Platební morálka Čechů rekordně rostla. Na konci roku ale může dojít k dramatickému propadu

Platební morálka Čechů s dluhy po splatnosti se rok od roku zlepšovala a loni se dostala na historické maximum. Počet lidí, kteří dodržovali dohodnutý splátkový kalendář, loni vzrostl na 47 %, což představuje 23% nárůst oproti předchozímu roku. Dlužníci ochotněji komunikovali a své dluhy řešili s inkasními agenturami relativně včas. Průměrná částka, kterou čeští dlužníci spláceli, dosahovala výše 2 508 Kč. Nejčastěji lidé dlužili za splátky úvěrů a krátkodobých půjček. Nejvíce disciplinovaní v dodržování splátek byli lidé v Praze (53 %), zdaleka nejméně pak v Libereckém kraji (36 %) a Pardubickém kraji (38 %). Vyplývá to z celoročních statistik mezinárodní inkasní agentury EOS KSI.

„Čeští dlužníci přistupovali k úhradě svých dluhů rok od roku zodpovědněji. To se ovšem nyní může kvůli vysoké inflaci změnit. Očekáváme dokonce změnu dramatickou a letošní rok bude zlomový,“ komentuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Průměrná částka, kterou dlužníci pravidelně hradili, zůstala v roce 2021 obdobná a činí
2 500 Kč. Pozitivní růst všech ukazatelů byl způsoben zejména lepší finanční situací dlužníků. Mezi lidmi zůstalo díky pandemii více peněz a míra nezaměstnanosti byla stále velmi nízká.

„Česká ekonomika míří do recese a je pravděpodobné, že ji bude provázet tlak na propouštění. To může vedle inflace představovat další impuls ke zhoršení platební morálky. Je otázkou, jak budou dlužníci ke svým dluhům po splatnosti přistupovat. Dlužníkům v takové situaci radíme přehodnotit své výdaje, omezit spotřebu a v případě potíží ihned komunikovat se svým věřitelem. Seriózní věřitelé obvykle přistoupí na individuální řešení dluhu například formou delšího splátkového kalendáře,“ dodává Vladimír Vachel.

Ze zkušeností EOS KSI vyplývá, že v jednotlivých regionech jsou ve splácení velké rozdíly. Mezi kraje s nejvyšší průměrnou splátkou patří Královehradecký (3 042 Kč) a Jihočeský kraj (2 969 Kč). Nejméně pak splácí v Moravskoslezském kraji (2 110 Kč). Největší problém domluvit se s dlužníky na splátkovém kalendáři je v Ústeckém kraji (35 %). Co se týče dodržování domluveného kalendáře, nejvíce disciplinovaní v dodržování splátek jsou lidé v Praze (53 %), nejméně pak v Libereckém (36 %) a Pardubickém kraji (38 %).

Kolik procent lidí je ochotno se domluvit na splátkovém kalendáři podle krajů:

KrajOchota domluvit se na splátkách (PTP rate)
Jihočeský kraj47,64 %
Královéhradecký kraj44,47 %
Plzeňský kraj44,36 %
Zlínský kraj42,48 %
Středočeský kraj42,10 %
Olomoucký kraj41,34 %
Jihomoravský kraj39,33 %
Liberecký kraj38,27 %
Kraj Vysočina38,25 %
Karlovarský kraj38,09 %
Pardubický kraj36,73 %
Moravskoslezský kraj35,34 %
Hlavní město Praha34,72 %
Ústecký kraj34,65 %

Jak disciplinovaní jsou lidé v dodržování dohodnutých splátek podle krajů:

KrajReálné dodržení dohody (Kept rate)
Hlavní město Praha53,30 %
Plzeňský kraj47,75 %
Karlovarský kraj47,24 %
Jihomoravský kraj46,39 %
Středočeský kraj43,31 %
Kraj Vysočina43,00 %
Zlínský kraj42,96 %
Ústecký kraj42,94 %
Olomoucký kraj42,43 %
Moravskoslezský kraj41,45 %
Jihočeský kraj40,15 %
Královéhradecký kraj39,67 %
Pardubický kraj37,97 %
Liberecký kraj36,24 %

EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí mezinárodní skupiny EOS, jenž disponuje pobočkami ve 23 zemích světa, které se specializující se na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Maďarsku, Makedonii, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 150 zemích světa.