Nejdražším koníčkem Čechů je cestování, utrácejí ale také za návštěvy restaurací a posezení s přáteli

Hradec Králové, 20. července 2021 – Více než polovina Čechů (54 %) utratí měsíčně za zábavu přibližně desetinu svého rodinného rozpočtu. Dalších 30 % domácností vynaloží na svoje koníčky mezi 10 a 30 % svých příjmů. Nejvíce peněz vynaloží Češi za cestování a víkendové výlety, nejméně za kulturní akce. Výdaje českých domácností na zábavu a koníčky zkoumala v průzkumu společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Menší část svých příjmů utrácejí za zábavu ženy, muži investují do svých koníčků výrazně více. Přibližně každá osmá česká domácnost (12 %) uvádí, že za zábavu a koníčky neutrácí vůbec nic. Za zábavu utrácí jak studenti, tak i Češi v produktivním věku a související výdaje začínají klesat až u lidí starších 55 let. Do svých koníčků a nových zážitků investují zejména vzdělanější lidé a tyto výdaje se příliš neliší podle rodinného stavu nebo místa trvalého bydliště.

Z našeho průzkumu vyplývá, že Češi sice rádi utratí peníze za zábavu a další volnočasové aktivity, ale současně jejich výdaje za těmito účely klesají s jejich osobním či rodinným příjmem. To odpovídá také dalším závěrům našeho průzkumu, podle kterých si Češi například jen velmi zřídka půjčují peníze na dovolenou. Pokud jde o socioekonomické postavení, nejvíce za svoje zájmy a zábavu utratí lidé pracující v oblastech informačních technologií a finančních služeb,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Největší část peněz (téměř 29 %) na zábavu utratí Češi za cestování a výlety, je mezi nimi vysoký podíl rodin s malými dětmi, resp. lidí na rodičovské dovolené. Pětinu (20 %) výdajů představují návštěvy restaurací a posezení s přáteli. Úplně stejný podíl investic do svých koníčků směřují české domácnosti do sportu a zahrádkaření – v obou případech jde o téměř 12 procent celkových výdajů na zábavu a zájmy. Nejméně, jen přes 7 % svých výdajů v této oblasti, utratí Češi za kulturu – tedy návštěvy koncertů, divadel, kin, výstav a dalších kulturních akcí. Největší část svého rozpočtu na zábavu utratí za cestování lidé ve věku 25 až 34 let, restaurace a posezení s přáteli vyhledávají hlavně studenti ve věku 18 až 24 let a zahrádkaření se věnují především lidé v důchodovém věku. 

Velká obliba cestování a návštěv restaurací je mezi Čechy dlouhodobá, což potvrzuje i srovnání s naším průzkumem mezi mladými lidmi z roku 2019. Z našeho průzkumu ale bohužel také vyplývá, že mezi respondenty, kteří na své záliby vynaloží 10 % – 30 % svých příjmů, je každý sedmý bez úspor (14 %) a téměř každý pátý (19 %) má v současné době dluhy po splatnosti,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.