Podnikový informační systém pro projektově orientované firmy od Aquasoftu

26. 9. 2012, Praha – Pod názvem Arowana Projecta začíná Aquasoft nově nabízet kompletní podnikový informační systém pro projektově orientované společnosti. Řešení podporuje projektové řízení a další důležité podnikové procesy a zároveň uživatelům slouží i jako nástroj na získávání aktuálních informací pro strategická i operativní manažerská rozhodování. (TZ)
Continue reading „Podnikový informační systém pro projektově orientované firmy od Aquasoftu“

Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

Softwarová firma Aquasoft pomáhá vývojářům pracujícím na napojení agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů (ISZR) uveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů. (TZ)
Continue reading „Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR“

Nový manažerský informační systém pro státní správu a samosprávu od Aquasoftu

10. 7. 2012, Praha – Softwarová společnost Aquasoft uvádí na trh manažerský informační systém pro státní správu a samosprávu pod názvem Steno. Prostřednictvím tohoto systému získají instituce potřebné informace pro rozhodování na všech úrovních řízení ve formě přehledných tabulek a grafů. Kromě toho jim Steno pomůže plnit informační povinnosti jak vůči dalším orgánům a institucím státní správy, tak vůči vlastním zaměstnancům či veřejnosti. (TZ)
Continue reading „Nový manažerský informační systém pro státní správu a samosprávu od Aquasoftu“

Strasti a slasti Základních registrů v den D

Předkladatelé zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech jistě předpokládali, že nesou do Vlády silně výbušný materiál se záměrem vytvořit centrální registry veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází. Jeho explozivní sílu a dosah zřejmě tušili jen velmi mlhavě. (TZ)

Continue reading „Strasti a slasti Základních registrů v den D“

Aquasoft zahájil distribuci produktu BellaDati pro oblast BI a reportingu

5. 6. 2012, Praha – Společnosti  Aquasoft a Trgiman, výrobce BI BellaDati, uzavřely smlouvu o partnerství. Softwarová společnost Aquasoft bude českou platformu BellaDati používat pro řešení v oblasti reportingu a business intelligence pro střední a malé firmy, a to jak službu BellaDati v cloudu tak licencovanou OnPremise verzi, v závislosti na preferencích zákazníků. (TZ)
Continue reading „Aquasoft zahájil distribuci produktu BellaDati pro oblast BI a reportingu“

Žádankový systém pro nemocnice od Aquasoftu

16. 4. 2012, Praha – Softwarová firma Aquasoft uvedla na trh pod názvem Axinella nástroj pro kompletní řízení procesů nemocničních žádanek. Tento systém lze flexibilně používat pro různorodé druhy žádanek – od žádanek na služby, přes lékárenské a cytostatické až po laboratorní žádanky. (TZ)

Continue reading „Žádankový systém pro nemocnice od Aquasoftu“

Nová verze systému EMCS od Aquasoftu ještě více snížila riziko podvodu v oblasti spotřebních daní

23. 2. 2012, Praha – Softwarová firma Aquasoft začátkem roku dodala pro Celní správu novou verzi systému EMCS (Excise Movement and Control System). Hlavním přínosem nové verze je zefektivnění komunikace a zjednodušení procesů jak na straně celních správ členských států EU, tak veřejnosti, což ve svém důsledku vede k posílení boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní. (TZ)

Continue reading „Nová verze systému EMCS od Aquasoftu ještě více snížila riziko podvodu v oblasti spotřebních daní“

Systém od Aquasoftu zvyšuje v turecku bezpečnost potravin

Začátkem roku byl v Turecku do provozu uveden Centrální registr zvířat. Jeho spuštěním Turecko plní důležité požadavky kladené EU pro obchodování se zvířaty a potravinami z těchto zvířat z pohledu bezpečnosti potravin. Hlavním přínosem systému je, že umí v případě objevení se nákazy identifikovat zvířata, která s nakaženým zvířetem přišla do styku. Díky tomu je možné zabránit včas dalšímu šíření nákazy a vzniku epidemie. Systém pro Turecké ministerstvo zemědělství vyvinula společnost Aquasoft, dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru.  (TZ)

Continue reading „Systém od Aquasoftu zvyšuje v turecku bezpečnost potravin“

Informační systém ZEUS – přehled o vzdělávání zdravotních pracovníků

Poprvé má Česká republika možnost čerpat finance z EU do vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (LLZ). V rámci Operačního programu LZZ vznikly 2 projekty – „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ a „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“. Průběh projektu a finanční čerpání je striktně řízeno pravidly Operačního programu LZZ, proto musel být vyvinut specifický informační systém, který byl pojmenován ZEUS. ZEUS zajišťuje kompletní evidenční a administrativní podporu obou vzdělávacích projektů. Součástí systému je i funkcionalita e-learningu, která umožňuje realizovat elektronická školení, včetně případných závěrečných testů. Pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), hlavního organizátora obou projektů, systém na míru vyvinula společnost Aquasoft. (TZ)

Continue reading „Informační systém ZEUS – přehled o vzdělávání zdravotních pracovníků“