Umí Češi nakupovat online vzdělávání?

Praha, 25. 5. 2022 – Online vzdělávací kurzy využívají Češi nejčastěji jednou měsíčně (22 %) a utratí za ně většinou do 2000 korun. Nejčastějším důvodem je získat nové dovednosti pro využití ve volném čase a rodině. Tomu také odpovídají oblasti, ve kterých Češi vnímají online vzdělávání jako nejvíce efektivní – 66,7 % uvádí umělecké a řemeslné dovednosti, jako malování keramika či pletení. V průzkumu zaměřeném na nákupní preference Čechů to zjistila online vzdělávací platforma KurzyProRadost.cz. Proběhl v dubnu 2022 formou online dotazníku a zapojilo se do něj celkem 600 lidí.

„Že se v posledních dvou letech, také vlivem pandemie, zvýšil zájem o online vzdělávání, už ukázala celá řada statistik. Internetové kurzy se tak zařadily mezi služby, do kterých stále více lidí investuje čas a peníze. Proto nás zajímalo, podle čeho se Češi rozhodují při jejich pořizování – a jaké překážky je od investice odradí. Tou nejčastější je nemožnost vrácení peněz v případě nespokojenosti. Je tedy vidět, že se většina spotřebitelů naučila k online vzdělávání přistupovat stejně, jako k nákupu jiných služeb a zboží. Což je dobře, protože s rostoucí nabídkou také vznikají značné rozdíly v kvalitě. Je tedy potřeba být při výběru stále náročnější. Pokud zákazník za online kurz zaplatí částku srovnatelnou s cenou špičkové knihy, nemělo by jít o pouhou zápůjčku,” vysvětluje Pavel Fara, specialista online vzdělávání z platformy KurzyProRadost.cz. 

Také u dalších překážek se většina respondentů shodla, že negativně ovlivňují jejich ochotu do online kurzu investovat. Patří mezi ně:

 • Absence zkušební verze zdarma
 • Nemožnost vrácení peněz v případě nespokojenosti
 • Nedostupnost obsahu pro offline sledování 
 • Nedostupnost hodnocení kurzu a lektora od uživatelů
 • Absence zákaznické podpory

Průzkum také přinesl zajímavá zjištění o tom, pro které oblasti vzdělávání Češi nejčastěji online kurzy využívají. „Mnoho lidí si sledování kurzů na počítači, mobilu či tabletu spojuje hlavně s dovednostmi, které s těmito technologiemi souvisí. Dlouhodobě však pozorujeme trend rostoucího zájmu o kurzy, v nichž se lidé učí takzvané arts & crafts. Tedy různé výtvarné a rukodělné aktivity, jako malování nebo výroba oblečení a doplňků. Ale také pečení a vaření, pro nějž považuje online kurzy jako efektivní  více lidí ( 53,8 %) než pro marketing a sociální média (36,7 %)”, doplňuje Pavel Fara. 

Souhrn zjištění z průzkumu

600 RESPONDENTŮ

 • 78 % ženy
 • 22 % muži

VĚK

 • 29,3 % – 60 a více
 • 26,2 % – 50-59
 • 26 % – 40-49
 • 14,2 % – 30-39
 • 4,2 % – 18-29
 • 0,2 % – méně než 18

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč se učíte nové dovednosti?

 • 89,5 % Pro osobní využití ve volném čase a v rodině
 • 24,7 % Protože to potřebuji pro svoji současnou práci
 • 13 % Protože chci změnit profesi
 • 1,8 % Jsem student a budu to potřebovat pro svoji budoucí kariéru

Jak často využíváte jednotlivé formy vzdělávání a učení nových dovedností?

