Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS) povede Linda Nejezchlebová

Chce propagovat zásady nutričně vyváženého jídla,  bojovat za plnohodnotné obědy, podporovat kantýny i vzdělávat

PRAHA (19. února 2020) – Předsedkyní Správní rady nově založeného Sdružení pro zaměstnanecké stravování, z.s. (ProZAMS) se stala
Mgr. Linda Nejezchlebová (43). Sdružení má za cíl propagovat zásady nutričně vyváženého jídla, bojovat za plnohodnotné obědy, podporovat kantýny i vzdělávat jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Jeho členem se může stát jakákoliv právnická či fyzická osoba s místem pobytu či podnikající v ČR.

Mgr. Linda Nejezchlebová je konzultantkou a poradkyní pro výživu a vyvážený životní styl, lektorkou pohybových programů pro dospělé i děti, vede kurzy jógy. Má dvacetileté zkušenosti s marketingem a public relations v oblasti HORECA. Pracovala v mezinárodních PR agenturách a jako tisková mluvčí, resp. PR manažerka.

Založila Spolek Pro vitalitu, kde se věnuje koučování zdravého životního stylu či pořádá zážitkové výukové programy o zdravém stravování pro děti. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor mezinárodní studia. 

V minulosti též publikovala v časopisech Food Service, Marketing & Media, Strategie, Hotel & Spa Management či Sport & Wellness Management.
Je vdaná, má tři děti.

 „Význam nutričně adekvátní stravy nutné pro udržení zdraví a produktivitu, respektive efektivitu v práci upřednostňuje i ILO – Mezinárodní organizace práce již více téměř 100 let. Chceme navázat na jeden z přístupů Tomáše Bati, který tvrdil: Aby mohl člověk dobře pracovat, musí být dobře najeden. Na 68 % zaměstnaných lidí chodí na obědy. Spoluprací se zaměstnavateli
a provozovateli stravovacích zařízení chceme vytvářet pro zaměstnance podmínky pro zajištění nutričně adekvátní stravy. Věřím, že se tím dají zlepšit jejich stravovací návyky, potažmo zdraví, klesne míra absencí a snížené produktivity práce v důsledku fyzické či psychické nepohody,“ uvedla předsedkyně Správní rady Linda Nejezchlebová.