Česká aplikace AfaSlovník pro distanční terapii řeči bude i na Slovensku

26. 11. 2021 – AfaSlovník je první logopedická aplikace k léčbě afázie v Česku. Umožňuje pacientům samostatné procvičování a sledování vlastních pokroků. Tato revoluční pomůcka nabízí terapii řeči online, jež obzvláště v době restriktivních opatření nabývá na významu. AfaSlovník má v současné chvíli přes 3000 uživatelů z řad pacientů a klinických logopedů. Nyní se autoři aplikace rozhodli připravit tuto pomůcku i pro slovenské pacienty.

Co je afázie?

Afázie je narušená komunikační schopnost. Nejčastěji vzniká jako důsledek poškození mozku při cévní mozkové příhodě. Z celkového počtu pacientů, které mrtvice postihne, trpí afázií 25–40 % z nich. Afázie ale může nastat u kohokoliv například úrazem mozku při autonehodě.

Onemocnění má mnoho podob – od nepatrných poruch tvorby a porozumění řeči, po úplnou ztrátu komunikačních schopností, kdy se pacienti znovu musí učit mluvit. To byl případ i zpěváka Václava Neckáře, který mozkovou příhodu prodělal v roce 2002, a v dnešní době je patronem aplikace AfaSlovník.

Potenciál distanční terapie v době restriktivních opatření

O afázii převládá velmi nízká informovanost. Blízcí pacienti nevědí, kam se obrátit. Léky na afázii neexistují a jediným způsobem léčby je intenzivní logopedická terapie. Ta však není přístupná všem pacientům v dostatečné míře kvůli malému počtu klinických logopedů. V době restriktivních opatření je situace o to víc alarmující. Pacienti s afázií by měli řeč procvičovat v ideálním případě denně, pouze tak je možné zmírnit příznaky onemocnění.

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Dr.h.c., viceprezident pre zahraničnú spoluprácu ze Slovenské asociácie logopédov vidí v distanční terapii východisko ze současné situace: „Mnohí logopédi veľmi promptne reagovali na túto špecifickú situáciu tým, že zintenzívnili online konzultácie, viacerí sa pokúsili o telerehabilitáciu. Tento prístup v logopedickej intervencii je na Slovensku veľmi málo aplikovaný, resp. vnímaný ako neefektívny. Celý svet však ide aj týmto smerom, preto bude jednou z výziev „postcovidového“ obdobia to, aby sa aj logopédi naučili využívať tento nový spôsob intervencie. V niektorých prípadoch možno práve táto netradičná diagnostika a najmä terapia otvorí možnosti ponúkať intenzívnu a dlhodobú logopedickú starostlivosť tým pacientom, ktorí pre vážne zdravotné obmedzenia nemohli dochádzať do logopedických ambulancií.“

Aplikace AfaSlovník je unikátní právě v tom, že nabízí pacientům distanční terapii. Mohou trénovat samostatně z domova, a navíc zábavnou formou. Ve slovníku je 1000 nejpoužívanějších slov českého jazyka, každé doprovází fotografie a zvuková nahrávka. Logopedi mohou nastavit svým pacientům cvičení na míru, a to i na dálku. Vidí, která oblast danému pacientovi dělá největší problém. Podle toho mu mohou cvičení uzpůsobit a zacílit například na čtení, psaní, poslech nebo mluvení.

AfaSlovník pomáhá s léčbou i jiných onemocnění

V České republice zaznamenala aplikace velký ohlas na jaře 2020 právě v době koronavirové krize, kdy pacienti nemohli docházet na logopedickou terapii. Využili ji nejen pacienti s afázií, ale také děti s vývojovou dysfázií, děti s poruchami autistického spektra nebo děti s odlišným mateřským jazykem. AfaSlovník začali využívat ke své práci také pedagogové speciálních základních a středních škol. 

AfaSlovník pro Slovensko

„Na základě rostoucí poptávky od slovenských pacientů a jejich blízkých jsme se rozhodli připravit AfaSlovník také ve slovenštině,“ vysvětluje Lucie Macková, logopedka z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a spoluautorka AfaSlovníku. Slovenská verze aplikace je v tuto chvíli ve vývoji, její spouštění odhadují autoři na přelomu roku. Už nyní je ale jasné, že jejím hlasem bude herec a moderátor Maroš Kramár.

Někteří pacienti a blízcí pacientů ze Slovenska využívají AfaSlovník už nyní, a to i přesto, že je zatím jen v českém jazyce. Jedním z prvních slovenských uživatelů je pan Peter: „Keď sme sa stretli v rodine s afáziou, tak sme začali hľadať všetky možnosti, ako pomôcť otcovi s liečbou. AfaSlovník je jedinečná aplikácia, ktorá nám pomáha s každodenným trénovaním a otcovi to pomáha. Prv sme sa obávali, že je iba v češtine, no napriek tomu môžeme využívať aspoň niektoré tréningy, ktoré pomáhajú zlepšiť aktuálny stav. Tešíme sa už na slovenskú verziu, ktorá budeme pre nás ešte väčším prínosom. AfaSlovník je skvelá aplikácia, ktorá vám s liečbou afázie určite pomôže.“ 

Zapojte se v rámci Giving Tuesday

Autoři se při přípravě aplikace spojili s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra a Slovenskou asociací logopedů. Pokud chcete pomoci i vy, můžete vývoj aplikace AfaSlovník podpořit v rámci kampaně Giving Tuesday CZ a SK, která vyvrcholí 30. listopadu 2021. Jde o crowdfundingovou kampaň a svátek štědrosti. Autoři vybrané prostředky využijí k dokončení aplikace.


Více o AfaSlovníku: www.afaslovnik.cz.

Video spot s Václavem Neckářem zde

Režie: Ondřej Bojo, kamera: Lukáš Hromek, střih: Milan Freisler, copywriting: Pavel Kříž, produkce: Zuzana Hanibalová. 

LOGOPEDIA, Z. S.

Hlavním cílem spolku Logopedia je umožnit dospělým pacientům trpícím afázií intenzivní léčbu, která je klíčová ke zmírnění dopadů nemoci, prostřednictvím pomůcky AfaSlovník, první logopedické aplikace k léčbě afázie v Česku. Současně chce zvyšovat povědomí o afázii mezi širokou veřejností, které je přes vysokou závažnost onemocnění minimální. Právní formu organizace získala v roce 2017, ale myšlenka vzniku projektu přišla už v roce 2015. Projektový tým tvoří tři zakládající členové a řada externích spolupracovníků. U většiny z nich je zapojení do projektu na dobrovolnické bázi. Patronem projektu je zpěvák Václav Neckář a dabér Gustav Bubník.