Equa bank vyvinula za šest dní webovou aplikaci k zautomatizování odkládání splátek

Klienti získají online personalizované informace  

Praha, 16. dubna 2020 – Equa bank spustila novou aplikaci pro žádosti o odklad splátek úvěrů osobních půjček. IT oddělení banky ji vyvinulo v rekordním době šesti dnů. Žádost klient vyřídí během minuty a okamžitě se dozví kompletní informace, jak odklad ovlivní následné splácení. To je v současné době na bankovním trhu unikátní. Po zapojení robotů do vyřizování odkladů, je to další krok, jak Equa bank automatizuje, urychluje a zpřehledňuje proces odkládání splátek pro klienty, kteří se vinou epidemie ocitli v těžké finanční situaci. Celkem již Equa bank vyřídila přes 4000 žádostí. 

Equa bank se snaží zjednodušit a co nejvíce urychlit vyřizování žádosti o odklad splátek úvěrů klientů postižených epidemií. Koncem minulého týdne proto spustila novou aplikaci pro podání žádostí na www.equabank.cz/odklad-splatek

„Za pouhých šest dní – z toho dva víkendové – naše IT oddělení vyvinulo unikátní webovou aplikaci. Silnou motivací bylo pomoci klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci. K tak rychlému zpřístupnění webového formuláře pro klienty nám pomohlo to, že jsme se společně rozhodli neřešit některé komplikované okrajové use casy. To byl první důležitý aspekt našeho přístupu,“ vysvětluje Jan Kozerovský, ředitel oddělení IT Development Equa bank. Zároveň dodává: „Druhým důležitým faktorem bylo použití moderních technologií, které jsou nesmírně produktivní. Díky tomu jsme za zmíněných rekordních šest dní stihli veškeré kroky spojené s vývojem webové aplikace: formulář v Reactu, integraci,  potřebné výpočty v backendu, penetrační testy, nastavení infrastruktury, kontejnerizaci a škálování přes kontejnerové technologie Kubernetes a Docker, rollout přes několik prostředí a demoverzi pro interní schvalovací proces.

Klient po přihlášení vyřídí jednoduchou žádost online během minuty. V žádosti zvolí počet měsíců, o který chcete splátky odložit. Zároveň mu aplikace ukáže, jak se v jeho konkrétním případě zvolená doba odkladu promítne do doby splácení a do celkové zaplacené částky úvěru. Pokud si klient žádá o odklad u spotřebitelského úvěru, je mu ihned nastaven a vztahuje se již na nejbližší splátku. Potvrzení o odkladu s novým splátkovým plánem pak má klient k dispozici ve svém internetovém bankovnictví během příštích několika dní. V případě hypoték je po vyplnění žádosti klient kontaktován bankéřem, který s ním nastaví odklad splátek dle potřeby. Equa bank plánuje postupně spustit plnou automatizaci i pro odklady hypoték. 

„Naše aplikace je unikátní především tím, že klient, který žádá o odklad splátek, získá přesnou personalizovanou informaci, jak se odklad splátek promítne do jeho úvěru. Může si sám zvolit počet měsíců – od jednoho do šesti, o které chce splátku odložit a okamžitě uvidí, jak to ovlivní délku splácení a celkovou splacenou částku. Bez poplatku odkládáme úroky i jistinu, a to vše bez záznamu v registrech dlužníků. Podle našich zkušeností se přibližně polovina klientů při individuální konzultaci s bankéřem nakonec rozhodne pro jiný způsob řešení, který mu více vyhovuje. Například snížení splátek, nebo konsolidace půjček a další,“ řekl Jan Kozerovský, ředitel oddělení IT Development Equa bank. 

Equa bank umožňuje odklad splátek všem klientům, kteří se ocitnou ve finanční tísni, způsobené důsledky epidemie. Splátky lze odložit jak u spotřebitelských úvěrů, hypoték a firemních úvěrů. Kromě odkladu splátek nabízí Equa bank klientům s osobní půjčkou i možnost snížení splátky nebo změnu doby splatnosti. Oboje si klient jednoduše a zdarma může změnit prostřednictvím klientského centra po telefonu. 

Dalším řešením finančních problémů může být konsolidace půjček nebo jejich refinancování. Equa bank přitom nabízí jednu z nejnižších úrokových sazeb na trhu, a to od 4,8 % ročně.