Prezenční kurzy

 • 30 % – jednou za rok
 • 26,17 % – nikdy
 • 15,33 % – jednou za půl roku
 • 13,33 % – jednou za čtvrt roku
 • 9,17 % – jednou měsíčně
 • 4,5 % – jednou týdně
 • 1,5 % – denně 

On-line kurzy

 • 22 % – jednou měsíčně
 • 17,83 % – jednou za čtvrt roku 
 • 17,5 % – jednou za půl roku 
 • 17,16 % – jednou týdně 
 • 13 % – jednou za rok
 • 6,33 % – denně
 • 6,17 % – nikdy

Mobilní aplikace 

 • 30,7 % – nikdy
 • 20,17 % – denně
 • 13,33 % – jednou týdně 
 • 11,17 % – jednou měsíčně
 • 8,9 % – jednou za půl roku
 • 8,33 % – jednou za čtvrt roku
 • 7,5 % – jednou za rok  

Tištěné návody (v knihách, časopisech)

 • 23,7 % – jednou měsíčně 
 • 20 % – jednou týdně 
 • 16,33 % – jednou za čtvrt roku
 • 12,33 % – jednou za půl roku
 • 11 % – jednou za rok
 • 9,33 % – denně
 • 7,33 % – nikdy 

Kdy jste poprvé zkusili tyto online formy vzdělávání?

Individuální lekce přes videohovor

 • Před začátkem pandemie – 25,8 %
 • Po začátku pandemie – 18,7 %
 • Zatím nikdy – 55,5 %

Skupinové workshopy přes videohovor

 • Před začátkem pandemie – 26,7 %
 • Po začátku pandemie – 32 %
 • Zatím nikdy – 41,3 %

Předtočené videokurzy

 • Před začátkem pandemie – 62,3 %
 • Po začátku pandemie – 28,3 %
 • Zatím nikdy – 9,3 %

Mobilní aplikace

 • Před začátkem pandemie – 49,8 %
 • Po začátku pandemie – 15,2 %
 • Zatím nikdy – 35 %

Jaká je to pro vás překážka, když placený online kurz nebo aplikace: 

Nenabízí vyzkoušení zdarma

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 43,5 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 27,5 % 
 • Není to pro mě překážka – 29 % 

Nenabízí vrácení peněz v případě nespokojenosti

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 37,3 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 35,8 % 
 • Není to pro mě překážka – 26,8 % 

Není možné stažení obsahu pro použití offline

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 42,3 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 43,5 % 
 • Není to pro mě překážka – 13,7 % 

Je po zaplacení dostupný jen po omezenou dobu

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 61,3 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 30,7 % 
 • Není to pro mě překážka – 8 % 

Nezveřejňuje hodnocení kurzu a lektora od uživatelů

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 29 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 36,5 % 
 • Není to pro mě překážka – 34,5 % 

Nemá zákaznickou podporu 

 • Je to pro mne velká překážka, kurz si nepořídím – 36,3 %
 • Vadí mi to, ale překousnu to a kurz si pořídím – 39,3 % 
 • Není to pro mě překážka – 24,3 % 

Pro které z níže uvedených oblastí je podle vás online vzdělávání efektivní formou? 

 • Umělecké a řemeslné dovednosti (malování, kreslení, keramika, pletení atd.) – 66,7 %
 • Cizí jazyky – 58,3 % 
 • Práce s počítačem / počítačovým programem – 57,8 %
 • Pečení a vaření – 53,8 %
 • Tvorba nebo úpravy fotografií nebo videí – 52,2 %
 • Péče o domácnost, zahradu – 50 %
 • Péče o vlastní zdraví a zdraví rodiny – 49 %
 • Fitness, sport, jóga – 41,8 %
 • Marketing a sociální média – 36,7 %
 • Hra na hudební nástroj – 22,5 %

Pokud online kurz splňuje všechny vaše potřeby, jakou částku jste ochotni do něj investovat?

 • 37,2 % – do 1000 Kč
 • 38,7 % – do 2000 Kč
 • 18,3 % – do 5000 Kč
 • 3,2 % – do 10 000 Kč
 • 2,7 % – více než 10 000 Kč

Líbí se vám dostat online kurz jako dárek?

 • 90 % – ano, takový dárek mi udělá velkou radost 
 • 7,2 % – umím si představit lepší dárek 
 • 2,8 % – není to nic pro mě, ale můžu pak kurz věnovat někomu jinému