UNYP jako první soukromá univerzita v ČR začne vydávat digitální diplomy v rámci blockchainové technologie

University of New York in Prague začne už v tomto měsíci pro své absolventy vydávat kromě tradičních papírových diplomů i digitální vysokoškolské diplomy do blockchainové technologie prostřednictvím platformy BCdiploma. Tento krok navazuje na závazek UNYPu držet krok s nejmodernějšími technologiemi, přinášet do oblasti vzdělávání inovativní přístupy a nová praktická řešení. 

Univerzitní diplom digitálně „vystavený“ v rámci blockchain technologie nabízí mnoho výhod. Na rozdíl od naskenované kopie papírového diplomu nemůže být padělán nebo jinak zneužit, je pro kohokoli lehce dohledatelný a ověřitelný a po celou dobu bezpečně uložený. Ve světě bez centrální autority ověřující pravost dokumentů jde o skvělý nástroj na podporu studentské a pracovní mobility. Dalším benefitem je fakt, že blockchainové diplomy, které vydáváme na platformě BCdiploma, jsou v podstatě jen hyperlinkem. Zatímco papírové diplomy jsou stále záležitostí prestiže a tradice, moderní doba potřebuje v rámci stále postupující digitalizace praktičtější řešení. Hyperlink se dá velmi jednoduše sdílet na sociálních sítích, diplom lze snadno uložit jako soubor obsahující QR kód, který může jakákoli univerzita nebo zaměstnavatel stáhnout a velmi rychle ověřit jeho pravost,“ shrnul přínosy tohoto kroku David Novák, autor projektu a IT manažer na University of New York in Prague. 

Pro držitele digitálního diplomu je velmi jednoduché s tímto formátem pracovat, je velmi rychle ověřitelný, lze jednoduše sdílet na sociálních sítích nebo s potenciálním zaměstnavatelem, nelze jej ztratit nebo padělat. Skvělý benefit tohoto formátu je i fakt, že mohou odpadnout potenciální problémy s nostrifikací diplomů v případě práce nebo studia v zahraničí. Budoucnost tohoto konceptu se zdá být velmi slibná především díky tomu, že dokumenty uložené v systému bloků mají velmi jasnou a transparentní minulost. „Všechny předešlé transakce uložené v blockchainu jsou z principu zabezpečené, transparentní, lehce ověřitelné a nezávislé na jakékoli centrální autoritě. Jde o zcela unikátní koncept, který skvěle reflektuje trendy v rychle se vyvíjejícím digitálním světě,“ dodává David Novák k principům fungování blockchainové technologie a na ní postavené transparentnosti digitálních vysokoškolských diplomů. 

Blockchain je tedy dle všeho technologií budoucnosti nejen z hlediska finančních trhů, vzniku a fungování decentralizovaných kryptoměn a na to navázaných globálních komunit, ale může být i přínosem pro vzdělávání a z pohledu bezpečnosti také vesměs pro všechna ostatní odvětví, která jsou nějakým způsobem navázaná na digitální prostředí. „Když pohlédneme až za svět kryptoměn, zjistíme, že počet možných aplikací této technologie je obrovský. Dobrým příkladem je zdravotní sektor, který v nedávné době utrpěl z hlediska bezpečnosti velkou ránu. Blockchain může snadno zaplnit tyto mezery, zabezpečovat sensitivní data pacientů a zároveň ulehčovat sdílení záznamů všemi zainteresovanými stranami. Tato technologie může teoreticky fungovat v oblasti dodavatelských řetězců, kde je důvěra a transparentnost mezi obchodními partnery klíčovým faktorem. Představte si aplikaci na oblast potravin, kdy by měl každý jeden kus jakékoli potraviny lehce dohledatelnou historii, které bychom mohli bezpečně věřit,“ shrnuje David Novák další výhody aplikace blockchainové technologie do rozmanitých odvětví. 

UNYP bude první digitální diplomy rozdávat už letos v červnu absolventům v roce 2021.