Počet kybernetických útoků se téměř zdvojnásobil. Nejohroženější jsou lidé na homeoffice

V první polovině roku 2021 došlo k celosvětovému nárůstu kybernetických útoků o 93 %. V oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) zaznamenaly organizace průměrně 777 útoků týdně a celkově hlásí nárůst o 36 %. Podle odborníků na kyberbezpečnost ze společnosti Doxologic zneužívají útočníci situaci okolo pandemie covid-19, která přesunula velkou část zaměstnanců na homeoffice a jejich zařízení se tak stala jednodušeji napadnutelná. 

Continue reading „Počet kybernetických útoků se téměř zdvojnásobil. Nejohroženější jsou lidé na homeoffice“

Postřehy z praxe evidence skutečných majitelů: nejasnosti kolem společného jmění manželů a konec bezplatné lhůty

Před půl rokem nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Jednou z nejasností, kterou nová legislativní úprava přinesla, je otázka, zda zapisovat či nezapisovat manžela či manželku jako skutečného majitele v případě nezúženého společného jmění manželů. Podle odborníků advokátní kanceláře Moore Legal CZ to s ohledem na smysl a účel zákona není nezbytně nutné a v některých případech ani vhodné. Současně upozorňují na konec lhůty bezplatného zajištění zápisu údajů společností v souladu s novým zákonem.

Continue reading „Postřehy z praxe evidence skutečných majitelů: nejasnosti kolem společného jmění manželů a konec bezplatné lhůty“

ČR nestihne schválit legislativu k whistleblowingu včas. Některé subjekty přesto musí být připraveny

Do 17. prosince 2021 má Česká republika dodržet svou povinnost a přijmout vnitrostátní právní úpravu ochrany oznamovatelů v souladu se „směrnicí o whistleblowingu“. Nová legislativa v podobě zákona o ochraně oznamovatelů by měla chránit tzv. whistleblowery (oznamovatele) poukazující na protiprávní činnost organizace. Podle odborníků advokátní kanceláře Moore Legal CZ právě silnější ochrana whistleblowerů může motivovat k častějšímu oznamování protiprávního jednání, neboť ti budou lépe chráněni proti odvetným opatřením. S ohledem na aktuální stav je nicméně zřejmé, že Česká republika svou povinnost nestihne včas splnit, a zákon o ochraně oznamovatelů k uvedenému datu nebude schválen.

Continue reading „ČR nestihne schválit legislativu k whistleblowingu včas. Některé subjekty přesto musí být připraveny“

Řada organizací stále nemá řádně vyřešeno GDPR. Nejčastější chybou je nadbytečné vyžadování souhlasu

Tři roky od zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nemá tuto oblast správně ošetřenou podstatná část organizací. Přestože jejich počet není možné přesně vyčíslit, odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic, která je správcem osobních údajů pro téměř 300 organizací, upozorňují, že řadě z nich hrozí sankce. Nařízení od samého počátku provázelo mnoho obav, které způsobují mnoho zbytečných chyb zvyšujících administrativní zátěž.

Continue reading „Řada organizací stále nemá řádně vyřešeno GDPR. Nejčastější chybou je nadbytečné vyžadování souhlasu“

Vládní investice do výzkumu a vývoje výrazně vzrostly, přesto je ČR za průměrem EU

Investice do výzkumu a vývoje v posledních letech rostly napříč celou EU. Zatímco v roce 2010 činily investice do výzkumu a vývoje v EU 184 eur na osobu, v roce 2020 to bylo již 225 eur. Navzdory výraznému růstu v posledních letech dosahovala tato částka v České republice v roce 2020 128 eur na osobu a výrazně zaostávala pod průměrem EU. Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je zásadní trend financování výzkumu a vývoje alespoň udržet, protože jde o zásadní krok v transformaci na vyspělou ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.

