Světlo v domě

Volba vhodného osvětlení způsobí, že náš dům či byt budou tím správným prostorem pro všechny naše aktivity. Bude mít také vliv na zamýšlenou expozici interiéru, a tím pádem se stane jeho významným dekorativním prvkem.

1. krok: Musíme si vybrat druhy osvětlení, které budeme potřebovat

Prakticky v každé domácnosti používáme tři druhy osvětlení – obecné, bodové a zdůrazňující. Je důležité je umět využít k tomu účelu, kterému mají sloužit.

OBECNÉ OSVĚTLENÍ Jedná se o zdroj podkladového světla, které je pozadím bodového osvětlení. Musí zajistit rovnoměrné osvětlení a dobrou viditelnost v celé místnosti.

Nejlépe se k tomu účelu hodí tělesa, která jsou zdrojem rozptýleného světla, případně lze využít odrazu světla od stropu nebo stěn.

BODOVÉ OSVĚTLENÍ Jiný název je světlo směrové. Je instalováno tak, aby osvětlovalo místa, ve kterých vykonáváme konkrétní činnosti.

Musí být ostré, ale nesmí oslňovat. Pro tento účel jsou nejvhodnější tělesa, která poskytují soustředěné přímé světlo (s možností nastavení směru dopadu světla).

ZDŮRAZŇUJÍCÍ OSVĚTLENÍ Hodí se zvláště pro podtržení dekorace a zvýraznění detailů, a také pro spoluvytváření kompozice interiéru.

Jedná se o tělesa, jež jsou zdrojem lineárního světla anebo přímého bodového osvětlení. Světlo nemusí být příliš ostré nebo silné, ale mělo by přesně osvětlovat vybraný detail. Může být i barevné.

2. krok: Volíme vhodné rozměry

Níže uvedené výkresy nabízejí volbu druhu a barvy osvětlení v závislosti na interiéru, ve kterém má být instalováno.

3. krok: Aranžujeme

KUCHYŇ A JÍDELNA

Kuchyň a jídelna jsou srdcem celého domova. Tady se ráno potkáváme, a večer si zde sdělujeme svoje zážitky z celého dne. Vůně připravovaných pokrmů, které se odsud linou, přitahují všechny obyvatele domu. Je to tedy současně pracovní prostor, a také místo, kde se neustále potkávají všichni členové domácnosti. Výše uvedená specifikace aktivit se také odráží v řešeních použitých pro osvětlení zmíněného prostoru. Jako nejvhodnější se v tomto případě jeví použití bodového a obecného osvětlení. Zdůrazňující osvětlení lze použít v případě, že kuchyň je spojená s jídelnou nebo jídelním koutem.

Obecné osvětlení slouží především těm, kdo se nepodílí na přípravě pokrmů. Může to být stropnice nebo několik těles zapuštěných v podhledu. Pokud je kuchyň spojená s jídelnou, je třeba vyřešit i osvětlení jídelního stolu. Zde je praktickým a odzkoušeným řešením zavěšené, výškově nastavitelné svítidlo s možností regulace intenzity osvětlení. Toto řešení nám umožňuje přizpůsobit osvětlení tak, aby byl dostatečně osvětlen celý stůl.

Je třeba mít na paměti, že čím výš bude zdroj světla viset, tím větší plochu osvětlí. Nad menšími stoly (cca 120 cm šířky) zavěsíme světlo ve výšce 50 cm nad deskou, zatímco nad většími stoly je to až 80 cm. V jídelně je vhodné použít světlo s vysokým indexem barevného podání, který tímto podtrhne vizuální kvality podávaných pokrmů.

Aby světlo neoslňovalo, je možné:

• pověsit těleso níž (přičemž je třeba zajistit, aby nebyly cloněny obličeje stolujících)

• použít stínítko, které upraví úhel vrhaného světelného kužele

• použít neoslňující světelné zdroje

Osvětlení kuchyňské pracovní desky by mělo být bodové nebo lineární, aby zajistilo dobrou viditelnost a bylo soustředěno na ploše určené pro přípravu jídel. Tyto funkční světelné zdroje je nejvhodnější umístit pod zavěšené skříňky kuchyňské linky (tuto úlohu velmi dobře plní bodové nebo lineární reflektory). Je vhodné použít světelné zdroje s vysokým indexem barevného podání, které nám zaručí, že námi podávané pokrmy budou vypadat dokonale.

