SAP oznámil finanční výsledky, cloud se stal největším zdrojem příjmů

Walldorf, Praha, 22. července 2022 — Společnost SAP, největší světový dodavatel podnikového softwaru, oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2022. Tržby v cloudu meziročně vzrostly o 34 % a staly se největším zdrojem příjmů společnosti. Objem cloudových zakázek poprvé v historii firmy přesáhl 10 miliard eur, což představuje nárůst o 34 %. Jeden z největších nárůstu zaznamenalo cloudové řešení SAP S/4HANA, objem jeho zakázek se oproti stejnému období minulého roku zdvojnásobil.

„Výsledky za druhé čtvrtletí ukazují, že portfolio produktů SAP je aktuálnější než kdy jindy. V našem plánu přechodu do cloudu jsme napřed, přičemž příjmy z cloudu se staly největším zdrojem příjmů SAP. Získáváme větší podíl na trhu, což dokazuje i 100% růst objemu zakázek řešení SAP S/4HANA,“ říká Christian Klein, generální ředitel společnosti SAP. 

Hlavní finanční ukazatele za druhé čtvrtletí 2022 

Objem cloudových zakázek poprvé překročil 10 miliard eur, což představuje nárůst o 34 % na 10,4 miliardy eur. Oproti prvnímu čtvrtletí jde o posílení meziročního růstu o jedenáct procentních bodů a ukazuje silné základy pro budoucí příjmy firmy z cloudu. Tržby z cloudu vzrostly o 34 % na 3,06 miliardy eur zejména díky dvoucifernému růstu portfolií Software as a Service (SaaS) a Platform as a Service (PaaS).

Hrubá marže z cloudu se zvýšila o 2,3 procentního bodu na 69,8 % (dle IFRS) a o 1,8 procentního bodu na 71,9 % (mimo IFRS). Za tímto nárůstem stojí především výrazný nárůst marže v segmentu SaaS, a to i přes zvýšené investice do cloudových systémů nové generace. Růst výnosů spolu s růstem hrubé marže v cloudu přispěl k výraznému růstu hrubého zisku v cloudu o 39 % (dle IFRS) a 38 % (mimo IFRS).

Dopady války na Ukrajině

Provozní zisk podle IFRS klesl o 32 % na 673 milionů eur a provozní marže podle IFRS se snížila o 5,8 procentního bodu na 8,9 %. Provozní zisk mimo IFRS klesl o 13 % na 1,68 miliardy eur a provozní marže mimo IFRS se snížila o 6,5 procentního bodu na 22,4 %. To bylo způsobeno zejména sníženým podílem příjmů z prodeje softwarových licencí a také významnými náklady na nedobytné pohledávky souvisejícími s válkou na Ukrajině. Kromě toho byl provozní zisk podle IFRS ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 130 milionů eur, zejména v důsledku odchodu z Ruska a Běloruska. Odhadovaný bezprostřední finanční dopad války na Ukrajině snížil růst provozního zisku podle IFRS o 28 procentních bodů.

Zisk na akcii (IFRS) se snížil o 75 % na 0,29 eur a o 45 % na 0,96 eur (mimo IFRS). Meziroční pokles zisku na akcii je způsoben příspěvkem společnosti Sapphire Ventures k finančním výnosům, který byl vzhledem k současným tržním podmínkám nižší než ve stejném období loňského roku. Efektivní daňová sazba činila 62,2 % (IFRS) a 29,3 % (mimo IFRS). Meziroční nárůst efektivní daňové sazby je způsoben zejména změnami v příjmech osvobozených od daně a v daňově neuznatelných nákladech. Na údaje před zdaněním nemají vliv změny v daňově neuznatelných nákladech způsobené úpravami údajů před zdaněním.

Cash flow a odkup akcií

Volný cash flow za prvních šest měsíců poklesl o 36 % na 2,08 miliardy EUR. Pokles oproti loňskému roku způsobily zejména vývoj ziskovosti a dopady na pracovní kapitál v souvislosti s probíhajícím přechodem SAP do cloudu. Ve druhé polovině roku očekává SAP příznivější vývoj peněžních toků díky nižším daním z hotovosti a vyšší ziskovosti. Firma proto potvrzuje plán vývoje svého volného cash flow na tento rok.