Continue reading „Vládní investice do výzkumu a vývoje výrazně vzrostly, přesto je ČR za průměrem EU“

Úplné zrušení EET nedává smysl. Nabízí se podpořit alespoň dobrovolnou evidenci

Na novou politickou reprezentaci čeká rozhodnutí, jak naložit s elektronickou evidencí tržeb (EET). Její plánované rozšíření bylo v létě roku 2020 současnou vládou odloženo a samotné evidování tržeb pozastaveno do počátku roku 2023. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si tak stát dobrovolně odřízl nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech republiky. S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je na místě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi pomocí drobné novely zákona.

Continue reading „Úplné zrušení EET nedává smysl. Nabízí se podpořit alespoň dobrovolnou evidenci“

9 z 10 ICT profesionálů jsou v ČR muži. Přilákat více žen dává smysl

V roce 2020 pracovalo v Evropské unii v oblasti ICT 2,7 milionu lidí se vzděláním v tomto oboru. V profesi informačních a komunikačních technologií jsou výrazně více zastoupeni muži, v EU tvoří 83 %, v České republice dokonce 89 %. Odborníci společnosti Moore Technology poukazují na fakt, že přestože za poslední desetiletí zaznamenalo Česko největší nárůst počtu žen v oboru ICT z celé EU, stále patří spolu s Lotyšskem, Slovinskem a Belgií mezi čtveřici zemí, kde mají nejmenší zastoupení. Naopak nejvyrovnanější poměr náleží Dánsku, kde ženy v ICT tvoří 33 %. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu.

Continue reading „9 z 10 ICT profesionálů jsou v ČR muži. Přilákat více žen dává smysl“

Odvolávky jako strašák subdodavatelů v autoprůmyslu. Už za čtvrt roku se mohou dostavit existenční problémy

Situace kolem nedostatku čipů nedopadá negativně pouze na samotné automobilky. Kvůli odstávkám v jejich výrobě mohou být ještě silněji postiženi subdodavatelé. Zatímco průmyslová produkce v srpnu podle údajů ČSÚ meziročně klesla o 1,4 %, odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů o více než 28 %. Podle poradenské skupiny Moore Czech Republic může současný stav trvat ještě zhruba tři až čtyři měsíce, než u některých subdodavatelů nastanou existenční problémy. Normalizaci situace odborníci očekávají nejdříve ke konci prvního pololetí příštího roku.

Continue reading „Odvolávky jako strašák subdodavatelů v autoprůmyslu. Už za čtvrt roku se mohou dostavit existenční problémy“

Erik Ďurkáň se stává novým partnerem poradenské skupiny Moore Czech Republic

Poradenská skupina Moore Czech Republic má nového partnera zodpovědného za oblast auditních služeb. Od září se jím stal Erik Ďurkáň (34). V Moore Czech Republic dosud působil na pozici ředitele auditu a jednatele dceřiné společnosti Moore Audit CZ. Nyní se Erik Ďurkáň bude přímo podílet též na vedení celé skupiny a na formulaci jejího strategického směřování.

Continue reading „Erik Ďurkáň se stává novým partnerem poradenské skupiny Moore Czech Republic“

Exkluzivní průzkum: 2/3 firem a podnikatelů neočekávají po zbytek roku omezení ze strany státu

Dvě třetiny českých firem si nemyslí, že vláda ve zbytku letošního roku omezí jejich činnost. Vyplývá to z průzkumu Instant Research pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic, realizovaného v období 2.–7. září 2021. Současně jich 66 % pro zbytek roku nepřipravuje protiepidemická opatření, pokud jim to vláda nenařídí nebo nedoporučí. Společnosti, které z vlastní vůle realizují vlastní preventivní opatření, nejčastěji přistupují k testování zaměstnanců a umožnění práce z domova. 

Continue reading „Exkluzivní průzkum: 2/3 firem a podnikatelů neočekávají po zbytek roku omezení ze strany státu“