Zdůrazňující osvětlení nabývá na významu v případě, že je kuchyň spojená s jídelnou nebo je jídelna samostatnou místností. Osvětlení pak ovlivňuje náladu, která je v místnosti během stolování. Tuto roli mohou sehrávat nástěnná svítidla, stropnice, stojací lampy nebo také podsvětlené poličky a římsy. V tom případě je žádoucí použít světlo s menší intenzitou.

OBÝVACÍ POKOJ

To je prostor, který slouží především k odpočinku a relaxaci. Zde trávíme nejvíc času, a proto se snažíme sladit všechny detaily do jednoho celku. Obývací pokoj je místem, ve kterém rádi vyjadřujeme sebe samé, a máme tendenci se obklopit barvami a oblíbenými předměty. V obývacím pokoji trávíme čas nejčastěji večer, a proto má jeho osvětlení opravdu velký význam. Světlo ovlivňuje kvalitu a efektivitu našeho odpočinku. Nejvhodnější je v tomto případě použít univerzální osvětlení, a z hlediska funkčnosti pak regulované obecné osvětlení doplněné bodovým. Jedná se o kombinaci různých typů osvětlení, kterou je možné – zapínáním v různých sekvencích a sestavách – přizpůsobit mnoha různým náladám a příležitostem.

Obecně by mělo být světlo tlumené a mělo by mít teplou bílou barvu, která přispívá k relaxaci a pocitu bezpečí.

V obývacím pokoji se oddáváme nejrůznějším činnostem: díváme se na televizi, čteme, povídáme si, hrajeme společenské hry apod. Pro potěšení z každé z těchto aktivit vychází jako nejlepší použití bodového osvětlení. Zvláštní pozornost si zaslouží ta část obývacího pokoje, v níž sledujeme televizi nebo hrajeme hry, a tím je i potřeba věnovat pozornost minimalizaci kontrastů, a předcházet tak zrakové únavě.

Nevhodné osvětlení:

Správné osvětlení:

Osvětlení v obývacím pokoji také může sloužit pro zviditelnění obrazů, soch a jiných ozdobných či uměleckých předmětů. Je třeba nezapomenout na to, aby dekorativní osvětlení dotvářelo kompozici interiéru. Efektní podlahové osvětlení nebo funkčně a stylově zvolené stolní lampy by měly přirozeně dokreslovat prostor. Měly by být dekorací, a to nejen tehdy, když svítí. Čím víc je v pokoji zdrojů světla, tím se zdá být prostornější. Pokud je v pokoji pouze jedno stropní světlo, budou se jeho rohové části nacházet ve stínu, což velmi ochudí vnímání prostoru. V místnosti s nízkým stropem je řešením nasměrovat část světla přímo na strop. A naopak v pokojích s vysokými stropy, sladí osvětlení zavěšené na ocelových lancích proporce místnosti.

KOUPELNA

V koupelně začínáme i končíme každý náš den. Ráno se zde mnohdy ve spěchu chystáme k odchodu, takže potřebujeme funkční prostor, který nám umožní rychle se vypořádat s každodenními hygienickými návyky. Naopak večer se zde můžeme oddávat relaxaci např. v aromatické koupeli. V tomto prostoru hraje hlavní úlohu bodové osvětlení, ač je mnohdy zdroj světla často omezen na obecné osvětlení, umístěné na stropě.

Hlavní částí koupelny je většinou umyvadlo se zrcadlem umístěným nad ním. Pokud se jediný zdroj světla nachází za našimi zády, nevidíme přesně odraz svého obličeje v zrcadle, proto je doporučováno správně osvětlit prostor kolem zrcadla.

Správného osvětlení odrazu obličeje v zrcadle dosáhneme, pokud umístíme zdroje světla po obou jeho stranách a doplníme je stínítky z mléčného skla. Hodnota indexu barevného podání světla by měla být vysoká. Při dodržení výše uvedených doporučení bude ženský make-up vypadat skvěle taktéž v denním světle.

Nejlépe obstojí světelný zdroj, který svítí přímo.

Při volbě osvětlení pro koupelnu je třeba mít na paměti především normy týkající se osvětlení. Svítidla určená pro použití v koupelnách zohledňují: odolnost proti velké vlhkosti i proti případnému kontaktu s vodou. Tuto odolnost definuje stupeň krytí IP – Index of Protection, který se vyjadřuje dvěma číselnými ciframi. První udává stupeň ochrany před vniknutím prachu a pevných těles, a druhá stupeň krytí před vniknutím vody. Světelné zdroje používané v koupelnách musí mít vysoké IP, a to v závislosti na zóně až do IP65 pod sprchou.

