Granty JUNIOR STAR 2023 od GA ČR pro Jakuba Cikhardta a Roberta Pěničku z FEL ČVUT na výzkum plazmatu a záchranářské drony

Granty JUNIOR STAR, které 4. listopadu 2022 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, budou moci díky tomu během následujících pěti let financovat i dva vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. z katedry fyziky a Ing. Robert Pěnička, Ph.D. z katedry kybernetiky.

Continue reading „Granty JUNIOR STAR 2023 od GA ČR pro Jakuba Cikhardta a Roberta Pěničku z FEL ČVUT na výzkum plazmatu a záchranářské drony“

Jak nás vidí roboti? FEL ČVUT představí na Signal Festivalu interaktivní světelnou instalaci Forum Robotum

13.–16. 10. 2022 proběhne na několika místech v Praze desátý ročník Signal Festivalu. Poprvé se ho účastní také Fakulta elektrotechnická FEL ČVUT, která otevře dvůr univerzitního kampusu na Karlově náměstí. Představí se instalací Forum Robotum, na jejímž vzniku se podíleli výzkumníci, studenti i externí umělci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní audiovizuální zážitek s interaktivními prvky. Na dvoře fakulty se objeví robotická zoo, která během čtyř večerů přiblíží, jak roboti vnímají své okolí, jak zní jejich magnetické pole a jak v reálném čase reagují na svět kolem sebe. Forum Robotum je příležitost zažít, jak může vypadat společná budoucnost robotů a lidí.

Continue reading „Jak nás vidí roboti? FEL ČVUT představí na Signal Festivalu interaktivní světelnou instalaci Forum Robotum“

Dvě stě studentů z celého světa se na Fakultě elektrotechnické ČVUT učí létat s drony

Brazílie, Mexiko, Spojené státy, Jižní Korea, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Nigérie, Austrálie či řada evropských států včetně Česka. 170 studentů a studentek z celkem šesti světadílů se 1. srpna 2022 sešlo v Praze na Karlově náměstí na IEEE RAS Letní škole  multirobotických systémů. Dalších 40, pro něž je obtížné přicestovat kvůli epidemiologickým nařízením, se k nim připojilo virtuálně.

Continue reading „Dvě stě studentů z celého světa se na Fakultě elektrotechnické ČVUT učí létat s drony“

Autonomní drony, „robopes“ i humanoidní robot s elektronickou kůži z FEL ČVUT se představily zástupcům Evropské komise pro digitální technologie

Fakulta elektrotechnická ČVUT ve čtvrtek odpoledne v Praze hostila zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při Evropské unii v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států během akce, která proběhla v rámci předsednictví České republiky v EU, představili na Karlově náměstí špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích.

Continue reading „Autonomní drony, „robopes“ i humanoidní robot s elektronickou kůži z FEL ČVUT se představily zástupcům Evropské komise pro digitální technologie“