IMMOFINANZ oznamuje aktualizaci své strategie

Poté, co její většinový podíl převzala společnost CPI Property Group, představuje společnost IMMOFINANZ svou aktualizovanou strategii. Hodlá pokračovat ve své růstové, hodnotu vytvářející strategii, a to se silným zaměřením na maloobchodní nemovitosti a řešení kancelářských prostor. V rámci aktivní správy portfolia budou prodány nemovitosti v hodnotě přibližně jedné miliardy eur a výnosy budou investovány do aktiv s vyšším výnosem. Úspěšný provoz firmy bude pokračovat na její robustní finanční základně a současně s posilováním aktivit ESG. IMMOFINANZ bude při naplňování této strategie těžit z úzké spolupráce s CPI Property Group a ze souvisejících synergických efektů.

Continue reading „IMMOFINANZ oznamuje aktualizaci své strategie“

IMMOFINANZ: Doplňující prohlášení výkonné rady a dozorčí rada o vylepšené nabídce převzetí CPIPG

  • Zlepšená nabídková cena 23,00 EUR za akcii je stále příliš nízká

·    CPIPG nákupem zvýšila svou investici do IMMOFINANZ na zhruba 48,18 % akcií v držení S IMMO

·     Nabídka poskytuje investorům možnost výstupu v souvislosti s dosažením řízení

Continue reading „IMMOFINANZ: Doplňující prohlášení výkonné rady a dozorčí rada o vylepšené nabídce převzetí CPIPG“

IMMOFINANZ vítá ohlášené zvýšení – cena nabídnutá CPI je však stále příliš nízká

Představenstvo společnosti IMMOFINANZ vítá oznámení společnosti CPI Property Group S.A. (CPIPG) o zvýšení ceny nabízené za akcie IMMOFINANZ ze současné úrovně 21,2 eura („cum dividend“, tj. s dividendou) na 22,7 eura (s dividendou). Tato cena je však stále výrazně pod současnou hodnotou společnosti IMMOFINANZ a neodráží její podstatný růstový potenciál. Ani tato zvýšená cena navíc nezahrnuje přiměřenou kontrolní prémii za oznámený záměr společnosti CPIPG získat kontrolu nad společností IMMOFINANZ. Výkonná rada se rovněž odvolává na své prohlášení ze dne 26. ledna 2022 k předběžné povinné nabídce společnosti CPIPG a znovu doporučuje investorům, aby nepřijímali oznámenou nabídku odkupu akcií a konvertibilních dluhopisů společnosti IMMOFINANZ za zvýšenou cenu, kterou CPIPG učinila.

Continue reading „IMMOFINANZ vítá ohlášené zvýšení – cena nabídnutá CPI je však stále příliš nízká“

IMMOFINANZ se domnívá, že kupní cena akcií navrhovaná CPIPG je příliš nízká

Představenstvo IMMOFINANZ se domnívá, že cena akcií společnosti v nabídce 21,2 EUR za akcii navržená CPI Property Group je příliš nízká a doporučuje svým akcionářům, aby tuto nabídku nepřijímali, uvedla IMMOFINANZ v tiskové zprávě.

Continue reading „IMMOFINANZ se domnívá, že kupní cena akcií navrhovaná CPIPG je příliš nízká“