednou z možností jak zabránit padělání je „křížové ověřování“ prvků pravosti dokumentu, kdy se data v dokladu navzájem váží vazbami, které jsou padělateli neznámé nebo nerozeznatelné. Ověření pravosti dokladu pak může být pak rychlé a jednoduché.

Ovšem možností padělání polykarbonátových dokladů je více a asi téměř kompletní současný přehled o nich představil Joachim Caillosse, produktový manažer francouzské společnosti  Imprimerie Nationale Group. Tato společnost je v podstatě francouzská státní tiskárna, za jejíž vznik snad může už kardinál Richelieu v 16. století. Bohužel ale Joachimova prezentace, která obsahovala výčet posledních novinek, triků a metod padělatelů dokumentů, není veřejně dostupná, protože by určitě byla inspirací pro mnoho zločinců v nejrozmanitějších zemích světa, proto máme k dispozici jen informace z „druhého břehu,“ o metodách a nástrojích, které padělání dokladů úspěšně zabraňují.  

Český příspěvek přednesený Robertem Dvořákem ze společnosti IQ Structures byl logickým završením programu tohoto dne konference. Unikátní česká technologie IQ proID přinesla odpovědi na řadu otázek k ochraně polykarbonátových dokumentů proti padělání a představila řešení, která si na tomto světovém fóru získala zaslouženou pozornost. Možnosti české technologie zcela naplňují a překračují potřeby ochrany osobních dokladů proti padělání v současném i budoucím kontextu. Příjemné na naší technologii je i to, že současně dokresluje představu o české mentalitě. Je nejen technologicky vyspělá, ale je i krásná. Název prezentace R. Dvořáka na SDW 2018 byl více než příznačný – Art of Identity Protection. Čeští výzkumníci a inovátoři na sebe opět na světovém fóru výrazně upozornili.

Detaily k technologii zde.