Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 4,69 miliardy korun

  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 262 miliard Kč (meziroční nárůst o 5,3 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 420 miliard Kč (meziroční nárůst o 25,5 %) 
  • Celková aktiva banky ve výši 511 miliard Kč (meziroční nárůst o 24,4 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 4,69 miliardy Kč (meziroční nárůst o 119 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2021 ve výši 26,38 %

Praha, 2. února 2022

„Loňský rok vyjadřuje z mého pohledu jediné heslo: Lidé! Od začátku roku 2021, kdy jsme v rozmezí několika týdnů oznámili akvizici Equa bank, koupi Akcenty i zajištění služeb pro klienty ING, jsme se museli naplno a bezvýhradně soustředit na integraci klientů i zaměstnanců do rodiny Raiffeisenbank. S ohledem na stále probíhající pandemii covidu šlo o nelehký úkol, ať již z pohledu zajištění kapacit či z pohledu manažerského řízení. Nicméně výsledky jasně ukazují, že jsme tento náročný úkol v loňském roce zvládli a můžeme směle vyhlížet do právě začínajícího roku 2022. Děkuji všem kolegyním a kolegům za skvělou práci,“ komentuje dění v bance Igor Vida, generální ředitel Raiffeisenbank.  


BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2021

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY 

Čistý zisk banky za rok 2021 dosáhl výše 4,69 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 119 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 16,5 % na 12,18 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 5,6 %, a dosáhly tak výše 7,65 miliardy Kč. Tento nárůst je způsobem zejména pohybem tržních sazeb, které rostou v reakci na kroky centrální banky. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 21,1 % na 3,54 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích a výnosy z dividend, dosáhly 735,6 milionů Kč, což činí zlepšení o 601,9 milionů Kč v porovnání s koncem roku 2020.

VKLADY A ÚVĚRY 

Celková aktiva banky dosáhla výše 511 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 24,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 5,3 % na 262 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 25,5 % na 420 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na běžných a spořicích účtech zejména u domácností, čemuž z velké části přispělo převzetí klientů z ING Bank. U firem došlo k největšímu nárůstu u termínovaných vkladů.

NÁKLADY 

Provozní náklady ve výši 6,4 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 2,2 %. Tento nárůst je způsoben především integračními náklady v oblasti IT a poradenství.

ŘÍZENÍ RIZIK 

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 1,5 miliardy Kč, a dosahují tak výše 43 milionů Kč.

KAPITÁL 

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2021 dosáhla výše 26,38 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a z důvodu nových akvizic valná hromada banky rozhodla na konci dubna 2021 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2020, který dosáhl výše 2,14 miliardy Kč. Částka 1,88 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 255 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. V souvislosti s koupí Equa bank a přípravou na uzavření této transakce navýšila banka dne 12. května 2021 základní kapitál o 4,4 miliardy Kč a současně bylo dne 28. května 2021 schváleno navýšení AT1 kapitálu o 662 milionů Kč a T2 kapitálu o 305 milionů Kč. Navýšení nerozděleného zisku a kapitálu má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

V průběhu roku 2021 se Raiffeisenbank prostřednictvím akvizic, ale i organického růstu navýšil počet klientů na aktuálních 1,7 milionu (zahrnuje Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelnu a Equa bank).

Síť obchodních míst se rozrostla na 353 (zahrnuje Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelnu a Equa bank).

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).