V zóně 0 je nutno použít vysokého stupně krytí IP, např. IP 67

V zóně 1 a 2 – např. IP 44

V zóně 3 – IP 20 (doporučeno je použít napájecí napětí 12 V)

LOŽNICE

Tento pokoj má vliv nejen na kvalitu našeho spánku, ale i na průběh celého dne. Ráno bychom se měli probudit s určitou dávkou energie, a večer bychom zde měli zažívat náladu, která nám dovolí postupně se zklidnit a připravit se ke spánku. Klíčovou roli zde – vedle pohodlné matrace – sehrává právě osvětlení. To totiž může ovlivnit, že se ráno probouzíme odpočatí, a že večer můžeme bez překážek spočinout ve sladkém Morfeově objetí.

V ložnici převládá obecný typ osvětlení, které bývá většinou vhodně doplněno osvětlením bodovým, jež je umístěno poblíž postele, nejlépe s možností pohodlného ovládání přímo z postele.

Obecné osvětlení může představovat stropnice, formu nástěnných svítidel, nebo také stojací lampy. Místní osvětlení je naopak umístěno po stranách postele, a to v jejím záhlaví. Zdroj světla určený pro čtení by neměl mít příliš koncentrovaný paprsek a barva by měla být neutrální.

Oslnění se vyhneme, jestliže:

  • osadíme nástěnné svítidlo nad úrovní zraku
  • použijeme svítidlo s možností regulace směru dopadu světelného paprsku
  • osadíme tělesa se stínítkem z mléčného skla

Intimní chvíle je možno si zpříjemnit světelnými zdroji, které mají funkce pro změnu barvy a intenzity vyzařovaného světla. Ti, kdo mají problémy s probouzením, mohou navíc sáhnout po řešeních, jež zjednodušují ranní vstávání.

Použijí tak světelné zdroje vyzařující světlo s podobnou barevnou teplotou, jakou má obloha při východu slunce, čímž stimulují tvorbu kortizolu, hormonu zodpovědného za naši aktivitu v průběhu dne.

Pokud je v ložnici například i šatní skříň, je žádoucí, aby byla osvětlena obecným zdrojem světla. Navíc by měla být osvětlena i bodovými zdroji, nejlépe s vysokým indexem barevného podání, které nám pomohou sladit barevnost použitého oblečení.

PRACOVNA

V pracovně potřebujeme světelné podmínky, které podporují zvýšenou koncentraci., a tak se světlo může stát naším spojencem. Stojí za to postarat se o to, aby vedle umělého osvětlení bylo přivedeno také světlo přírodní, které bude na pracovní desku psacího stolu dopadat pravákům z levé strany, a levákům ze strany pravé. Mějme na paměti, že na to, jak dlouho jsme schopni se soustředit, má přímý vliv množství světla, ve kterém pracujeme.

U psacího stolu je nejdůležitější bodové osvětlení pracovní plochy. Nejvíce se osvědčuje vyšší barevná teplota, která má pozitivní vliv na koncentraci a pocit svěžesti. Při volbě intenzity osvětlení je třeba zohlednit také barvu pracovní plochy stolu: čím je tmavší, tím by mělo být osvětlení intenzivnější.

Oslnění se vyhneme, jestliže:

  • osadíme směrové osvětlovací těleso ve správném úhlu
  • použijeme matné povrchy, které neodráží světlo
  • budeme pracovat s neoslňujícími světelnými zdroji

DĚTSKÝ POKOJ

Děti jsou naším pokladem, a tím by pro nás měl být určitě i jejich pokojíček. To, jak jej zařídíme, má přímý vliv na vývoj našeho dítěte – a určitě chceme, aby to byl vývoj harmonický, a to ve všech ohledech. Dětský pokoj je totiž důležitou součástí šťastného dětství. Veškeré vybavení by mělo být především bezpečné, neméně důležité je také pohodlí a estetické hledisko.

Dětský pokoj by měl mít obecné osvětlení, nejlépe stropnici umístěnou ve středu, což zajistí rovnoměrné osvětlení celé plochy pokojíčku, a taktéž bodová světla, která se využívají mimo jiné také jako dekorace. 

V případě bodového světla je nepochybně nejdůležitější použít takovou lampu, která dítěti neumožní přímý kontakt se světelným zdrojem. Nesmí se použít halogenové světlo, které se po zapnutí stává velmi horkým. Nejlepším řešením jsou světla využívající LED technologii, která se nezahřívají, a navíc jsou energeticky velmi úsporná. Lampička pak musí být v souladu s nařízeními směrnic Evropské unie (označení CE).

