Nanotechnologická společnost IQ Structures se mění v holding

Řež, 22. září 2020 – IQ Structures se po osmi letech své existence transformuje do holdingové struktury. Tento holding je zastřešen mateřskou společností IQS Group s.r.o., která má pod sebou tři dceřiné firmy. Každá z nich se věnuje jedné konkrétní oblasti podnikání.

Původní značku IQ Structures s.r.o. nově ponese společnost, která se zaměří na doposud nejsilnější část skupiny – ochranu proti padělání. Společnost zabývající se unikátní nano strukturovanou optikou bude vystupovat pod názvem IQS NANOPTIQS s.r.o. a třetí společnost, která vyvíjí zcela nový přístup a technologii 3D nanotisku, pokračuje pod názvem IQS nano s.r.o..

„3D nanotisk, bezpečnostní i optická část naší podnikatelské skupiny působí na trzích s rozdílnými obchodními podmínkami a zvyklostmi. Jednotlivé společnosti nyní budou moci vstupovat do obchodních vztahů v souladu se specifiky segmentů jejich podnikatelské činnosti a nezávisle se rozvíjet,“ uvádí generální ředitel mateřské společnosti IQS Group Tomáš Těthal. V současné době tvoří asi 70 procent obratu IQS Group bezpečnostní ochranné prvky, přibližně 30 procent nanooptika. 3D nanotisk je ve stádiu vývoje nové generace nanotiskárny pro hromadnou výrobu.

Přechod na holdingovou strukturu je součástí dlouhodobé strategie, kdy po dosažení dostatečné úrovně zralosti se daný směr odděluje do samostatné společnosti tak, aby se jeho tým i zdroje mohly plně soustředit na svou klíčovou oblast podnikání.

Společnost vyrábějící holografické bezpečnostní prvky pro polykarbonátové identifikační dokumenty, bankovky a ceniny bude pod značnou IQ Structures oslovovat své hlavní cílové skupiny, kterými jsou vlády, státní a soukromé tiskárny cenin. Většina zakázek uzavíraných na této úrovni podléhá režimu utajení. „V současnosti zabezpečujeme přibližně miliardu cenin ročně, dodáváme bezpečnostní prvky na doklady pro 5 států a každý kvartál nám zpravidla jako zákazník přibývá další stát. O spolupráci nás aktuálně požádaly národní banky USA, Mexika, Austrálie, Kanady a další. Vzorové hologramy nyní vyrábíme pro národní banky Japonska, Turecka a Brazílie. V zabezpečení dokladů a bankovek chceme být stabilně mezi třemi největšími firmami na světě,“ objasňuje výkonný ředitel společnosti IQ Structures Petr Franc.

Nová společnost IQS NANOPTIQS získala svůj název podle nano strukturované optiky, kterou vyvíjí, vyrábí a prosazuje na mezinárodních trzích. Její využití je zejména v interiérových svítidlech v obchodech, nákupních centrech či výrobních halách. Do budoucna se uplatní i v senzorech, předních světlometech a zadních lampách automobilů, v jejich interiérovém osvětlení a podobně. Tato inovativní optika dodává výrobcům svítidel nové designové možnosti včetně možnosti miniaturizace, splňuje požadavky na špičkovou funkci, mnohdy nedosažitelnou klasickým optickým řešením a v neposlední řadě umožňuje výrobcům světel úsporu materiálu a energií.  

„Tato optika se vyrábí vysoce efektivně způsobem srovnatelným s klasickým rotačním tiskem používaným při výrobě tiskovin či obalů. Produktová řada optických řešení určená pro výrobce konvenčních svítidel se letos významně rozrostla. V nejbližších letech díky tomu můžeme dosáhnout násobně vyšších obratů než dosud. Kromě vlastních sériových výrobků nabízíme také vývoj a výrobu nových optických řešení zákazníkům na míru,“ říká výkonný ředitel nové společnosti IQS NANOPTIQS David Brož a dodává: „Byli jsme první na světě, kdo ve velkém zvládl vývoj a výrobu mikro a nano strukturované difraktivní optiky. Otevřeli jsme tento segment trhu a postupně jej rozšiřujeme. Do budoucna chceme zůstat v tomto směru jedničkou na globálním trhu. Jeho potenciál je v miliardách korun.“

Třetí společnost, IQS nano, má za cíl jako první na světě postavit 3D nanotiskárnu pro výrobu objemných výrobků s extrémní rozměrovou přesností. Tato technologie byla v roce 2015 označena MIT jako jedna z přelomových a země, která ji zvládne mezi prvními, může získat zásadní technologický náskok. Podobně jako běžné 3D tiskárny je nanotiskárna schopná vytvořit téměř jakýkoliv objekt, ale s tím rozdílem, že dosahuje zhruba tisíckrát vyšší rozlišení a může tak vyrábět naprosto unikátní výrobky a vnitřně strukturované materiály. Příkladem může být metamateriál, který je stejně pevný jako ocel, teplotně odolnější a zároveň až 1000x lehčí. Jinou aplikací této technologie bude stavba lešení pro implementaci kmenových buněk pro růst umělých tkání a orgánů. Velmi zajímavým směrem je též výroba mikrochemických laboratoří a testerů (lab on chip). „Při vývoji technologie zápisu trojrozměrných objektů s rozlišením ve stovkách nanometrů jsme využili naše více jak dvacetileté zkušenosti z oblasti syntetické holografie, mikro optiky a litografických technologií. Spojení řady interdisciplinárních oborů a technik vedlo ke vzniku unikátní technologie, která umožňuje zápis tvarově precizních objektů s extrémně jemnými detaily, které jsou běžnými litografickými technikami nebo 3D tiskem jinak nerealizovatelné,“ uvádí Milan Matějka, výkonný ředitel IQS nano.

Firmy IQS Group, IQ Structures, IQS NANOPTIQS a IQS nano sídlí v Řeži u Prahy. Vedle toho využívají ještě jednu provozovnu – nanocentrum v Brně. IQS Group nyní drží 23 patentů a patentových přihlášek. Celá podnikatelská skupina loni dosáhla obratu přes sto milionů korun při sedmdesátiprocentním růstu. Také v následujících letech očekává růst minimálně v desítkách procent ročně.