RBP přispívá na ozdravné pobyty dětí nejen v létě, vyrazit mohou i s rodinou

Ostrava, 29. 6. 2022 – Zdravotní pojišťovna RBP přispívá dětem až 10 000 Kč na 15denní ozdravné pobyty, které mohou být nejenom hromadně organizované (např. letní tábor), ale i naprosto individuální v doprovodu rodičů či blízké rodiny. Rodiče s dětmi od 8 do 15 let s chronickým nebo opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi či dermatózami tak mohou navštívit přímořské či vysokohorské destinace, které mají příznivé účinky na zdraví. A to nejenom o prázdninách, ale kdykoliv během roku, kdy to všem rodinným příslušníkům nejvíc vyhovuje.  Pojišťovna letos myslela i na nové pojištěnce a prodloužila termín podání přihlášek do 10. 7. 2022. O příspěvek tak mohou zažádat i klienti pojištění u RBP až od 1. července 2022.

Koncept, který jako první u nás zavedla zdravotní pojišťovna RBP již v roce 2019, přináší klientům řadu benefitů. „Rodiče oceňují především to, že k rekondici svých dětí mohou využít i komerční pobyty cestovních kanceláří, což v minulosti nebylo možné. Současně mohou dohlédnout i na jejich správné stravování včetně specifických diet a stravovacích režimů (například bezlepkových pokrmů), což během organizovaných turnusových pobytů nebývá snadné zajistit,” přibližuje Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP. Další výhodou je, že možnost čerpání příspěvku až do výše 10 000 Kč není omezena pouze obdobím letních prázdnin.

Zdravotní pojišťovna RBP o tomto projektu informovala také dětské praktické lékaře, kteří jej doporučují jako alternativu pro nemocné děti či děti z regionů se špatnou smogovou situací. „Ozdravné přímořské a vysokohorské pobyty proto doporučujeme klientům také v případě, že jejich děti nesplňují podmínky pro lázeňský pobyt,“ doplňuje Antonín Klimša.

Více informací, podrobná kritéria a formuláře naleznete na www.rbp213.cz.

………………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Zdravotní pojišťovna RBP je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s bezmála 15 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.