JTI dá zaměstnancům 20 týdnů rodičovské dovolené. Bez ohledu na jejich orientaci

JTI je také nově součástí Pride Business Fora

Praha / 24. června, 2021 – Společnost Japan Tobacco International, která na českém trhu prodává například značky Camel nebo Winston, nově poskytuje všem svým zaměstnancům minimálně 20 týdnů plně placené rodičovské dovolené – bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci nebo na to, jakým způsobem se stanou rodiči. Novinka funguje od letošního roku a platí po celém světě.

Nová pravidla pro rodičovskou dovolenou představují velký milník na naší cestě k podpoře a rozvoji rozmanitosti, začleňování a rovnosti. S hrdostí zavádíme genderově neutrální pravidla a finanční příspěvek, který podporuje všechny rodiny a dává rodičům příležitost trávit kvalitní čas se svými dětmi bez obavy z dopadu, který by to mohlo mít na jejich finance nebo kariérní postup,“ říká Idil Yasa, generální ředitelka JTI Česká republika.

„Muži se stále mohou cítit stigmatizovaní, když si chtějí vzít čas mimo svou kariéru, aby se mohli věnovat rodině. Tohle chceme změnit pro muže i pro ženy, včetně těch na manažerských pozicích. Naše nová pravidla podporují všechny rodiče, jejich životní volby a životní styl,“ říká Yelena Yugova, ředitelka People & Culture JTI České republika.

JT International s. r. o. se také nově rozhodla přidat se k Pride Business Forum. Memorandum o spolupráci podepsala generální ředitelka JTI Idil Yasa a zástupce Pride Business Forum Czeslaw Walek.

Napříč našimi týmy budeme nadále rozvíjet prostředí vzájemného respektu, sounáležitosti a rovnosti hlasů. Spolupráce s Pride Business Forum představuje další konkrétní krok jak zvyšovat povědomí o tomto tématu, jak budovat prostředí bezpečné pro vstřícný dialog a jak si cenit přínosů, který nám různorodé pohledy na svět přinášejí,“ řekla při podpisu memoranda Idil Yasa.

Program pro udržení excelence v roce 2021

JTI se s ještě větší intenzitou zaměří na:

  • TogetHER: komunita vzájemně se podporujících zaměstnanců (Employee Resource Group) založená s cílem podporovat genderovou rovnoprávnost dalším zkvalitňováním příležitostí, jak mohou ženy postupovat ve svých kariérách a jak navyšovat zastoupení žen na vedoucích pozicích. Komunita je zcela otevřená a vítá ženy z muže z JTI.
  • EmbRACE: komunita vzájemně se podporujících zaměstnanců (Employee Resource Group) založená s cílem budovat napříč JTI inklusivní firemní kulturu oceňující kvalitu a výkon zaručením rovného hlasu a příležitostí k rozvoji a kariérnímu postupu lidem všech etnik.
  • Nové způsoby práce: mise, jejímž cílem je posílit zaměstnance ve výrobě i v kancelářích prostřednictvím práce na dálku, odstraněním manažerských bariér a překonaných způsobů řízení; a vytvoření skutečně globálního prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí bezpečně, když jsou sami sebou, učí se ze svých chyb, vyjadřují své názory, podstupují uvážená rizika a důvěřují a respektují se navzájem.

###

JTI je přední mezinárodní společnost zabývající se tabákovými výrobky a vapováním působící ve více než 130 zemích světa. Je globálním vlastníkem značky Winston, dvojky na světovém trhu cigaret, a značky Camel mimo USA, a má také největší podíl na prodeji obou značek. Mezi další globální značky JTI patří Mevius a LD. JTI patří také významná pozice na mezinárodním vapovacím trhu se značkou Logic a na trhu zahřívaného tabáku s produkty Ploom. Společnost JTI se sídlem ve švýcarské Ženevě zaměstnává přes 44 000 lidí a již sedmým rokem po sobě získala ocenění Global Top Employer. JTI je členem Japan Tobacco Group. Další informace najdete na www.jti.com