MPO navrhlo podmínky pro rozvoj budoucího mobilního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zveřejnilo návrh rozvojových kritérií, která navrhuje uložit mobilním operátorům při prodeji rádiových kmitočtů uvolněných po vypnutí analogového televizního vysílání. Operátoři na nich chtějí vybudovat síť pro rychlý mobilní přístup k internetu. Ministerstvo od nich na oplátku za lukrativní kmitočty chce, aby signálem pokryly i řídce obydlené oblasti, kam dnes rychlý internet nedosáhne. (TZ)

„Základním principem je, aby operátor, který kmitočty získá, směl pokrýt každou jednu hustě obydlenou oblast teprve až potom, co pokryje populaci jednoho venkovského okresu; a do Prahy bude smět teprve potom, co signálem pokryje nejméně polovinu všech řídce obydlených regionů,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

„Pro návrh rozvojových kritérií jsme hledali inspiraci v zahraničí a nakonec jsme se rozhodli navrhnout taková kritéria, která jsou podle nás jednoduchá, jasná a přehledná, a jejichž dodržování bude možné snadno kontrolovat,“ říká Jan Duben, ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Chceme zajistit, aby z přechodu na digitální ekonomiku profitovali opravdu všichni obyvatelé České republiky, nejen ti, kteří bydlí ve velkých městech tak, jako doposud. Zároveň ale navrhovaná kritéria nechávají držitelům nových přídělů dostatečnou volnost v jejich obchodních plánech. Kritéria jsou podle nás také navržená tak, aby je mohli splnit jak stávající, tak případní noví operátoři,“ zdůrazňuje ministr Kocourek a dodává: „Zlepšení přístupu k rychlému internetu v neposlední řadě významně posiluje konkurenceschopnost naší ekonomiky, protože umožní naplno využívat možnosti nových technologií.“

Zveřejněním návrhů odstartovala čtyřicetidenní lhůta, po kterou k nim bude Ministerstvo průmyslu a obchodu shromažďovat připomínky od odborné i laické veřejnosti. Po jejich zpracování se kritéria stanou součástí podmínek budoucí aukce, kterou připravuje Český telekomunikační úřad. Základní principy výběrového řízení, aukce, by měl zveřejnit Český telekomunikační úřad v nejbližších dnech.

Nedávná studie společností Google a BCG „Země internetová“ konstatuje, že v roce 2009 přispěl internet českému hospodářství podle kvalifikovaného odhadu 130 miliardami Kč, což je zhruba 3,6 % HDP. Soukromá spotřeba přitom odpovídá za více než 40 % internetové ekonomiky. Navíc nejde jen o přesun prodeje z kamenných prodejen na internet, ale vytváří se trh pro zcela nové produkty včetně třeba internetové reklamy nebo virtuálního zboží. Podle této studie je možné očekávat, že česká internetová ekonomika poroste o 12 % ročně a do roku 2015 dosáhne přibližně 5,7% podílu na českém HDP.

Navrhovaná rozvojová kritéria:

Sídelní oblasti na úrovni okresů budou rozděleny podle kritéria hustoty osídlení do dvou skupin:

  1. skupinu A reprezentují okresy, kde převažují řídce osídlené oblasti,

  2. skupinu B ostatní okresy. #

S možností získat příděl v kmitočtovém pásmu 800 MHz bude spojeno povinné přijetí závazku pokrytí v následujícím rozsahu:

  1. za každý pokrytý okres ze skupiny A může držitel přídělu pokrýt okres ze skupiny B,

  2. pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací s využitím kmitočtových přídělů v pásmu 800 MHz, 1800 MHz nebo 2600 MHz, která je schopna poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k internetu rychlostí nejméně 2 Mbit/s (download) při dostupnosti této služby alespoň pro 95% populace příslušného okresu při 85% pravděpodobnosti vnitřního příjmu (indoor pokrytí)#,

  3. při pokrytí alespoň 50% okresů ze skupiny A může držitel přídělu pokrýt hlavní město Prahu,

  4. do 30 měsíců od vydání rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů musí držitel přídělu pokrýt alespoň 95% okresů ze skupiny A,

  5. do 5 let od vydání rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů musí držitel přídělu pokrýt 100% okresů ze skupiny A a skupiny B.

Celý dokument je ke stažení na odkazu: http://www.mpo.cz/dokument90173.html