Institut cirkulární ekonomiky mění vedení: zakladatelka Soňa Klepek Jonášová odchází, role výkonného ředitele se ujímá Pavel Zedníček

Praha, 1. září 2022 –  Institut cirkulární ekonomiky mění po sedmi letech vedení. Soňa Klepek Jonášová, která organizaci prosazující společenskou změnu skrze cirkulární ekonomiku v roce 2014 založila, odchází na mateřskou dovolenou. Role výkonného ředitele se ujímá dosavadní provozní ředitel Pavel Zedníčekexpert na cirkulární ekonomiku ve vztahu k dekarbonizaci průmyslu. O provoz, procesy a vedení interních týmů se bude starat Markéta Pavlíková, která má za sebou provozní řízení ve společnosti Impact Hub Praha nebo rozvojové a humanitární mise na Donbase a v Sýrii. 

Continue reading „Institut cirkulární ekonomiky mění vedení: zakladatelka Soňa Klepek Jonášová odchází, role výkonného ředitele se ujímá Pavel Zedníček“

Český cirkulární hotspot: Cirkulární strategie jsou optimální cestou k dekarbonizaci těžkého průmyslu v ČR a EU, potvrzují to výstupy nové studie INCIENu

V Praze, dne 17.8.2022 – Cirkulární ekonomika je jedna z klíčových cest k dekarbonizaci těžkého průmyslu v ČR a EU. Cirkulární opatření v podnicích jsou obecně méně finančně náročná ve srovnání s jinými zvažovanými technologickými cestami a nástroje spolu s prostředky k realizaci cirkulárních opatření jsou v zásadě k dispozici již dnes. Konkrétní rozsah úspor CO2 při zavádění cirkulárních strategií ukazují výsledky nové studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) s názvem “Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci českého průmyslu”. Dle studie díky cirkulárním opatřením může těžký průmysl EU potenciálně snížit své emise ze všech čtyř hlavních materiálů – hliníku, cementu, plastů a oceli – v průměru až o 50 % do roku 2050. Hlavní výstupy studie, která bude veřejnosti k dispozici v nejbližších dnech, byly představeny v rámci čtvrtého setkání Českého cirkulárního hotspotu – Hotspot talks na začátku srpna. 

Continue reading „Český cirkulární hotspot: Cirkulární strategie jsou optimální cestou k dekarbonizaci těžkého průmyslu v ČR a EU, potvrzují to výstupy nové studie INCIENu“

Sjednocením nabíječek to začíná. Co další přináší cirkulární balíček EU?

Praha 13. června 2022 – Ekodesign a udržitelné výrobky se stávají normou. Evropská unie prochází revizemi a upravujícími opatřeními, která mají vést k udržitelnějšímu fungování celého systému a menší závislosti Evropy na externích zdrojích. To také stojí v prvním novém legislativním balíčku Evropské unie zaměřeném na cirkulární ekonomiku, který spatřil světlo světa v březnu tohoto roku. Tzv. balíček udržitelných produktů je totiž absolutní „game changer”. Novinky v opatřeních Evropské unie poprvé komplexně představil Český cirkulární hotspot, a to v rámci svého prvního diskuzního online setkání se členy – Hotspot Talks – s názvem Udržitelná výrobková politika.  

Continue reading „Sjednocením nabíječek to začíná. Co další přináší cirkulární balíček EU?“

INCIEN spouští stipendijní program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené

Praha 22. června 2021 – Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) s finanční podporou Komerční banky spouští stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Vybraní zájemci díky programu získají možnost za zvýhodněných podmínek absolvovat druhý ročník online kurzu Cirkulární zadávání. Na kurzu se účastníci naučí nakupovat udržitelněji z pohledu koncového spotřebitele, zástupce firmy i státní instituce, a to při výběru potravin, energie, výbavy kanceláře či obalových materiálů. 

Continue reading „INCIEN spouští stipendijní program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené“

INCIEN představuje první studii materiálových toků expandovaného polystyrenu v České republice

  • Sdružení EPS ČR si dalo ambiciózní cíl ve sběru a recyklaci odpadního expandovaného polystyrenu (EPS). V první řadě je ale potřeba pochopit, jak se dnes v České republice s tímto materiálem nakládá.
  • Za tímto účelem navázalo Sdružení EPS spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Výsledkem spolupráce je rozsáhlá studie materiálových toků EPS. 
Continue reading „INCIEN představuje první studii materiálových toků expandovaného polystyrenu v České republice“

Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání

  • Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá od září pátý ročník dvousemestrálního kurzu Oběhové hospodářství. 
  • Kurz účastníkům zprostředkuje know-how z oblasti cirkulární ekonomiky. Pomůže jim tak s uplatněním na trhu práce i s rozvojem vlastního podnikání.
Continue reading „Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání“

INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání

  • INCIEN se po šesti letech transformuje v think-tank, jehož misí bude nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v ČR. 
  • V rámci partnerské spolupráce INCIEN spouští dlouhodobé programy, první z nich se zaměřuje na cirkulární zadávání. Změna v této oblasti může přinést významný pákový efekt.
Continue reading „INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání“

Institut Cirkulární Ekonomiky spouští INCIEN Akademii

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) po pěti letech propagace tématu cirkulární ekonomiky v Česku konsoliduje svou vzdělávací a osvětové aktivity a zahajuje činnost INCIEN Akademie. Její kurzy jsou navržené pro jak pro veřejnost, tak školy, firmy i města a obce a nabízí výukové programy, školení nebo webináře dle potřeb zájemců. 

Continue reading „Institut Cirkulární Ekonomiky spouští INCIEN Akademii“

Směřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem

Konference Odpad zdrojem, kterou pátým rokem pořádá Institut cirkulární ekonomiky, letos ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory, představila kromě pražského cirkulárního skenu a nového projektu ProRegiony.cz především aktuální téma odpovědného veřejného zadávání, ve kterém se jednotlivé výstupy propojovaly.

Continue reading „Směřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem“