Podíl e-commerce na českém maloobchodě se v roce 2021 zvýšil na 17 %, v roce 2030 může tvořit až čtvrtinu

Praha, 29. 3. 2022 – O tom, že význam české e-commerce je stále větší, se v uplynulých dvou letech přesvědčil prakticky každý. Nakupování na internetu je dnes běžnou součástí našich životů, a to prakticky ve všech kategoriích zboží, které lze na trhu najít. Plynule rostoucí důležitost internetového prodeje potvrzují také data Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Z těch vyplývá, že podíl e-commerce na celém českém maloobchodu dosáhl v roce 2021 již na 17 %! 

On-line retail dosáhl vloni 223 miliard korun obratů (dle Heureka.cz a APEK), což znamenalo opět rekordní výsledky prodejů. „Podíl e-commerce na maloobchodu ČR roste každým rokem. V roce 2021 se prodej zboží po internetu vyšplhal již na 17 % z celku. To znamená navýšení o jeden procentní bod oproti roku 2020. Tempo, jakým význam elektronického prodeje roste, ale získáme při větším pohledu do minulosti. Například v roce 2005 byl totiž podíl on-line prodeje na českém maloobchodě jen 1,6 %,“ komentuje výsledky výkonný ředitel APEK Jan Vetyška

Důležitost e-shopů ale neplyne jen z dat za prodané zboží. „Přímá zaměstnanost v internetových obchodech přesahuje 85 tisíc zaměstnanců. Připočítáme-li také navázané služby v čele s logistikou, zjistíme, že e-commerce zajišťuje v ČR práci více než 120 tisícům lidí,“ říká Jan Vetyška. To je pro představu asi o 20 tisíc zaměstnanců více, než jich pracuje v potravinářské výrobě. Prodej po internetu tak hraje stále významnější celospolečenskou roli. Navíc je zřejmé, že i nadále bude docházet k prolínání elektronických a klasických obchodů. „Stále méně dává smysl mluvit o on-line a off-line obchodech. Vidíme, že trend směřuje ke splynutí obou těchto prodejních kanálů.

Je zcela jasné, že e-commerce v ČR i celé Evropě bude nadále zvyšovat svůj význam a podíl na prodaném zboží. Jaký je tedy výhled do dalších let? „Podle našich odhadů by v roce 2030 mohl on-line prodej tvořit až 25 % celého českého maloobchodu. Dlouhodobě stoupající zájem o internetové nakupování ve všech kategoriích zboží a větší důraz tradičních kamenných obchodů na zapojení se do  e-commerce tomu jednoznačně nasvědčují,“ uzavírá pohledem do budoucnosti Jan Vetyška.

http://www.apek.cz/

O APEKu

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než 600 firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Cílem Asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice. Více informací na www.apek.cz.