Studie společnosti PwC ukazuje, že marketéři mohou již dnes dosáhnout úspěchů s pomocí first-party IDs

Adform, jediná nezávislá a plně integrovaná reklamní platforma vytvořená pro účely moderního marketingu, představila nezávislou zprávu z dílny PwC, která ukazuje, že first-party IDs přináší výrazné zvýšení a rozšíření programatických reklamních kampaní realizovaných s jejím řešením ID Fusion.

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 má být ukončena podpora third-party cookies, inzerenti a vydavatelé se potýkají s problémy, jak oslovit své online publikum konzistentním, transparentním a soukromí respektujícím způsobem. Mnoho vydavatelů přijímá first-party IDs jako alternativu k tradičním souborům cookie, což vedlo k vytvoření mnoha roztříštěných ID řešení. Abychom do tohoto stále složitějšího reklamního prostředí vnesli pořádek, Adform vytvořil ID Fusion, agnostické řešení, které kombinuje first-party IDs vydavatelů se zákaznickými údaji inzerentů tak, aby bylo možné pracovat s online identitou uživatelů.

Řešení ID Fusion od společnosti Adform používá first-party IDs namísto third-party cookies k zpřístupnění funkcí v prostředí bez cookies, jako je frequency capping, cílení na publikum a reportování.

Adform pověřila společnost PwC, aby ve spolupráci s norskou pobočkou OMD a firmou Renault vyvinula a provedla reálnou kampaň s využitím technologie ID Fusion od Adformu. V rámci testování společnost PwC také ověřila údaje z předchozí kampaně a případové studie společnosti Adform. Cílem tohoto přístupu bylo vyhodnotit výkonnost first-party IDs a ID Fusion způsobem, který by pomohl marketérům po celém světě připravit se na to, aby se mohli s jistotou pohybovat ve světě reklamy po ukončení podpory cookies. Tyto testy probíhaly od února do května 2022.

669% nárůst dosahu a 161% nárůst výkonu díky first-party IDs a ID Fusion

Tato nová, svého druhu první studie společnosti PwC přináší důkaz pro marketéry, že nemají důvod se obávat konce cookies: přelévání reklamního trafficu s identifikátory prostřednictvím řešení ID Fusion vedlo k výraznému 669% nárůstu oslovitelného publika, stejně jako ke 161% nárůstu míry prokliků, což vedlo k vyšší viditelnosti bannerů, lepší eCPM a nakonec i ke snížení CPC o 65 %.

Díky použití first-party IDs a řešení ID Fusion se testovací kampani podařilo oslovit uživatele, které se nedařilo oslovit pomocí předchozích metod cílení a to v prostředích bez cookies, jako je Safari, Firefox, a také rostoucí počet uživatelů prohlížeče Chrome.

Výrazný nárůst výkonnosti díky využití first-party IDs

Použití first-party IDs přineslo vyšší míru viditelnosti reklamy, a to 80 % oproti 75 % u third-party cookies. Pouze návštěvnost s first-party IDs byla v průběhu kampaně schopna dosáhnout denních cílů a využití celého stanoveného rozpočtu.

Testovací kampaň přinesla vyšší míru zapojení a kvalitu a snížila plýtvání rozpočtu o 29 %, což umožnilo snížit frekvenci ze 4,8 na 3,4.

Identifikovat a oslovit publika na Safari a Firefox, která zůstávala doposud skryta

Kromě studia živé kampaně OMD Norsko a Renault s využitím řešení ID Fusion společnosti Adform PwC také provedla podrobnou analýzu historických dat společnosti Adform a přezkoumala výkonnost jednotlivých kampaní běžících v prostředích, která podporují first-party IDs, ale nikoliv third-party cookies – Safari a Firefox.

„To je obzvláště důležité, protože 50 % všech uživatelů (v severských zemích) se pohybuje v prostředí bez cookies, zatímco zbývajících 50 % se do prostředí bez cookies dostane příští rok,“ zdůrazňuje Jochen Schlosser, CTO společnosti Adform.

V datech analyzovaných společností PwC připadaly third-party cookies na 66 % uživatelů oslovených v prohlížeči Chrome a pouze 4 % uživatelů prohlížečů Safari a Firefox. Pro srovnání, při použití first-party IDs prostřednictvím řešení ID Fusion až 85 % uživatelů Safari a Firefoxu u vybraných vydavatelů, kteří dříve nebyli dostupní, bylo možné identifikovat a oslovit. Výsledkem je, že při použití first-party IDs bylo dosaženo vyššího CTR než u necíleného inventory.

Lotte Gundersen, Digital Marketing Manager v Renault Norsko, k testu dodává: “ID Fusion nám umožnil oslovit jinak nedostupné publikum v prostředí bez cookies. Pro nás jako inzerenty je uklidňující vědět, že adresný marketing bude i nadále nástrojem, na který se můžeme spolehnout i v budoucnu, a to i v prostředí bez cookies, a že můžeme i nadále oslovovat naše zákazníky a optimalizovat naše reklamní úsilí způsobem, který lépe odpovídá očekáváním moderních spotřebitelů v oblasti ochrany soukromí.”

Carl-Adam Sjölander, Digital Director v OMD Norsko, dodává: “Naše dosavadní zkušenosti s ID Fusion jsou velkým příslibem do budoucna a těšíme se na spolupráci se společností Adform a našimi partnery z řad vydavatelů, která našim klientům přinese výkonné mediální aktivace a to i poté, co se definitivně rozloučíme s third-party cookies. ID Fusion bude cenným řešením do budoucna jako flexibilní a agnostická platforma, která podporuje ještě užší spolupráci s prémiovými vydavateli, aby bylo možné využívat jejich data transparentně a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.”

Adam Edelshain, ředitel společnosti PwC, říká: “Marketingový a mediální tým PwC je přesvědčen, že důvěra a transparentnost jsou klíčovými aspekty pro budoucnost digitálního reklamního ekosystému. Tím, že Adform podrobil jejich řešení ID Fusion nezávislému testování, prokázal svůj závazek k tomuto.“ 

„Postupné ukončování podpory third-party cookies způsobilo, že se dříve spolehlivé systémy rozpadly. Tím, že se soubory cookies stávají v prohlížečích, kanálech a zařízeních zbytečnými, hrozí, že marketéři ztratí schopnost segmentace, cílení a analýzy. Platforma ID Fusion společnosti Adform vnáší do tohoto ekosystému pořádek. Nezávislá studie společnosti PwC potvrzuje, že úspěch je již dnes možný bez cookies. Toto období je pro reklamní odvětví opravdu intenzivní, jelikož se musí rychle vyvíjet, aby splnilo všechny nové regulatorní požadavky. My budeme pokračovat v naší práci tak, abychom vytvořili základ pro spravedlivou, otevřenou a soukromí chránící budoucnost reklamy,“ uzavírá Jakob Bak, SVP a spoluzakladatel společnosti Adform.

Celý report z dílny PwC si můžete přečíst zde.

O Adformu

Adform je jedinou celosvětově působící, nezávislou a plně integrovanou reklamní platformou stvořenou pro účely moderního marketingu. Unikátní technologie Adform Flow spojuje dokonalou uživatelskou zkušenost s modulární, otevřenou a škálovatelnou architekturou, která umožňuje bezproblémovou správu kampaní po celou dobu jejich životního cyklu. Klientům nabízí vylepšenou kontrolu nad kampaněmi včetně dat, která v jejich průběhu získají. Adform svou technologii vylepšující spolupráci mezi lidmi a stroji rozvíjí již od roku 2002.