Dun & Bradstreet snížil rating Německu

Poradenská společnost Dun & Bradstreet, snížila rating Německu v kategorii nejnižšího rizika návratnosti investice z DB2b na DB2d se zhoršujícím se výhledem. Analýza Dun & Bradstreet upozorňuje na vysokou závislost Německa na dodávkách energií z Ruska, vysoké ceny komodit, přerušené dodavatelsko-odběratelské řetězce nebo geopolitická rizika. „Německo však, i přes smíšený ekonomický výhled, zůstává zemí s jedním z nejnižších rizik mezi 132 zeměmi, které hodnotíme,“ připomíná analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Praha, 7. 4. 2022 – Ochromujícím evropským ekonomickým problémům v souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí čelí také Německo z důvodu své závislosti na ruských energetických dodávkách. Budoucí vyhlídky vypadají stále více nejistěji kvůli problémům s energetickou bezpečností, vysokým cenám komodit, přerušeným dodavatelským řetězcům a rostoucím geopolitickým rizikům. Kombinace vysoké inflace a zužujícímu se potenciálu růstu by si mohla vyžádat akci ze strany ECB.

V oblasti kreditního prostředí Německa Dun & Bradstreet snížila skóre z DB3b na DB3a se zhoršujícím se výhledem. Důvodem jsou rozsáhlé sankce vůči Rusku, které vyvolaly další problémy s platbami firmám, které mají expozici v Rusku a Bělorusku. Podle databází Dun & Bradstreet má víc než 5 000 německých firem vazby na Rusko a více než 3 000 na Ukrajinu. Podle Banky pro mezinárodní vypořádání (Bank for International Settlements) měly západoevropské banky ke konci září 2021 zhruba 91 miliard dolarů pohledávek u ruských partnerů. Podle Evropské rady je EU největším investorem v Rusku. Souhrnný objem německých investic se v roce 2019 odhadoval na 311,4 miliard euro, přičemž značná část je ohrožena. To by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro bankroty v celé EU, přičemž velkou část tohoto břemene ponese Německo. 

Hodnocení Dun & Bradstreet snížila Německu také v oblasti segmentu dodavatelských řetězců, který je pod tlakem z důvodu rusko-ukrajinské krize. To se týká hlavně transitu ruského plynu z Ruska do Německa přes Ukrajinu a odložení projektu Nord Stream 2 na neurčito. K tomu budou německé výrobce také trápit vysoké náklady na kontejnerovou přepravu, stejně jako vysoké pojistné za rizikové pojištění. Nedostatek polovodičů se odrazil v automobilovém průmyslu zavedením určitých omezení a pozastavením výroby. Produkční ceny za tři měsíce do ledna meziročně vzrostly o 22,7 %, protože úzká místa zvyšovala ceny mezi vstupů nebo komponent. Průmyslová výroba se v lednu vrátila do pozitivních hodnot (1,5 %), ale s ohledem na rusko-ukrajinský konflikt je možné, že v krátkodobém horizontu propadne.


Tržní prostředí bylo podle Dun & Bradstreet přehodnoceno z DB2b na DB2c se zhoršujícím se výhledem. Produkční ceny rostou nejrychlejším tempem, kolem 25 %, čímž drží ekonomiku ve finančním stresu. Rusko-ukrajinská krize, narušení odběratelsko-dodavatelských řetězců, vysoké a volatilní ceny komodit jsou faktory, které drží inflaci na historických hodnotách. Nová vláda také odsouhlasila růst minimální mzdy z 9,6 euro na hodinu na 12 euro do roku 2023. Růst ekonomiky bude nižší, než se očekávalo.

Skóre politického prostředí Dun & Bradstreet snížil z DB1c na DB1d z důvodu probíhajícího konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Německo, jako leader EU a největší obchodní partner Ruska s klíčovou závislostí na této zemi, je v napjaté pozici. Musí volit mezi geopolitickými a ekonomickými zájmy. Německý postoj se s eskalací konfliktu zřejmě změní a bude pravděpodobně méně neutrální. Důsledkem bude zhoršení vzájemných vztahů a bude mít dlouhodobý vliv na Německo.

Co je D&B Indikátorů rizikovosti zemí:

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.


Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční rizikoneporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí
Externí riziko stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko, než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí. 

dnb.com/cz