KAKTUS Software ukončil vývoj webové aplikace o původu amerických obyvatel pro Emory University v Atlantě

Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, oznámila ukončení vývoje unikátního výzkumného a vzdělávacího projektu African Origins pro Emory University v Atlantě. Aplikace umožňuje dohledat cenné informace o zeměpisné genezi původních amerických obyvatel v souvislosti s jejich transportem do Spojených států v minulých stoletích.  (TZ)

Hlavním cílem projektu African Origins bylo shromáždit od uživatelů z celého světa informace o jménech a původu Afrických otroků, jež byli osvobozeni v 19. století. Na stránkách jsou prezentována v současnosti známá data o těchto Afričanech a uživateli je umožněno po jednoduché registraci přispět informacemi o jménu a původu k jednotlivým záznamům.

Projekt je interaktivním portálem, přispěvatelé mohou obohatit databázi s 67 000 údaji o Afričanech svými osobními znalostmi či domněnkami. A to nejen textovou formou, ale především on-line zvukovým záznamem výslovnosti jmen. Zvukový záznam bude dále sloužit k analýze výslovnosti jmen a určení její modifikace v čase. Jednotlivé příspěvky jsou dále monitorovány a hodnoceny týmem specialistů v oboru s cílem upřesnit znalosti o amerických otrocích. Poskytování dat je zcela dobrovolné, je podmíněno pouze autentifikací osoby prostřednictvím e-mailové adresy.Systém funguje jako webová aplikace na posledních verzích otevřených technologií Linux, Apache, MySQL, PHP (tzv. řešení LAMP), Java (pro nahrávání a přehrávání zvuku), Javascript (mapa), C (engine pro vyhledávání jmen). Mezi technické zajímavosti aplikace patří například navigovatelné mapy, možnost nahrávat a posílat audio nahrávky, výslovnost jmen přímo ze stránek a inteligentní vyhledávání jmen podle fonetické podobnosti.O KAKTUS Software

KAKTUS Software je jednou z předních společností na trhu informačních technologií, a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. Společnost se hlavně zaměřuje na vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích. Veškerá činnost směřuje k jedinému cíli a tím je spokojený zákazník. Prostředkem k dosahování tohoto cíle je poskytování jedinečných a samozřejmě nejvhodnějších řešení pro každého individuálního zákazníka. To vše v duchu firemního sloganu „Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky“. K tomu KAKTUS Software využívá nejnovějších technologií dostupných na trhu IT. Díky těmto nástrojům dokáže snáze analyzovat, specifikovat a nalézat právě taková řešení, která se pak pro zákazníky stávají přínosem v podobě zvýšené výkonnosti, snížených nákladů, zvýšené konkurenceschopnosti a zvýšené kvality nabízených služeb. Zákazníci KAKTUS Software tvoří široké portfolio zahrnující nejen malé a střední podniky, ale také giganty z oborů telekomunikací, obchodu, pojišťovnictví, logistiky, dopravy a dalších odvětví. Více informací o společnosti lze nalézt na www.kaktus.cz.