Bodové světlo by mělo mít pozitivní vliv na náladu dítěte, a protoje vhodné, aby vyzařovalo teplé světlo podporující relaxaci.

Na trhu je v dnešní době široký výběr těles určených do dětských pokojů – ať už v různém barevném provedení, nebo s pohádkovými motivy.

PŘEDSÍŇ/CHODBA

Předsíň nebo chodba jsou místa, ve kterých jsme obvykle jen chvíli. Nicméně i tento prostor, který dělá tzv. „první dojem“, by měl být osvětlen odpovídajícím způsobem. Zde však není potřeba silný zdroj světla., a tak postačí tlumené obecné osvětlení, které vytvoří vhodnou náladu. Větší význam má v tomto případě dekorativní osvětlení, včetně osvětlení zrcadla. 

Pokud chceme mít zrcadlo kvalitně osvětlené, nevyhneme se použití dvou světelných zdrojů, na každé straně po jednom. Pokud to nevidíme jako nutné, postačí nám stropnice nebo nástěnné svítidlo nad zrcadlem. V každém případě by mělo mít použité světlo vysoký index barevného podání, abychom si mohli např. opravit líčení.

OSVĚTLENÍ POZEMKU

Lze říci, že pozemek je vizitkou majitele, a mnoho o něm vypovídá. Diskrétní osvětlení pozemku nejen podtrhne architektonický ráz budovy, ale svým obyvatelům dodává pocit bezpečí a umožňuje volně se pohybovat okolo domu i po setmění. Světel by ale nemělo být příliš mnoho, aby svým svitem nerušila přilehlé domy a pozemky sousedů nebo kolemjdoucí.

Stejně jako při volbě osvětlení v koupelně, i zde je třeba zohlednit stupeň krytí IP, a také materiál, ze kterého jsou svítidla vyrobena.

Venku musí být stupeň krytí IP také vysoký, osvětlovací tělesa jsou zde totiž vystavena působení prachu a vody. Minimální stupeň krytí použitého svítidla by měl být IP 44. Co se týká odolnosti použitých materiálů, nejlépe se osvědčují výrobky z nerezu a hliníku.

Doporučuje se použít bodové osvětlení a nasměrovat ho na nejvíce používané prostory: vstupní dveře, schodiště a vjezd do garáže, kdy funkčním řešením je osvětlení samotného vjezdu do garáže. Nejlépe se osvědčuje LED osvětlení v provedení do exteriéru, spolu s pohybovým a soumrakovým čidlem. Světlo se tím pádem zapíná pouze tehdy, kdy je to potřeba, a kromě toho nás upozorňuje na nezvané hosty na našem pozemku nebo v jeho blízkosti.

ZAHRADA

Zahrada je odrazem našeho pozemského ráje, protože pobyt v lůně přírody na nás působí svými blahodárnými a konejšivými účinky, proto o ni s láskou pečujeme. V noci, když zůstává zahalena tmou, usíná a přestává nám sloužit. Změnilo by se to pouze tehdy, kdybychom udělali něco pro její osvětlení. Posezení ve večerní zahradě má přece neopakovatelné kouzlo!

Samotné realizaci zahradního osvětlení by měla předcházet zralá úvaha. Příliš mnoho náhodně rozmístěných světelných bodů může úplně zničit krásu a uspořádání zeleně. Naopak vhodně zvolená koncepce jim propůjčí tajemný nádech a magickou krásu. Klíčem pro oživení zahrady po soumraku je osvětlení hlavní aleje a vybraných dřevin, ať už jsou to stromy nebo keře, které pak osvětlujeme zespodu. Pomocí nastavitelných reflektorů můžeme optimálně nasvítit ty nejokázalejší rostliny v naší zahradě z nejvhodnějších míst a úhlů. Na zahradě vždy použijeme tělesa pro osvětlení do exteriéru s vysokým stupněm krytí IP (minimálně 44).

Pozoruhodných efektů lze dosáhnout vhodným nasvícením takových prvků, jako jsou např. zahradní jezírko či altánek. Pokud je zahrada místem společenských setkání, je doporučováno použít bodové reflektory a umístit je v místech, která vyžadují nejvýraznější osvětlení. Je také možné vybírat ze široké nabídky svítidel, jež jsou inspirována lampiony a sortimentem ozdobného osvětlení stolů.