České Radiokomunikace hloubkově pokrývají Prahu IoT sítí a umožňují geolokaci

Praha, 17. června 2020 – České Radiokomunikace (CRA) rozšiřují pokrytí své LoRaWAN sítě v Praze. Výrazné zvýšení pokrytí umožní komunikaci zařízení v hůře dostupných místech – tzv. deep indoor, a to až na 92 % oblasti Prahy. Pokrytí deep indoor znamená dosah signálu až několik metrů pod povrchem (šachty, kanály, sklepy apod.) nebo uvnitř budov. Tento způsob konektivity mohou využít zejména firmy z oblasti vodohospodářství, energetiky a správy majetku. Nově také LoRaWAN síť CRA nabízí možnosti geolokace.

CRA svou IoT sítí pokrývají celou Českou republiku a přístupové body zasahují pokrytí i na Slovensku. Nově vybudovaly robustní LoRaWAN síť v Praze, která v současnosti čítá více než 110 vysílacích bodů na území hlavního města. To umožní využití tzv. deep indoor pokrytí a také přesnější lokalizaci zařízení. 

Deep indoor pokrytí je využitelné zejména v oblasti utilit a energetiky při měření spotřeby energií a vody, dále například pro měření hladiny vody v kanalizacích apod. V oblasti měření vody CRA spolupracují s firmou IoT.Water. V LoRaWAN síti je zapojeno 18 000 aktivních zařízení, která průběžně odesílají data. Innogy Energo pak využívá IoT čidla pro přenos vyrobené tepelné e elektrické energie a také pro přenos dodané elektrické energie a to hlavně v segmentu maloodběratelů. Pomocí IoT zařízení je také možné včas odhalit poruchy zařízení, úniky plynu, vody apod.

Díky zahuštění IoT sítě CRA v Praze je možné geolokalizovat jakékoliv LoRaWAN zařízení na základě jeho vysílání, a to s přesností na nižší desítky metrů. IoT síť zachytí zprávu ze zařízení na více bodech současně a vypočítá jeho polohu pomocí přesné metody zpoždění signálu. 

LoRaWAN síť CRA nabízí obousměrný provoz a možnost odeslání až 1000 zpráv denně z každého zařízení. 

Více informací i o LoRaWAN síti CRA a realizovaných projektech najdete na https://www.iotport.cz/

České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.