Restauratéři z tisícovky provozů napříč Českou republikou proti stravovacímu paušálu

Po potížích s nouzovým stavem a stávající situací na pokraji finančního vyčerpání to může být poslední rána jejich existenci.

PRAHA (31. března 2020) – Více než 500 provozovatelů zhruba tisícovky restaurací, kantýn a stravovacích provozů podepsalo výzvu proti zavedení tzv. stravovacího paušálu. 

„Restaurace jsou nyní pod obrovským ekonomickým tlakem. Nikdo neví, jak dlouho uzavření provozoven potrvá. Měsíční výpadek tržeb odhadujeme na 11 miliard. Tržby ustaly, náklady na mzdy a odvody zaměstnanců a další fixní náklady ale zůstaly. Ekonomové odhadují i následný déletrvající propad celého gastro odvětví po zrušení nouzového stavu,“ prohlásila předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová. 

Stravovací paušál má umožnit, aby firmy namísto podpory stravování formou kantýn, závodních jídelen, stravenek apod. dávali lidem přímo peníze, částečně osvobozené od daní a dalších odvodů. 

Návrh právě nyní prochází připomínkovým řízením. Tripartita vzhledem k aktuální situaci požádala o jeho prodloužení. Ministerstvo financí ČR jí však nevyhovělo. 

Výzvu k dnešnímu dni podepsalo 536 majitelů či provozovatelů
1.056 restaurací, hospod, bister a kantýn s téměř 10 tisíci zaměstnanců.

„Restauratéři a provozovatelé chtějí udržet i nadále své podnikání, zaměstnávat lidi a být součástí společenského života ve městech a obcích. Pokud však přijímaná opatření nepodpoří jejich podnikání, po malých krámcích na vesnicích zavřou i hospody,“ míní Linda Nejezchlebová. 

Plný text: Výzva provozovatelů stravování proti stravovacímu paušálu

My, níže podepsaní majitelé či provozovatelé restaurací, hospod, bister a kantýn vyzýváme členy vlády, poslance a senátory, aby zvážili negativní důsledky, které nám všem může přinést zavedení tzv. stravovacího paušálu. Jsme přesvědčeni, že tento experiment vyústí ve významný pokles našich tržeb.

Samozřejmě není starostí politiků zajišťovat nám klienty a starat se o naši prosperitu. Chceme ale podnikat v prostředí, které je v rozumné míře stabilní, předvídatelné a ve kterém lze plánovat.

Obraz hospody jako špinavé špeluňky už dávno patří minulosti. Zařídit moderní restauraci vyžaduje nemalé náklady. Velká část z nich může přijít vniveč. Pro zákazníky se zúží a možná zdraží nabídka. Řada lidí přijde o práci – mnohdy těch, kteří budou jiné uplatnění hledat jen velmi těžko.

Podle studie Institutu oceňování majetku VŠE v Praze zajišťuje 22 % tržeb
v sektoru stravování podpora stravování zaměstnanců. V některých restauracích je to méně, v jiných ale mnohem více. Třeba i polovina veškerého prodeje.

Je šokující, jestliže podle Asociace hotelů a restaurací stravovací paušál vítáme. Tato asociace zastupuje zejména hotely a ne segment stravování pro zaměstnance.

Pokud stát umožní firmám, aby namísto vydávání stravenek vyplácely zaměstnancům hotové peníze, bezpochyby to povede k poklesu ochoty lidí chodit do restaurace na teplý oběd. A sníží naše tržby. Nejedna „hospoda“ pak třeba bude muset uzavřít kuchyň, nebo alespoň výrazně zdražit. V nejhorším případě i úplně skončit. Tím spíš, že to vše přijde relativně nedlouho po zákazu kouření, zavedení EET.

Proč to všechno? Systém podpory stravování zaměstnanců u nás funguje dobře a podobně jako v řadě dalších evropských zemí.  Zavedení paušálu naopak představuje neprověřený experiment. A ohrozí sektor zaměstnávající více než 90 tisíc lidí.

Podporujeme vstup nových hráčů na trh se stravenkami, aby docházelo ke snižování provizí.

Podporujeme diskusi o digitalizaci, aby se nám snížila administrativa.

Podporujeme omezení stravenek na hotové jídlo určené k okamžité spotřebě.

Ale jsme zásadně proti stravovacímu paušálu, který ohrozí naše podnikání. Nenarušujte fungující systém. Pojďme otevřít diskusi na téma zaměstnanecké stravování.