Novou viceprezidentkou pro nefiremní zákazníky Vodafonu je Zohar Weitz

11. ledna 2022 – Po třech letech odešel z pozice viceprezidenta pro nefiremní zákazníky Quique Vivas a na jeho místo přichází Izraelka Zohar Weitz, která doposud působila v londýnském sídle Vodafonu jako obchodní ředitelka pro Evropu, Turecko a Egypt. Zůstává tak jedinou cizinkou ve vedení společnosti. 

Quique Vivas, který přišel do českého Vodafonu v roce 2018 z centrály v Londýně, mění své působení a stěhuje se v rámci skupiny do Řecka. Quique sehrál zásadní roli při spojování Vodafonu s UPC. Vedl také řadu klíčových kampaní, včetně spuštění neomezených dat a Vodafone TV.

Nová viceprezidentka pro nefiremní zákazníky Zohar Weitz, která přebírá jeho agendu, nastoupila do Vodafonu v roce 2012. Naposledy působila jako obchodní ředitelka pro evropský trh včetně Turecka a Egypta. 

Řídila tzv. „always on“ strategii digitálního marketingu napříč skupinou Vodafone, která se zaměřuje na nepřetržitý proud komunikace se zákazníkem. 

Nastartovala globální transformační program zaměřený na digitální „Customer Value Management“, neboli systém řízení zákaznické hodnoty. Ten pomáhá určovat, co je pro zákazníky v procesu nákupu důležité. 

Před nástupem do Vodafonu pracovala 14 let v Izraeli pro řadu organizací a firem v telekomunikačním sektoru. 

Už ve své předchozí roli ve Vodafonu jsem byla s Českou republikou v kontaktu, takže jsem mohla poznat některé kolegy, ale také místní kulturu,“ říká Zohar. A dodává: „V práci je pro mě důležitý pozitivní přístup a spolupráce lidí napříč celou firmou. Těším se, že budu u toho, jak tempo digitalizace české společnosti roste a my pomůžeme zajistit, že z výhod digitalizace bude moci čerpat každý.“

V roli viceprezidentky bude Zohar zodpovídat za prodej služeb nefiremním zákazníkům, tedy všem, kteří mají své smlouvy a služby u Vodafonu vedené na své rodné číslo nebo mají předplacené karty. Povede tým téměř 500 lidí, kteří se starají například o zákazníky v prodejnách, patří sem i celý marketing Vodafonu, tým lidí, který připravuje reklamní kampaně nejen do televize, služba Vodafone TV, digitální kanály, weby, e-shopy.

Ve volném čase se Zohar věnuje své rodině, józe a ráda podniká výlety do přírody.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje 50 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 49 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. červnu 2021 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 28 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 22 milionů televizních zákazníků a 130 milionů připojených IoT zařízení

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.