IMMOFINANZ vítá ohlášené zvýšení – cena nabídnutá CPI je však stále příliš nízká

Představenstvo společnosti IMMOFINANZ vítá oznámení společnosti CPI Property Group S.A. (CPIPG) o zvýšení ceny nabízené za akcie IMMOFINANZ ze současné úrovně 21,2 eura („cum dividend“, tj. s dividendou) na 22,7 eura (s dividendou). Tato cena je však stále výrazně pod současnou hodnotou společnosti IMMOFINANZ a neodráží její podstatný růstový potenciál. Ani tato zvýšená cena navíc nezahrnuje přiměřenou kontrolní prémii za oznámený záměr společnosti CPIPG získat kontrolu nad společností IMMOFINANZ. Výkonná rada se rovněž odvolává na své prohlášení ze dne 26. ledna 2022 k předběžné povinné nabídce společnosti CPIPG a znovu doporučuje investorům, aby nepřijímali oznámenou nabídku odkupu akcií a konvertibilních dluhopisů společnosti IMMOFINANZ za zvýšenou cenu, kterou CPIPG učinila.

Společnost CPIPG dne 26. ledna 2022 oznámila, že podepsala podmíněnou kupní smlouvu na nabytí 9 413 253 akcií IMMOFINANZ, což představuje přibližně 6,81 % současného akciového kapitálu společnosti IMMOFINANZ. Kupní cena za akcii se rovná 22,70 eur s dividendou. V důsledku tohoto podmíněného hromadného nákupu akcií společnosti IMMOFINANZ společnost CPIPG oznámila, že zvýší svou nabídkovou cenu za akcie a konvertibilní dluhopisy společnosti IMMOFINANZ v souladu s dohodnutou kupní cenou a rakouským Zákonem o převzetí.

Na základě této skutečnosti drží společnost CPIPG k 26. lednu 2022 (přímo i nepřímo) celkem 26 621 030 akcií společnosti IMMOFINANZ, což představuje podíl přibližně 19,25 %. Dalších 22 442 408 akcií společnosti IMMOFINANZ, tj. investice ve výši přibližně 16,23 %, je smluvně podmíněno. Dohromady to představuje celkovou investici 49 063 438 akcií společnosti IMMOFINANZ, tj. přibližně 35,49 % jejího základního kapitálu.

O společnosti IMMOFINANZIMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a region Jaderského moře. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí, přičemž značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelářské nemovitosti) představují silný místní prvek a jsou synonymem kvality a excelentních služeb. Realitní portfolio zahrnuje zhruba 210 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,0 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě. Pro více informací prosím navštivte tyto stránky: https://immofinanz.com