Amazon přeje lásce nejen na Valentýna: Jak fungují vztahy na pracovišti?

Praha, 13. února – Seznamování na pracovišti není ojedinělá věc. Podle výzkumu vídeňské univerzity publikované v roce 2018 vznikne až 10 % partnerských vztahů v zaměstnání. Pracovní činnosti nám mnohdy zabírají více času, než čas volný a pro seznamování nemáme tolik prostoru. Není proto překvapením, že svou druhou polovičku často najdeme mezi kolegy na pracovišti.  Ve společnosti Amazon, která v Česku zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců, je řada párů, které se seznámily během pracovní doby. Některé z nich dokonce uzavřeli manželství. Podle odborníků je jedním z důvodů sdílení společných pracovních témat a znalost oboru. Na druhou stranu ale upozorňují na nebezpečí vzájemného zevšednění.

Amazon v Dobrovízi je logistický provoz, ve kterém se denně potkávají stovky zaměstnanců. Díky tomu vznikají na pracovišti vztahy nejen přátelské, ale také ty romantické. Desetihodinové směny ve čtyřdenním pracovní týdnu jsou příležitostí, kdy se lidé setkávají mnohem intenzivněji než jinde. Není tedy vyloučeno, že mezi řadou z nich se jejich čistě profesní vztah promění ve vztah partnerský. 

Své o tom ví například manželé Miroslav a Marie Mráčkovi – současní zaměstnanci Amazonu. Jejich romance začala jednou rozlitou svíčkovou omáčkou a drobným svárem na pracovišti. Dnes patří ke stabilním párům ve společnosti. „Poznali jsme se tady v práci. Poprvé jsme se viděli, když mi Maruška donesla oběd, ze zdejší jídelny. Postupem času jsme se začali sbližovat a manželka nakonec trochu pošťouchla kolegu, aby mi ji dohodil,“ vzpomíná Miroslav na začátek jejich vztahu.

Zaměstnanci Amazonu se však mohou potkávat i jinde než jen při samotném výkonu své práce během pracovní doby. Například při cestě do práce a zpět, protože Amazon svým zaměstnancům nabízí bezplatnou dopravu a zaměstnance sváží z celkem 60 měst a obcí. 

„Je snadné se zamilovat do někoho, s kým trávíme čas, jsme spolu v open space, potkáváme se v kuchyňce. Ukazujeme si svou pracovní tvář, svoje kompetence, vlídnost a schopnost spolupráce. Pokud jsme v jednom týmu, můžeme se zápalem probírat naše společné téma, věci a lidi z práce a máme jeden pro druhého porozumění, protože máme dokonalou znalost toho, v čem druhý pracuje a známe jeho realitu,“ podotýká k tématu psychiatrině a psychoterapeutka MUDr. Alena Večeřová Procházková.

 „Lepšího jsem nemohla potkat. Navíc je vysoký a pěkný,“ prozradila paní Oksana Blatná ve vyprávění o svém manželovi, kterého potkala před pěti lety během své směny v Amazonu. Největší výhodu ve sdílení stejného zaměstnavatele s partnerem spatřuje, stejně jako řada dalších zdejších párů, v možnosti společného plánování směn a čerpání volna. Partneři této příležitosti rádi využívají, protože jim pomáhá udržovat rovnováhu ve vztahu a dostatek prostoru pro společně strávené chvíle v zaměstnání i mimo něj. 

Je však dobré nezapomínat, že je v případě udržování šťastného vztahu na pracovišti nutné stanovit hranice a respektovat určitá pravidla: Mezi rizika vztahů vzniklých na pracovišti patří především zevšednění, žárlivost a rivalita,“ připomíná MUDr. Alena Večeřová Procházková. Pro takové páry je důležité umět oddělovat pracovní záležitosti od osobních a nenechávat unikat tlak ze splnění pracovních úkonů do jejich domácnosti. 

Samotná společnost se ke vztahům vzniklých mezi jejími zaměstnanci staví veskrze pozitivně. Platí zde ovšem určité vnitřní předpisy. „Vznik vztahů na pracovišti samozřejmě nezakazujeme. I tady ale platí pravidla, která se musí dodržovat. Pokud se například jedná o vztah nadřízeného a podřízeného pracovníka nebo pracovnice, fungují interní procesy přesunu jednoho z nich na jiné oddělení, pokud jsou tedy splněné podmínky pro přesun,“ říká Martina Suchá, personalistka ve společnosti Amazon. „Víme, že naši zaměstnanci takové vztahy v práci navazují, je to logické, tráví v ní podstatnou část svého času. V takovém případě si pochvalují třeba možnost koordinace pracovních směn, a tedy i volného času,” dodává Martina Suchá.

O společnosti:

  • Amazon je leaderem v oblasti technologií a inovací. Provozuje největší e-commerce platformu, která umožňuje podnikatelům prodávat své zboží do celého světa. 
  • Činnost Amazonu stojí na čtyřech základních pilířích: orientuje se na zákazníky místo konkurence, investuje do rozvoje technologických inovací, plánuje v dlouhodobém horizontu a zaměřuje se na funkční a provozní dokonalost. 
  • Mezi globálně využívané produkty a služby se řadí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čtečky Kindle, telefon a tablety Fire, Fire TV nebo Amazon Echo. Amazon je také průkopníkem recenzí od zákazníků, personalizovaných doporučení a funkce 1-Click shopping.
  • Projektem Kindlotéka podporuje Amazon zájem o čtení knih napříč generacemi. Tištěné knihy i elektronické čtečky Kindle umisťuje do škol, dětských domovů i veřejných knihoven. 
  • Společnost Amazon zaměstnává v České republice okolo 3000 zaměstnanců na plný úvazek. Celkové investice na území Česka již překročily 1 miliardu Eur.

Novinky ze světa Amazonu najdete na sociálních sítích Twitter a Instagram