Logistický projekt Gebrüder Weiss mise na Mars je úspěšně dokončen

Jeneč, 28. prosince 2021 – Gebrüder Weiss jako oficiální logistický partner podpořil 13. mezinárodní misi Mars Analog Amadee-20, která byla úspěšně dokončena v Izraeli na konci října letošního roku. Tým praktikantů poskytovatele logistických služeb zorganizoval přepravu vybavení mise z Innsbrucku na testovací místo v Negevské poušti. Pod vedením Rakouského kosmického fóra byl v proveden rozsáhlý vědecký experiment, jehož cílem byla simulace pilotované mise šestičlenné lidské posádky na Mars.

„Mise na Mars nám poskytla vynikající příležitost k tomu, abychom naše teoretické znalosti uplatnili v praxi,“ uvedl Robert Rubatscher, student třetího ročníku střední školy zaměřené na logistiku a zároveň praktikant u společnosti Gebrüder Weiss v rakouském Hallu.

Rakouské kosmické fórum OeWF realizovalo v tomto roce mezinárodní vědecké testovací soustředění, které simulovalo misi na Mars s lidskou posádkou. Program „Amadee-20“ umožnil experimenty vědeckých týmů z Rakouska, Německa, Francie, Izraele, Itálie, Portugalska, Švédska, Velké Británie a USA. Celé mise se zúčastnilo šest speciálně vyškolených analogových astronautů OeWF. Dva námořní nákladní kontejnery s nejrůznějším vybavením mise přepravila společnost Gebrüder Weiss z rakouského Innsbrucku na testovací lokalitu v Negevské poušti v Izraeli – na místo, které se velmi podobá povrchu Marsu.

Analogové mise jsou terénní testy v lokalitách, které mají fyzickou podobnost s extrémním vesmírným prostředím. Inženýři a vědci z vesmírných agentur při nich spolupracují s dalšími vládními agenturami, akademiemi a průmyslem, aby shromáždili požadavky na testování v drsných prostředích dříve, než budou následně použity ve vesmíru. Testy se zaměřují zejména na nové technologie, robotická zařízení, vozidla, stanoviště, komunikaci, výrobu energie, mobilitu, infrastrukturu nebo skladování. Analogový výzkum je určen k testování konceptů, pracovních postupů a vybavení k nalezení slabých míst, aby skutečná mise mohla být realizována co nejbezpečněji. Účelem simulace mise na Mars na Zemi je připravit se na budoucí mise s lidskou posádkou, která se vydá na Rudou planetu.

Frank Haas, vedoucí oddělení Corporate Brand Strategy & Communications společnosti Gebrüder Weiss, poznamenal: „Doprovázet tuto misi na Mars je jako nahlédnout do budoucnosti logistiky. Je to všechno velmi zábavné a inspirativní! Díky tomuto partnerství se hodně učíme a děkujeme OeWF za profesionální spolupráci. Průkopnické projekty v oblasti mobility budeme podporovat i nadále.“

Gernot Grömer, spoluzakladatel a ředitel Rakouského kosmického fóra, dodává „První člověk, který stane na Marsu, se již narodil. Výsledky výzkumných projektů na Marsu jsou navíc ohromným vědeckým přínosem pro život na Zemi.“ 

Další obrazové a multimediální materiály najdete v galerii „Orange Mars 2021“ 

Odkaz na rozhovor s ředitelem rakouského vesmírného fóra: 

https://gw-atlas.com/en/issues/speed/im-not-volunteering-for-a-suicide-mission/

Analogová mise na Mars v izraelské poušti Negev byla na konci října 2021 úspěšně dokončena.
(zdroj: Gebrüder Weiss / Voggeneder)

Gebrüder Weiss je oficiálním logistickým partnerem 13. mezinárodní analogové mise na Mars s názvem Amadee-20.
(Source: Gebrüder Weiss / Voggeneder)

Robert Rubatscher, student 3. ročníku oboru spediční logistika ve společnosti Gebrüder Weiss v rakouském Hallu  (zdroj: Gebrüder Weiss / Sams)

Frank Haas, ředitel Corporate Brand Strategy & Communications ve súpolečnosti Gebrüder Weiss. (zdroj: Gebrüder Weiss / Gnaudschun)

Gernot Grömer, spoluzakladatel a ředitel Rakouského kosmického fóra.
(zdroj: Gebrüder Weiss / Voggeneder)

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 375 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.