RTB House vitá posun nasazení Privacy Sandboxu od Google. Jako první DSP má platformu připravenou, funkční a otestovanou

Praha 12. července 2021 – Nově oznámené načasování Google Privacy Sandboxu RTB House vnímá jako poměrně pozitivní krok. Dává více realistické načasování pro další hráče na trhu a odpovídá i pozornosti od britského Úřadu pro soutěž a trhy. Vlastní platforma RTB House je nicméně plně připravena a funkční. Jako první DSP již používáme FLEDGE simulaci v Privacy Sandboxu a globálně nakupujeme reklamu pro více než 500 inzerentů. 

Odložené načasování konce cookies třetích stran a nasazení Privacy Sandboxu od Google prakticky o dva roky je nejen více realistická s ohledem na možnost přípravy u ostatních účastníků na trhu, ale dává komunitě více možností k testování potřebných řešení nové generace. Hlavně tím, že bude dostatek času na testování technologií FLoc a FLEDGE pro zajištění ještě lepší kvality koncového řešení implementovaného v prohlížečích – takového, které je 100% připravené.

Je důležité počítat s tím, že Google jasně uvedl, že “Chrome ukončí podporu cookies třetí strany po třech měsících” po oznámené lhůtě. Tedy prakticky v posledních měsících 2023.

Jakkoliv jsou toto vše pozitivní aspekty, s ohledem na závazky Google, prozatím postrádáme detailní časové plány pro testování a implementací konkrétního řešení uvnitř Privacy Sandboxu. 

RTB House má jako první DSP plně funkční platformu

Samotný Privacy Sandbox RTB House vnímá jako potenciálně dlouhodobé udržitelné řešení podporující legitimní případy použití reklamy při respektování soukromí uživatelů. Proto RTB House od ledna 2020 pracoval na plné kompatibilitě platformy s Privacy Sandboxem.  Po řadě diskusí s dalšími členy W3C mají funkční řešení, které plně vyhovuje FLEDGE specifikaci Google a už několik měsíců jsou součástí probíhajících simulaci

Znamená to i to, že v RTB House nedávno dosáhl významného milníku. Dokončili úvodní adaptaci technologie v celém procesu zobrazování reklamy pomocí nové generace reklamních služeb. V rámci tohoto procesu úspěšně demonstrovali přiřazení skupin zájmů uživatelům, tok nabídek, vítězné imprese a přiřazování konverzí. Nakonec byli schopni zobrazovat skutečné reklamy s využitím logiky nabídek definované rutinami JavaScriptu. To je v plném rozsahu souladu s připravovanými změnami.

Na budoucnost připravený systém RTB House byl již používán pro úspěšné dodávky reklamních zobrazení v kampaních pro více než 500 inzerentů. Aktuálně pokračují v dalších přípravách na testy FLEDGE v Chrome, které mají být zahájeny později v tomto roce. 

V přechodném období, během kterého se bude trh přizpůsobovat novým rozhraním prohlížeče pro ochranu soukromí, očekáváme, že bude k dispozici mnoho alternativních metod. V rámci bezpečného provedení klientů těmito změnami, bude využití těchto metod podporováno. RTB House poskytuje snadno použitelné, komplexní řešení poháněné technologií Deep Learning, která pomůže poskytnout tu nejlepší kombinaci metod k dosažení očekávaného cíle kampaně. 

Vysvětlivky

  • Skupiny zájmů uživatelů – Skupina uživatelů, kteří sdílejí podobné vlastnosti nebo zájmy pouze na základě jejich chování na webu inzerenta. 
  • Tok nabídek – Datový tok (požadavky a odpovědi) založený na protokolu mezi burzou inzerátů a zadavateli nabídek.
  • Logika nabídky – Jedním z klíčových bodů služby Privacy Sandbox je decentralizace zobrazování reklamy. V tomto nastavení se nabídkové algoritmy definované v jazyce JavaScript provádějí na zařízeních uživatelů, nikoli na straně serveru. To znamená, že ve finálním systému data uživatelů v tomto procesu neopouštějí jejich zařízení.
  • Vítězná imprese – Vítězné reklamy, vybrané algoritmy a zobrazené v prohlížeči.
  • Atribuce konverzí – Přiřazení kreditu za konverzi reklamám 

O RTB House 

RTB House je přední společnost s celosvětovou působností, která poskytuje pro své klienty  z řad zadavatelů a agentur nejmodernější marketingové technologie. Její proprietární technologie pro nákup reklamního prostoru je první na světě, která je zcela postavená na algoritmech hlubokého učení. Díky tomu dosahují klienti  výborných výsledků a naplňují své cíle.

Společnost vznikla v roce 2012 a v současné době pro ni pracuje přes 750 odborníků na více než 30 místech po celém světě. Zajišťuje kampaně pro více než 2 000 klientů v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, v Asii a Tichomoří a v Americe.

V roce 2018 se RTB House podařilo integrovat principy hlubokého učení do všech svých algoritmů. RTB House i nadále pokračuje ve výzkumu umělé inteligence. V rámci společnosti vznikly dvě divize (AI Marketing Lab a Creative Lab), které se zaměřují na rozvoj inovací v oblasti technologických řešení v marketingu. V roce 2020 firma představila AI Full-Funnel Marketing Solutions a Streaming Video Ads. Oba z těchto produktů posunuly komunikaci značek na novou úroveň.
Více informací se dozvíte na: www.rtbhouse.com