IMMOFINANZ oznamuje aktualizaci své strategie

Poté, co její většinový podíl převzala společnost CPI Property Group, představuje společnost IMMOFINANZ svou aktualizovanou strategii. Hodlá pokračovat ve své růstové, hodnotu vytvářející strategii, a to se silným zaměřením na maloobchodní nemovitosti a řešení kancelářských prostor. V rámci aktivní správy portfolia budou prodány nemovitosti v hodnotě přibližně jedné miliardy eur a výnosy budou investovány do aktiv s vyšším výnosem. Úspěšný provoz firmy bude pokračovat na její robustní finanční základně a současně s posilováním aktivit ESG. IMMOFINANZ bude při naplňování této strategie těžit z úzké spolupráce s CPI Property Group a ze souvisejících synergických efektů.

V rámci aktualizované strategie hodlá IMMOFINANZ dále rozšiřovat své portfolio maloobchodních nemovitostí. Další posilování segmentu nákupních parků v Evropě bude posíleno akvizicemi a rozvojem úspěšných, vůči krizím odolných STOP SHOPů. Vzhledem k poslednímu pozitivnímu vývoji v obratu dosaženém díky nájemnému a v návštěvnosti bude rozšíření maloobchodního portfolia podpořeno investicemi do místních nákupních center v souladu se značkou VIVO! Současný růstový trend týkající se kancelářských řešení myhive bude pokračovat, přičemž důraz bude i nadále kladen na expanzi na trzích, které jsou pro společnost IMMOFINANZ klíčové.

„Díky konceptům STOP SHOP, VIVO! a myhive máme prvotřídní a inovativní značky a realitní řešení k tomu, abychom optimálně plnili přání a požadavky našich nájemců a zákazníků. Naším cílem je nyní tuto silnou pozici dále rozšiřovat: chceme se stát předním poskytovatelem maloobchodních nemovitostí na našich klíčových trzích. Kromě toho rozšíříme své portfolio myhive, abychom přesvědčili více nájemců o výhodách našeho inovativního, flexibilního a udržitelného realitního konceptu,“ vysvětluje Radka Doehring, členka představenstva společnosti IMMOFINANZ.

Nové investice se v současném tržním prostředí zaměří na maloobchodní a kancelářská aktiva. V rámci aktivní správy portfolia plánuje IMMOFINANZ prodat nemovitosti v hodnotě přibližně jedné miliardy eur. Tyto prodeje se soustředí především na nemovitosti s nižším výnosem a jediným nájemcem. Získané prostředky budou investovány do maloobchodních a kancelářských nemovitostí s vyšším výnosem na klíčových trzích nebo budou použity na splacení dluhu. V rámci užší integrace celé skupiny sleduje IMMOFINANZ strategii zaměřenou na maloobchodní a kancelářské nemovitosti na klíčových trzích a cílené akvizice budou zahrnovat aktiva získaná od CPI Property Group, která odpovídají této strategii. Při jejím naplňování bude IMMOFINANZ těžit z úzké spolupráce s CPI Property Group a ze souvisejících synergických efektů.

Ve své ambiciózní strategii ESG hodlá IMMOFINANZ pokračovat i v budoucnu. Strategie čistých nulových emisí, která je navržena tak, aby byla společnost bezemisní v celém hodnotovém řetězci, zůstává nezměněna. IMMOFINANZ bude také koordinovat své cíle a vykazování ESG s CPI Property Group, aby investoři a další zainteresované strany lépe porozuměli dosaženému pokroku a cílům ESG v celé skupině.

Růstový kurz společnosti bude podpořen robustní finanční základnou. S ohledem na nové financování v současném tržním prostředí bude kladen důraz především na dlouhodobé bankovní financování.

Představenstvo očekává, že ve druhé polovině tohoto roku bude moci oznámit podrobnější informace k očekávanému vývoji podnikání ve finančním roce 2022.

O společnosti IMMOFINANZ 

IMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a region Jaderského moře. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí, přičemž značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelářské nemovitosti) představují silný místní prvek a jsou synonymem kvality a excelentních služeb. Díky nové značce On Top Living vstupuje společnost IMMOFINANZ do segmentu udržitelného a dostupného bydlení. Realitní portfolio zahrnuje více než 220 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,2 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě. Pro více informací prosím navštivte tyto stránky: https://www.immofinanz.com