Třináctého ledna společnost SAP oznámila nový program zpětného odkupu akcií na podporu přechodu z programů odměňování založených na akciích na programy odměňování založené na akciích, který byl dokončen 29. dubna. Společnost SAP odkoupila zpět 10 004 763 akcií za průměrnou cenu 99,63 eur v celkové hodnotě 997 milionů eur. Kromě toho společnost SAP 21. června oznámila další program zpětného odkupu akcií za 500 milionů eur. Odkoupené akcie budou použity především na odměny poskytnuté v rámci plánů odměňování zaměstnanců akciemi.

Výhled na rok 2022

Společnost SAP pokračuje ve své strategii, založené na zrychlení růstu cloudových služeb u nových i stávajících zákazníků. Tempo a rozsah růstu cloudu ukazuje, že společnost je na dobré cestě k dosažení svých střednědobých ambicí.

V roce 2022 SAP očekává provozní zisk mimo IFRS při fixních směnných kurzech ve výši 7,6-7,9 miliardy eur (2021: 8,23 miliardy eur), což je pokles o 4-8 %. Upravené rozpětí provozního zisku mimo IFRS odráží očekávaný dopad v roce 2022 ve výši přibližně 350 milionů eur při fixních směnných kurzech na provozní zisk mimo IFRS v důsledku války na Ukrajině a možného pokračujícího poklesu příjmů z prodeje softwarových licencí.

Navzdory očekávanému dopadu války na Ukrajině na celkové tržby ve výši přibližně 300 milionů eur při pevném směnném kurzu a dalšímu zrychlujícímu se přechodu zákazníků do cloudu, očekává společnost SAP v roce 2022 v současném makroekonomickém prostředí cloudové tržby v rozmezí 11,55-11,85 miliardy eur při pevných směnných kurzech (2021: 9,42 miliardy eur), což představuje nárůst o 23-26 %.

Dále také tržby z cloudu a softwaru v rozmezí 25-25,5 miliardy eur při pevném směnném kurzu (2021: 24,08 miliardy eur), což představuje nárůst o 4-6 %, a volný peněžní tok přesahující 4,5 miliardy eur (2021: 5,01 miliardy eur). 

Kromě toho společnost SAP upravuje svůj celoroční výhled efektivní daňové sazby (IFRS) na
34-38 % (dříve: 28-32 %). Úprava vyplývá z aktualizovaného odhadu daňově uznatelných nákladů a nižšího finančního příspěvku společnosti Sapphire Ventures v roce 2022 v důsledku současných tržních podmínek. Vzhledem k tomu, že upravené nedaňové odpočitatelné náklady nejsou zahrnuty mimo standard IFRS, společnost SAP nadále očekává celoroční efektivní daňovou sazbu mimo IFRS v rozmezí 23-27 % a předpokládá, že se bude pohybovat blízko horní hranice tohoto rozmezí.

O společnosti SAP 

Strategií společnosti SAP je pomoci každé firmě fungovat jako inteligentní podnik. Jako lídr na trhu podnikového aplikačního softwaru pomáhá SAP firmám všech velikostí a ve všech odvětvích fungovat co nejlépe: Zákazníci společnosti SAP vytvářejí 87 % celkového světového obchodu. Technologie strojového učení, internetu věcí (IoT) a pokročilé analytiky v SAP pomáhají proměnit podnikání zákazníků v inteligentní podniky. SAP pomáhá lidem a organizacím získat přehled o podnikání a podporuje spolupráci, která jim pomáhá udržet si náskok před konkurencí. SAP zjednodušuje podnikové technologie, aby mohli klienti využívat software SAP tak, jak chtějí. Komplexní sada aplikací a služeb SAP umožňuje zákazníkům z 25 odvětví po celém světě fungovat ziskově, neustále se přizpůsobovat a měnit věci k lepšímu. Díky globální síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a lídrů pomáhá SAP světu lépe fungovat a zlepšovat životy lidí. Další informace naleznete na www.sap.com.